Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:18/2/2019 đến ngày:24/2/2019 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/9

Lớp trực ban: 10/9

Hai 18/27h00: Chào cờ - Học văn hóa13h00: Học văn hóa - Chào cờ
Ba 19/27h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Tư 20/27h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Năm 21/27h00: Học văn hóa
8h30: Tổ chức lớp cảm tình Đoàn đợt 2 năm học 2018 - 2019
13h00: Học văn hóa
14h45: Họp tổ chuyên môn, tổ VP
Sáu 22/2 7h00: Học văn hóa
-7H30: HN Sơ kết công tác Công đoàn HKI (Cô Minh: Chủ tịch CĐ)
13h00: Học văn hóa
Bảy 23/27h00: Học văn hóa - Sinh hoạt lớp13h00: Học văn hóa - sinh hoạt lớp
CN 24/27h30: Tham gia giao lưu CLB Tiếng Anh và nhóm nhảy dân vũ tại Trường THPT Núi Thành