Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:27/6/2022 đến ngày:3/7/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 27/68h00: Văn phòng làm việc bình thường13h30: Văn phòng làm việc bình thường
Ba 28/67h30: Hội nghị - Tập huấn về công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Hội trường Trường ĐH Quảng Nam(TP: Theo Quyết định)
8h00: Văn phòng làm việc bình thường
13h30: Văn phòng làm việc bình thường
Tư 29/69h00: Họp chuẩn bị CSVC, Thiết bị phục vụ điểm thi (BGH, VP, Đoàn trường, TKHĐ)
8h00: Văn phòng làm việc bình thường
13h30: Văn phòng làm việc bình thường
14h00: Họp triển khai công tác coi thi TN THPT 2022 (CBGVNV làm nhiệm vụ tại Kỳ thi TN THPT 2022)
Năm 30/68h00: Văn phòng làm việc bình thường13h30: Văn phòng làm việc bình thường
Sáu 1/78h00: Văn phòng làm việc bình thường13h30: Văn phòng làm việc bình thường
Bảy 2/78h00: Họp TTCMHS trường triển khai công tác Kỳ thi TNTHPT năm 2022.13h30: Văn phòng làm việc bình thường
CN 3/7