Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:15/10/2018 đến ngày:21/10/2018 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/7

Lớp trực ban: 10/7

Hai 15/106h45:Sinh hoạt 15.10 (theo Kế hoạch)Học sinh nghỉ học
Ba 16/107h00: Học văn hóa
(Học TKB thứ Bảy)
13h00: Học văn hóa
(Học TKB thứ Bảy)
14h00: Ban Tổ chức huyện ủy kiểm tra công tác đảng của Chi bộ tại trường (Chi ủy);
Tư 17/107h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Năm 18/107h00:Học văn hóa13h00: Học văn hóa
14h45: Họp các tổ chức đoàn thể
Sáu 19/107h00:Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Bảy 20/107h30: Đại hội Công đoàn trường nhiệm kì 2018 - 2023
(Học sinh nghỉ học)
Sinh hoạt kỉ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
(Học sinh nghỉ học)
CN 21/10