Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:23/4/2018 đến ngày:29/4/2018 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: Tuần 34-Lớp 21/1

Lớp trực ban: Tuần 34-Lớp 10/1

Hai 23/4-Chào cờ- Học văn hóa-Học văn hóa- Chào cờ
Ba 24/4- Học văn hóa- Học văn hóa
Tư 25/4- Giỗ Tổ Hùng Vương
- Học sinh nghỉ học
- Giỗ Tổ Hùng Vương
- Học sinh nghỉ học
Năm 26/4- Học văn hóa- Học văn hóa
- Họp tổ chuyên môn, tổ Văn phòng (14h45)
Sáu 27/4- Học văn hóa- Học văn hóa
Bảy 28/4- Sinh hoạt - Học văn hóa- Sinh hoạt - Học văn hóa
CN 29/4