Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:20/6/2022 đến ngày:26/6/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 20/67h30: Kiểm tra hồ sơ TS10 2022-2023 (theo QĐ số 76);
7h30: Tổ VP làm việc bình thường
13h30: Tổ VP làm việc bình thường
Ba 21/67h30: Tổ VP làm việc bình thường13h30: Tổ VP làm việc bình thường
Tư 22/67h30: Tổ VP làm việc bình thường13h30: Tổ VP làm việc bình thường
Năm 23/67h30: Tổ VP làm việc bình thường13h30: Tổ VP làm việc bình thường
Sáu 24/67h30: Tổ VP làm việc bình thường13h30: Tổ VP làm việc bình thường
Bảy 25/67h30: Tổ VP làm việc bình thường13h30: Tổ VP làm việc bình thường
CN 26/6