Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:21/10/2019 đến ngày:27/10/2019 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/8

Lớp trực ban: 11/8

Hai 21/107h00: Chào cờ - Học văn hóa
Từ ngày 21 đến 25/10/2019: Tham gia lớp tập huấn Stem tại Đà Nẵng (cô Luyến)
13h00: Học văn hóa- Chào cờ
Ba 22/107h00: Học văn hóa
8h00: Tham gia Đoàn thanh tra chuyên ngành Trường THPT Hiệp Đức, từ 22-25/10(thầy Bảo, a Hùng - Kế toán)
13h00: Học văn hóa
Tư 23/107h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Năm 24/107h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
15h00: Họp tổ chuyên môn
Sáu 25/107h00: Học văn hóa
7h30: Tập huấn Hội chữ Thập đỏ, tại Hội trường Hội CTĐ huyện NT (thầy Dương)
13h00: Học văn hóa
Bảy 26/107h00: Học văn hóa- Sinh hoạt lớp13h00: Học văn hóa- Sinh hoạt lớp
CN 27/10