Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:8/3/2021 đến ngày:14/3/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/9

Lớp trực ban: 10/9

Hai 8/37h00: Chào cờ (Sinh hoạt taị lớp)- Học văn hóa13h00: Học văn hóa - Chào cờ (Sinh hoạt taị lớp)
Ba 9/37h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Tư 10/37h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Năm 11/37h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
15h00: Họp tổ chuyên môn
Sáu 12/37h00: Học văn hóa
Tham gia thi HSG lớp 12 tại Trường THPT Trần Cao Vân; lớp 12/1 và 12/2 nghỉ học (Theo Kế hoạch)
13h00: Học văn hóa
Bảy 13/37h00: Học văn hóa - Sinh hoạt lớp13h00: Học văn hóa - Sinh hoạt lớp
CN 14/3