Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:1/2/2021 đến ngày:7/2/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/6

Lớp trực ban: 10/6

Hai 1/27h00: Chào cờ (Sinh hoạt taị lớp)- Học văn hóa13h00: Học văn hóa - Chào cờ (Sinh hoạt taị lớp)
Ba 2/27h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Tư 3/27h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Năm 4/27h00: Học văn hóa
9h00: Họp tổ CM, tổ VP
9h00: Trao quà "Tết kết nối yêu thương"
13h00: Học văn hóa
15h00: Họp Đảng bộ
Sáu 5/27h00: Học văn hóa (Học thời khóa biểu thứ Bảy)
8h30: Hội nghị trực tuyến sơ kết HKI năm học 2020-2021 tại tòa nhà Viettel Quảng Nam (Hiệu trưởng).
13h00: Học văn hóa (Học thời khóa biểu thứ Bảy)
Bảy 6/27h00: Học sinh lao động (Theo kế hoạch thông báo sau)13h30: Học sinh lao động (Theo kế hoạch thông báo sau)
14h00: Họp góp ý tiêu chí thi đua năm học 2020-2021 theo yêu cầu của Sở (toàn thể HĐGD)
CN 7/2