Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:10/12/2018 đến ngày:16/12/2018 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 11/10

Lớp trực ban: 11/5

Hai 10/127h00: Chào cờ - Học văn hóa12h45: Học văn hóa - Chào cờ
Ba 11/127h00: Học văn hóa12h45: Học văn hóa
Tư 12/127h00: Học văn hóa (Học TKB thứ Năm)
9h00: Họp bầu các chức danh Hội CTĐ và Hội Khuyến học
9h30: Họp Liên tịch mở rộng
12h45: Học văn hóa (Học TKB thứ Năm)
14h30: Họp HĐGD
Năm 13/127h00: Học văn hóa (Học TKB thứ Tư)
8h00: Tập huấn triển khai thực hiện đổi mới chương trình GDPT tại Đà Nẵng (Thầy Phúc) -đến ngày 15/12/2018
12h45: Học văn hóa (Học TKB thứ Tư)
Sáu 14/127h00: Học văn hóa12h45: Học văn hóa
Bảy 15/127h00: Học văn hóa - Sinh hoạt lớp12h45: Học văn hóa - Sinh hoạt lớp
CN 16/12