Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:22/1/2018 đến ngày:28/1/2018 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: Tuần 21-12/5

Lớp trực ban: Tuần 21-10/5

Hai 22/16h45: Chào cờ - Học văn hóa12h45: Học văn hóa - Chào cờ
Ba 23/16h45: Học văn hóa
9h00: Họp BGH, kế toán xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ
12h45: Học văn hóa
Tư 24/16h45: Học văn hóa
7h30: Dự HN triển khai Thực tập SP (Thầy Ánh)
12h45: Học văn hóa
Năm 25/16h45: Học văn hóa
9h00: Họp xét duyệt DS học sinh nhận học bổng (Chi hội Khuyến học, BGH, Bí thư Đoàn);
12h45: Học văn hóa
14h30: Họp tổ CM, tổ VP và xây dựng Quy chế Chi tiêu Nội bộ
Sáu 26/16h45: Học văn hóa12h45: Học văn hóa
Bảy 27/16h45: Sinh hoạt lớp - Học văn hóa12h45: Sinh hoạt lớp - Học văn hóa
CN 28/1