Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:17/6/2019 đến ngày:23/6/2019 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 17/67h30: Văn phòng làm việc bình thường13h30: Văn phòng làm việc bình thường
14h00: Họp chuẩn bị cho Điểm thi THPT QG 2019 (HT, T. Trí -PHT, VP, Đoàn trường, TBCMHS, TKy)
Ba 18/67h30: Văn phòng làm việc bình thường13h30: Văn phòng làm việc bình thường
13h30: Huyện Đoàn kiểm tra công tác Đoàn trường học năm học 2018-2019 của 03 Trường THPT tại Trường THPT Nguyễn Huệ (T. Trí-PHT, Đoàn trường )
Tư 19/67h30: Văn phòng làm việc bình thường 13h30: Văn phòng làm việc bình thường
14h00: Tổ chức kiểm tra hồ sơ TS10 NH 19-20 (Theo QĐ gửi qua kênh điều hành)
Năm 20/67h30: Văn phòng làm việc bình thường13h30: Văn phòng làm việc bình thường
Sáu 21/67h30: Văn phòng làm việc bình thường
7h30: Họp quán triệt Quy chế thi THPT QG 2019 (thành phần theo QĐ điều động của Sở);
9h00: Hoàn thành hồ sơ BDHSG, tăng thay (Tổ trưởng gửi cho thầy Ánh - PHT duyệt);
13h30: Văn phòng làm việc bình thường
Bảy 22/6
CN 23/6