Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:29/3/2021 đến ngày:4/4/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 11/7

Lớp trực ban: 11/3

Hai 29/37h00: Chào cờ - Học văn hóa13h00: Học văn hóa - Chào cờ
Ba 30/37h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Tư 31/37h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Năm 1/47h00: Kiểm tra giữa kỳ 2
Ca 1: Địa 12, Ca 2: Địa 11, Ca 3: GDCD 11
13h00: Kiểm tra giữa kỳ 2
Ca 1: GDCD 12, Ca 2: Địa 10, Ca 3: GDCD 10
Sáu 2/47h00: Kiểm tra giữa kỳ 2
Ca 1: Hóa 12, Ca 2: Hóa 11, Ca 3: Sinh 11
13h00: Kiểm tra giữa kỳ 2
Ca 1: Sinh 12, Ca 2: Hóa 10, Ca 3: Sinh10
Bảy 3/47h00: Kiểm tra giữa kỳ 2
Ca 1: Toán 12, Ca 2: Toán 11
13h00: Kiểm tra giữa kỳ 2
Ca 1: Công nghệ 12, Ca 2: Công nghệ 11, Ca 3: Công nghệ 10
CN 4/4