Tin tức

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬP HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

  • PDF.InEmail

SỞ GDĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

 

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG

MÔN HỌC LỰA CHỌN CỤM CHUYÊN ĐỀ. LỚP 10. NĂM HỌC 2023-2024

 

A. THÔNG TIN NHÂN

1. Họ tên của học sinh:…………………………………… Số điện thoại:…………………..

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………… Giới tính:……………………….

3. Họ tên của PHHS:…………………………………….. Số điện thoại:…………….……..

Kết quả học tập năm học lớp 9 điểm xét tuyển:

Điểm trung bình cả

năm học lớp 9

Điểm trung bình cả năm của 03 môn

Toán, Ngữ văn Tiếng anh lớp 9

Điểm xét tuyển

Toán

Ngữ văn

Tiếng anh

 

 

 

 

 

B. THÔNG TIN ĐĂNG MÔN HỌC LỰA CHỌN CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỰA CHỌN

Căn cứ Thông số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục Đào tạo v/v ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

Căn cứ Thông số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ Giáo dục Đào tạo v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

Căn cứ vào định hướng của CMHS nhu cầu của bản thân, em đăng ký các môn học lựa chọn như sau:

I. MÔN HỌC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẮT BUỘC: Ngữ văn; Toán; Tiếng anh; Lịch sử; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng an ninh; Hoạt động trải nghiệm - Hướng nghiệp;

Nội dung giáo dục địa phương.

II. MÔN LỰA CHỌN CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP

Tổ hp

Môn học lựa chọn (04 môn)

Cụm Chuyên đề (03 môn)

Số lớp

Tổ hợp 1

Hóa

Sinh

Tin

Toán

Văn

Hóa

3(Lớp 10/1,2,3)

Tổ hợp 2

Hóa

Tin

Công nghệ c.nghiệp

Toán

Văn

Hóa

3(Lớp 10/4,5,6)

Tổ hợp 3

Địa

Tin

Công nghệ c.nghiệp

Toán

Văn

2(Lớp 10/7,8)

Tổ hợp 4

Địa

Sinh

KTPL

Công nghệ trồng trọt

Toán

Văn

Đa

2(Lớp 10/9,10)

Tổ hợp 5

Địa

KTPL

Tin

Công nghệ trồng trọt

Toán

Văn

KTPL

2(Lớp 10/11,12)

III. PHẦN ĐĂNG CHỌN TỔ HỢP

1. Nguyện vọng 1: …………………………….. (Ghi tên tổ hợp: Tổ hợp 1; Tổ hợp 2;…)

2. Nguyện vọng 2: …………………………….. (Ghi tên tổ hợp: Tổ hợp 1; Tổ hợp 2;…)

3. Nguyện vọng 3: …………………………….. (Ghi tên tổ hợp: Tổ hợp 1; Tổ hợp 2;…)

4. Nguyện vọng 4: …………………………….. (Ghi tên tổ hợp: Tổ hợp 1; Tổ hợp 2;…)

            5. Nguyện vọng 5: …………………………….. (Ghi tên tổ hợp: Tổ hợp 1; Tổ hợp 2;…)

+ Lưu ý:

- Trường hợp số lượng học sinh đăng nguyện vọng 1 nhiều hơn số lượng d kiến nhưng không đủ số lượng để biên chế thêm lớp thì sẽ được xét đến nguyện vọng 2:

Căn cứ vào điểm xét tuyển để chọn đúng số lượng…

            - Lớp 10/1 đến 10/4 học môn TDTC là bóng chuyền.

           - Lớp 10/5 đến 10/8 học môn TDTC là bóng đá.

- Lớp 10/9 đến 10/12 học môn TDTC là bóng rổ.

C. CAM ĐOAN XÁC NHẬN: Em cam đoan những thông tin đăng trên đúng sự thật phù hợp với nhu cầu của bản thân.

Núi Thành, ngày...... tháng ..... năm 2023

Phụ huynh học sinh                                                                  Học sinh

         (Ký ghi họ tên)                                                        (Ký ghi họ tên)

 


 


 

SÁCH GIÁO KHOA DẠY VÀ HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024

  • PDF.InEmail

SÁCH GIÁO KHOA DẠY VÀ HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 KHỐI 10 VÀ 11: XEM TẠI ĐÂY

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC 2023-2024

  • PDF.InEmail

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN: xem tai dây

Cuộc Thi Tìm Hiểu Luật Phòng Chống Ma Tuý

  • PDF.InEmail

Thể Lệ của ban tổ chức: Thể Lệ Xem Tại Đây

Cách thức dự thi

Bước 1: Sử dụng các thiết bị đa phương tiện (máy tính, điện thoại thông minh,  máy  tính  bảng...)  có  kết  nối  Internet  truy  cập  website https://thitimhieuluatphongchongmatuy.vn hoặc đường link website Cuộc thi đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an http://bocongan.gov.vn/, Cổng  thông  tin  điện  tử  Cục  Cảnh  sát  điều  tra  tội  phạm  về  ma  túy https://pcmatuy.bocongan.gov.vn/ và trang/cổng thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tham dự Cuộc thi và làm theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Bước 2: Sau khi truy cập website Cuộc thi, thí sinh lựa chọn tham gia vòng thi tháng hoặc Cuộc thi chung cuộc thì bấm vào nút  “tham gia thi”; màn hình sẽ hiển thị cửa sổ để đăng nhập Cuộc thi; thí sinh nhập Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Số định danh cá nhân hệ thống sẽ kiểm tra trong cơ sở dữ liệu, Trường hợp dữ liệu đã có trong hệ thống thí sinh kiểm tra lại thông tin, đầy đủ thì xác nhận và vào thi. Trường hợp thí sinh thi lần đầu thí sinh phải điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân vào các trường thông tin đã được mặc định, bao gồm: (1) Họ và tên; (2) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Số định danh cá nhân;6 (3) Số điện thoại liên lạc;  (4) Địa chỉ thường trú/tạm trú (quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh - tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương); (5) Đơn vị công tác (đối với thí sinh đang công tác trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập). (6) Lớp và trường (đối với thí sinh là học sinh, sinh viên) Sau khi điền đầy đủ các thông tin nêu trên, thí sinh nhập mã xác nhận bảo mật (được tạo ngẫu nhiên do máy chủ cung cấp và chọn nút “vào thi” để bắt đầu trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra. Ban Tổ chức không giới hạn số lượt tham gia dự thi.

Bước 3: Thí sinh lựa chọn 01 đáp án đúng/01 câu hỏi để trả lời; bấm nút “Tiếp tục” để trả lời hết 30 câu hỏi của Cuộc thi trực tuyến chung cuộc hoặc 20 câu hỏi của các vòng thi. Câu hỏi sẽ do máy tính lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi. Trường hợp thí sinh chưa hài lòng về câu trả lời, thí sinh có thể bấm vào nút “quay lại” để thay đổi lựa chọn đáp án của mình.

Bước  4:  Sau  khi trả  lời  xong  các  câu  hỏi,  thí  sinh  bấm  vào  nút  “xác nhận” để nộp bài dự thi. Thời gian làm bài vòng thi tháng là 30 phút; Cuộc thi chung cuộc là 40 phút.  3. Cách thức tính điểm a) Cuộc thi chung cuộc gồm 30 hỏi tương ứng với 30 điểm, mỗi một câu trả lời đúng thí sinh sẽ được tính 01 điểm. b) Các vòng thi tháng gồm 20 câu hỏi tương ứng với 20 điểm, mỗi một câu trả lời đúng thí sinh sẽ được tính 01 điểm.

HƯỚNG DẪN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2023

  • PDF.InEmail

 Hướng dẫn TS đk nguyện vọng:xem tai dây

Hướng dẫn TS đk nguyện vọng: xem tai dây

Hướng dẫn TS thanh toán trực tuyến: xem tai dây

 

 

 5K

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN
CỰU GIÁO VIÊN-HỌC SINH ỦNG HỘ

Xem tại đây: Danh sach cơ quan, cá nhân ủng hộ 20/11/2020 và 20 năm thành lập trường.

1. Công ty Hùng Hoàng Hoa: 10.000.000 VNĐ

2. Công ty Tấn Đức-Đà Nẵng: 20.000.000 VNĐ

3. Công ty sắt thép ThànhViệt: 2.000.000 VNĐ

4. Cựu HS Khóa 2000-2003: 6.500.000 VNĐ

5. Cựu HS Khóa 2006-2008: 3.000.000 VNĐ

6. Công ty TNHH gạch Đồng Tâm Nhất Nguyên: 5.000.000 VNĐ

7. Công ty Trầm Hương Hồng Ngọc: 15.000.000 VNĐ

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm mạnh thường quân, các em Cựu HS. Chúc hạnh phúc và thành đạt!

Liên kết web

Hiện có 19 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Liên kết Portal mới

congelearning
tracnghiemonline1
csdlnganh
qoofice
solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 611
Liên kết web : 120
Số lần xem bài viết : 2105172

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS