Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:31/8/2020 đến ngày:6/9/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 31/87h30: Vệ sinh trường, lớp học (Văn phòng)
13h30: Vệ sinh, trường lớp học (Văn phòng)
Ba 1/97h30: Học sinh khối sáng tựu trường (khối 12, Lớp 11.5 đến 11.9) 14h00: Học sinh khối chiều tựu trường (khối 10, Lớp 11.1 đến 11.4)
Tư 2/9NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH NGÀY 2/9/2020NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH NGÀY 2/9/2020
Năm 3/98h00: Tổ Toán, Tổ Vật lí họp tăng cường giáo viên làm nhiệm vụ tại đơn vị khác.
9h00: Họp Ban tổ chức Lễ khai giảng (Theo Kế hoạch)
13h30: Văn phòng làm việc bình thường
14h00: Họp liên tịch mở rộng
Sáu 4/97h30: Văn phòng làm việc bình thường13h30: Văn phòng làm việc bình thường
15h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng
Bảy 5/97h00: Khai giảng năm học mới 13h30: Văn phòng làm việc
CN 6/9