Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:20/11/2017 đến ngày:26/11/2017 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: Tuần 12- lớp 11/2

Lớp trực ban: Tuần 12- lớp 11/7

Hai 20/117h30: Tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)
- Học sinh nghỉ học
- Học sinh nghỉ học
Ba 21/116h45: Học văn hóa12h45: Học văn hóa
Tư 22/116h45: Học văn hóa12h45: Học văn hóa
Năm 23/116h45: Học văn hóa12h45: Học văn hóa
14h45: Họp các đoàn thể
Sáu 24/116h45: Học văn hóa12h45: Học văn hóa
Bảy 25/116h45: Sinh hoạt lớp - Học văn hóa12h45: Sinh hoạt lớp - Học văn hóa
CN 26/11