Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:5/9/2022 đến ngày:11/9/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 11/1

Lớp trực ban: 10A1

Hai 5/96h30: Khai giảng năm học mới
7h50: Học văn hóa
13h00: Học văn hóa
Ba 6/97h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Tư 7/97h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Năm 8/97h00: Học văn hóa14h00: Họp HĐGD
Sáu 9/97h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Bảy 10/97h00: Học văn hóa- Sinh hoạt lớp13h00: Học văn hóa- Sinh hoạt lớp
CN 11/9