Hội Khuyến Học

BÁO CÁO TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG, THI ĐUA CỦA CHI HỘI KHUYẾN HỌC

  • PDF.InEmail

BÁO CÁO TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG,

THI ĐUA CỦA CHI HỘI KHUYẾN HỌC

38

          Thực hiện Hướng dẫn số 85-HD-HKH của Hội Khuyến học huyện Núi Thành về việc tổng kết, đánh giá phong trào chi hội khuyến học năm 2012, nay Chi hội Khuyến học Trường THPT Nguyễn Huệ tiến hành đánh giá những ưu và tồn tại trong thời gian qua:

1. Công tác xây dựng củng cố và phát triển tổ chức hội

          Đơn vị cơ sở Trường THPT Nguyễn Huệ gồm một Chi hội Khuyến học với 35 phân Chi hội của 35 lớp và 1 Chi hội của GV là thành viên của Chi hội nhà trường. Tổng số hội viên hiện nay là: 1597 hội viên (trong đó CBGV-CNV là 71).

          Trong năm học 2011-2012 BCH đã xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch cụ thể, nêu cao tính chất quan trọng của Chi hội Khuyến học, nhằm động viên tạo điều kiện học tập cho các em học sinh phát huy tài năng và duy trì tài năng trẻ, xây dựng nhân tài cho địa phương mai sau, đồng thời tạo điều kiện cho học sinh nghèo chăm học có điều kiện học tập đến nơi đến chốn. Thực hiện, duy trì tốt sĩ số học sinh đến trường, hạn chế học sinh bỏ học giữa chừng.

          Đẩy mạnh hình thức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trong PHHS và giáo viên, động viên giáo viên tích cực tham gia tốt phong trào khuyến học học trong nhà trường, GVCN lớp phối hợp phân Chi hội lớp vận động học sinh bỏ học giữa chừng trở lại lớp, hạn chế học sinh bỏ học, trong năm học sinh nghỉ học giảm so với năm học trước. Cụ thể:

+ Hạnh kiểm của học sinh: xếp loại Tốt và Khá trên 85%, xếp loại yếu ít hơn 3%.

+ Học lực của học sinh: Phấn đấu có 5% HS giỏi, tỷ lệ HS tiên tiến trên 15%, xếp loại TB trên 70%. Học sinh thi lên lớp đạt trên 90%.

+ Học sinh khối 12 tốt nghiệp THPT trên 99%. HS 12 thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và THCN trên 40% HS tốt nghiệp.

+ Vận động được 12 em bỏ học đến lớp.

+ Số học sinh nghỉ học hẵn vì điều kiện hoàn cảnh gia đình và vì không tiếp thu kịp kiến thức nhỏ hơn 3%.

Từng bước "xã hội hoá giáo dục" tăng thêm niềm tin và sự quan tâm xây dựng Chi hội Khuyến học trong nhà trường. Tổng tiền qũy Hội Khuyến học còn lại hơn 20 triệu đồng.

2. Công tác xây dựng và quản lý quỹ Hội Khuyến học

Chi hội đã kết hợp với BGH nhà trường tổ chức các đợt vận động quyên góp sách vở, quà, tiền từ các tổ chức, từ học sinh, từ hội cha mẹ học sinh.

Tổ chức tốt thu chi: mọi thu chi đều có chứng từ cụ thể, công khai hoá cho tập thể nắm bắt. Cụ thể:

+ Thu từ sự vận động đóng góp của học sinh:                            14.800.000 đồng

+ Thu từ sự vận động đóng góp của phụ huynh học sinh:             2.000.000 đồng

+ Thu từ đêm diễn văn nghệ gây quĩ khuyến học:                      45.000.000 đồng

+ Thu từ Công ty Viễn thông Quảng Nam:                                  2.000.000 đồng

+ Thu từ Công ty Hữu Nghị:                                                         600.000 đồng

+ Thu từ Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam:                                 1.000.000 đồng

+ Thu từ Hội Khuyến học huyện Núi Thành:                                5.000.000 đồng

+ Thu từ UBMTTQVN huyện Núi Thành:                                     2.000.000 đồng

=> Tổng thu:                                                                   72.400.000 đồng

3. Công tác xã hội hoá giáo dục

Để kịp thời động viên học sinh học tập cũng như các phong trào dạy học trong nhà trường, Ban Đại diện Cha mẹ học sinh tiến hành thu và chi quỹ của Ban Đại diện Cha mẹ học sinh cho Chi hội Khuyến học: 2.000.000 đ/năm

Trong năm qua được sự quan tâm của ngành Giáo dục, địa phương, PHHS đầu tư, tu sửa cơ sở vật, cung cấp máy móc, thiết bị tổng kinh phí gần 700 triệu.

4. Các hoạt động khuyến khích hỗ trợ phát triển giáo dục

Để duy trì số lượng học sinh đi học học đầy đủ, chống học sinh bỏ học, Chi hội phối hợp Ban Đại diện Cha mẹ học sinh đã phân công các thành viên trong Hội đứng chân ở địa bàn nắm bắt học sinh bỏ học, tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp giúp đỡ, động viên các em đến trường (tham mưu với Chi hội của nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ).

Phát huy học sinh học tập tốt, học sinh nghèo vượt khó, Chi hội kịp thời khen thưởng giúp đỡ, động viên khích lệ làm gương cho học sinh cả trường noi theo.

Trong năm Chi hội tham mưu các cấp hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó: 42 suất học bổng với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng

5. Công tác thi đua khen thưởng

Hàng năm nhà trường phát thưởng cho học sinh khá, giỏi và những học sinh giỏi các khối lớp vào cuối học kỳ và cả năm, ngoài ra còn khen thưởng các phong trào trong nhà trường vào ngày 20/11, 22/12, 26/3 …, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó với hơn 150 suất phần thưởng, trị giá hơn 20 triệu đồng.

Hằng năm Chi hội kết hợp với nhà trường đã tặng quà và tiền cho học sinh nghèo đỗ vào các trường cao đẳng và đại học. Có 2 em học sinh nghèo đỗ vào đại học đã được nhận quà trị giá 1 triệu đồng.

6. Những khó khăn vướng mắc của đơn vị

Công tác khuyến học là công tác còn mới, người làm công tác này còn kiêm nhiệm chưa có chuyên trách nên phong trào khuyến học chưa mạnh.

7. Đề xuất khen thưởng:

Chi hội Khuyến học rường THPT Nguyễn Huệ được thành lập cùng với sự thành lập của trường từ năm 2000. Hơn 12 năm hình thành và hoạt động, Chi hội Khuyến học Trường THPT Nguyễn Huệ đã được sự chỉ đạo và động viên của Chi bộ Đảng, BGH nhà trường và sự quan tâm giúp đỡ các tổ chức, hội cấp trên, các tổ chức khác ngoài nhà trường. Đã cấp nhiều học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, làm động lực và tạo điều kiện cho các em tiếp tục đến trường. Đã tổ chức nhiều phong trào hoạt động, gây hứng thú cho hoc tập hiệu qủa.

Với những thành quả đáng kể như trên, Chi hội Khuyến học Trường THPT Nguyễn Huệ xứng đáng được các cấp ghi nhận và khen thưởng.

Năm 2011, Chi hội Khuyến học đã được Chủ tịch UBND huyện Núi Thành khen thưởng. Chi hội trưởng của trường đã được Chủ tịch hội Khuyến học huyện Núi Thành khen thưởng.

Lần này, kính mong Hội Khuyến học huyện Núi Thành đề xuất lên các cấp khen thưởng cho Chi hội Khuyến học Trường THPT Nguyễn Huệ.

Về tập thể: Đề nghị Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam khen thưởng.

Về cá nhân: Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Núi Thành khen thưởng.

Kính báo cáo./.

 

TM. CHI HỘI KHUYẾN HỌC

      CHI HỘI TRƯỞNG

 

              Lê Kiện

 5K

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN
CỰU GIÁO VIÊN-HỌC SINH ỦNG HỘ

Xem tại đây: Danh sach cơ quan, cá nhân ủng hộ 20/11/2020 và 20 năm thành lập trường.

1. Công ty Hùng Hoàng Hoa: 10.000.000 VNĐ

2. Công ty Tấn Đức-Đà Nẵng: 20.000.000 VNĐ

3. Công ty sắt thép ThànhViệt: 2.000.000 VNĐ

4. Cựu HS Khóa 2000-2003: 6.500.000 VNĐ

5. Cựu HS Khóa 2006-2008: 3.000.000 VNĐ

6. Công ty TNHH gạch Đồng Tâm Nhất Nguyên: 5.000.000 VNĐ

7. Công ty Trầm Hương Hồng Ngọc: 15.000.000 VNĐ

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm mạnh thường quân, các em Cựu HS. Chúc hạnh phúc và thành đạt!

Liên kết web

Hiện có 33 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Liên kết Portal mới

congelearning
tracnghiemonline1
csdlnganh
qoofice
solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 588
Liên kết web : 120
Số lần xem bài viết : 2056445

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS