Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:22/4/2019 đến ngày:28/4/2019 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/3

Lớp trực ban: 10/3

Hai 22/47h00: Chào cờ - Học văn hóa
13h00: Học văn hóa - Chào cờ
13h30: Hội nghị triển khai công tác phân luồng đào tạo và tuyển sinh GDNN 2019, tại TTHN tỉnh QNam
Ba 23/47h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Tư 24/47h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Năm 25/47h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
14h45: Họp tổ chuyên môn, tổ VP
Sáu 26/47h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Bảy 27/47h00: Học văn hóa - Sinh hoạt lớp 13h00: Học văn hóa - Sinh hoạt lớp
CN 28/4