Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:12/10/2020 đến ngày:18/10/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/6

Lớp trực ban: 10/6

Hai 12/107h00: Chào cờ- Học văn hóa13h00: Học văn hóa - Chào cờ
Ba 13/107h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Tư 14/107h00: Học văn hóa
8h00: Tập huấn Công đoàn tại sở GD (đến ngày 15/10): Cô Minh, Cô Hồng Hà.
13h00: Học văn hóa
Năm 15/107h00: Khảo sát lớp 10 ( Môn Ngữ văn và môn Anh văn) 13h30: Khảo sát lớp 10 (Môn Toán)
Sáu 16/107h00: Đại hội trù bị Đoàn trường (TP: BCH Đoàn trường; Bí thư, Phó BT chi đoàn, Lớp trưởng các lớp) 13h00: Đại hội Đoàn trường
Bảy 17/107h00: Học văn hóa- Sinh hoạt lớp13h00: Học văn hóa- Sinh hoạt lớp
CN 18/1014h00: Họp Thường trực CMHS trường tại Phòng Truyền thống (Hiệu trưởng, TTCMHS trường)