Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:26/9/2022 đến ngày:2/10/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 11/4

Lớp trực ban: 10B2

Hai 26/97h00: Chào cờ - Học văn hóa13h00: Học văn hóa - Chào cờ
Ba 27/97h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
13h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn tại Sở (T.Phúc, C.Trang-BTĐ)
Tư 28/97h30: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Năm 29/97h00: Học văn hóa 13h00: Họp Đảng ủy
14h30: Họp Tổ CM
14h00: Dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (C. Trang-BTĐ) (đến hết ngày 01/10/2022)
Sáu 30/97h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Bảy 1/107h00: Học văn hóa - Sinh hoạt lớp13h00: Học văn hóa - Sinh hoạt lớp
CN 2/10