Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:6/6/2022 đến ngày:12/6/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 6/67h00: Dạy luyện thi TNTHPT 2022 theo TKB
(Toán 1-T1,2; Toán 2-T3,4)
KIỂM TRA LÊN LỚP
- Ca 1: Ngữ văn 10 + Ngữ văn 11
- Ca 2: Vật lí 10 + Vật lí 11
10h20: GVCN và học sinh khối 12 tập trung tại phòng học của mình để kiểm tra và ký xác nhận DS xét công nhận TN, riêng lớp 12/1 tập trung phòng 10, lớp 12/2 tập trung phòng 11 (GVCN nhận DS kiểm tra tại cô Vương)
13h45: Dạy luyện thi TNTHPT 2022 theo TKB
(Sử 1,2:T2,3; Sử 3-T4,5)
- Điều chỉnh dữ liệu xét công nhận TN (cô Vương, cô Trang - quản trị mạng)
Ba 7/67h00: Dạy luyện thi TNTHPT 2022 theo TKB
(Anh 1-T1,2; Anh 2-T3,4)
KIỂM TRA LÊN LỚP
- Ca 1: Toán 10 + Toán 11
- Ca 2: Hoá học 10 + Hoá học 11
7h30: Kiểm tra chéo hồ sơ xét Công nhận TN năm 2022 tại phòng truyền thống (T.Phúc, T.Ánh, T.Thuận, 9 GVCN lớp 12, cô Vương, cô Trang (Quản trị mạng))
13h45: Dạy luyện thi TNTHPT 2022 theo TKB
(Địa 1:T2,3; Địa 2-T4,5)
- Điều chỉnh dữ liệu xét công nhận TN (cô Vương, cô Trang - quản trị mạng)
Tư 8/67h00: Dạy luyện thi TNTHPT 2022 theo TKB
(Ngữ văn -T1,2)
KIỂM TRA LÊN LỚP
Tiếng Anh 10 + Tiếng Anh 11
Năm 9/67h00: Dạy luyện thi TNTHPT 2022 theo TKB
(Toán 1-T1,2; Toán 2-T3,4)
13h45: Dạy luyện thi TNTHPT 2022 theo TKB
(Sử 1,2:T2,3; Sử 3-T4,5)
Sáu 10/67h00: Dạy luyện thi TNTHPT 2022 theo TKB
(Anh 1-T1,2; Anh 2-T3,4)
13h45: Dạy luyện thi TNTHPT 2022 theo TKB
(Địa 1:T2,3; Địa 2-T4,5)
Bảy 11/67h00: Dạy luyện thi TNTHPT 2022 theo TKB
(Ngữ văn: T1, 2)
CN 12/6