Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:18/9/2017 đến ngày:24/9/2017 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: Tuần 3 - 12/2

Lớp trực ban: Tuần 3 - 10/3

Hai 18/96h45: Chào cờ - Học văn hóa
- Thi đấu giải bóng chuyền cấp Trường
- Dự Hội nghị Khuyến học tỉnh QN lần V, NK 2017-2022(Thầy Kiện)
12h45: Học văn hóa - Chào cờ
- Thi đấu giải bóng chuyền cấp Trường
Ba 19/912h45: Học văn hóa
- Thi đấu giải bóng chuyền cấp Trường
12h45: Học văn hóa
- Thi đấu giải bóng chuyền cấp Trường
Tư 20/912h45: Học văn hóa
- Thi đấu giải bóng chuyền cấp Trường
- Các Chi đoàn Đại hội (theo KH)
12h45: Học văn hóa
- Thi đấu giải bóng chuyền cấp Trường
- Các Chi đoàn Đại hội (theo KH)
Năm 21/912h45: Học văn hóa
- Thi đấu giải bóng chuyền cấp Trường
- Dự Hội nghị công tác Thanh tra (thầy Phúc)
- Các Chi đoàn Đại hội (theo KH)
12h45: Học văn hóa
- Thi đấu giải bóng chuyền cấp Trường
- Các Chi đoàn Đại hội (theo KH)
14h45: Các tổ chức đoàn thể họp
Sáu 22/912h45: Học văn hóa
- Thi đấu giải bóng chuyền cấp Trường
- Các Chi đoàn Đại hội (theo KH)
12h45: Học văn hóa
- Thi đấu giải bóng chuyền cấp Trường
- Các Chi đoàn Đại hội (theo KH)
Bảy 23/96h45: Sinh hoạt lớp - Học văn hóa
- Thi đấu giải bóng chuyền cấp Trường
- Các Chi đoàn Đại hội (theo KH)
12h45: Sinh hoạt lớp- Học văn hóa
- Thi đấu giải bóng chuyền cấp Trường

- Các Chi đoàn Đại hội (theo KH)
CN 24/9