Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:1/6/2020 đến ngày:7/6/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 10/5

Lớp trực ban: 10/10

Hai 1/67h00: Chào cờ (GVCN tổ chức cho HS sinh hoạt tại lớp; tư vấn tuyển sinh)-Học văn hóa13h00: Chào cờ (GVCN tổ chức cho HS sinh hoạt tại lớp; tư vấn tuyển sinh)-Học văn hóa
Ba 2/67h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Tư 3/67h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Năm 4/67h00: Học văn hóa
8h45: Họp các chi bộ
13h00: Học văn hóa
14h45: Họp Tổ CM, Tổ VP
Sáu 5/67h00: Học văn hóa
7h30: Họp ở Huyện ủy (Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy)
13h00: Học văn hóa
Bảy 6/67h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
CN 7/6