Bản tin trường

Hướng dẫn sử dụng bộ tài liệu dạy lớp 10 thực hiện chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT

  • PDF.InEmail

Tài Liệu: XEM TẠI ĐÂY

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

  • PDF.InEmail

KẾ HOẠCH

V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 

2023-09-14 151141

Kế hoạch: Xem ơ đây 

THÔNG BÁO Kết quả biên chế học sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024

  • PDF.InEmail

THÔNG BÁO:
Kết quả biên chế học sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024: XEM TẠI ĐÂY

Danh sách học sinh năm học 2023-2024

  • PDF.InEmail

Danh sách học sinh năm học 2023-2024: XEM TẠI ĐÂY

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỦ TỤC NHẬP HỌC NĂM HỌC 2023-2024

  • PDF.InEmail

Thông báo về việc làm thủ tục nhập học, chuyển trường đối với thí sinh trúng tuyển và xét tuyển bổ sung vào lớp 10 trường THPT công lập năm học 2023-2024: xem tai dây

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬP HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

  • PDF.InEmail

SỞ GDĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

 

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG

MÔN HỌC LỰA CHỌN CỤM CHUYÊN ĐỀ. LỚP 10. NĂM HỌC 2023-2024

 

A. THÔNG TIN NHÂN

1. Họ tên của học sinh:…………………………………… Số điện thoại:…………………..

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………… Giới tính:……………………….

3. Họ tên của PHHS:…………………………………….. Số điện thoại:…………….……..

Kết quả học tập năm học lớp 9 điểm xét tuyển:

Điểm trung bình cả

năm học lớp 9

Điểm trung bình cả năm của 03 môn

Toán, Ngữ văn Tiếng anh lớp 9

Điểm xét tuyển

Toán

Ngữ văn

Tiếng anh

 

 

 

 

 

B. THÔNG TIN ĐĂNG MÔN HỌC LỰA CHỌN CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LỰA CHỌN

Căn cứ Thông số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục Đào tạo v/v ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

Căn cứ Thông số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ Giáo dục Đào tạo v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

Căn cứ vào định hướng của CMHS nhu cầu của bản thân, em đăng ký các môn học lựa chọn như sau:

I. MÔN HỌC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẮT BUỘC: Ngữ văn; Toán; Tiếng anh; Lịch sử; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng an ninh; Hoạt động trải nghiệm - Hướng nghiệp;

Nội dung giáo dục địa phương.

II. MÔN LỰA CHỌN CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP

Tổ hp

Môn học lựa chọn (04 môn)

Cụm Chuyên đề (03 môn)

Số lớp

Tổ hợp 1

Hóa

Sinh

Tin

Toán

Văn

Hóa

3(Lớp 10/1,2,3)

Tổ hợp 2

Hóa

Tin

Công nghệ c.nghiệp

Toán

Văn

Hóa

3(Lớp 10/4,5,6)

Tổ hợp 3

Địa

Tin

Công nghệ c.nghiệp

Toán

Văn

2(Lớp 10/7,8)

Tổ hợp 4

Địa

Sinh

KTPL

Công nghệ trồng trọt

Toán

Văn

Đa

2(Lớp 10/9,10)

Tổ hợp 5

Địa

KTPL

Tin

Công nghệ trồng trọt

Toán

Văn

KTPL

2(Lớp 10/11,12)

III. PHẦN ĐĂNG CHỌN TỔ HỢP

1. Nguyện vọng 1: …………………………….. (Ghi tên tổ hợp: Tổ hợp 1; Tổ hợp 2;…)

2. Nguyện vọng 2: …………………………….. (Ghi tên tổ hợp: Tổ hợp 1; Tổ hợp 2;…)

3. Nguyện vọng 3: …………………………….. (Ghi tên tổ hợp: Tổ hợp 1; Tổ hợp 2;…)

4. Nguyện vọng 4: …………………………….. (Ghi tên tổ hợp: Tổ hợp 1; Tổ hợp 2;…)

            5. Nguyện vọng 5: …………………………….. (Ghi tên tổ hợp: Tổ hợp 1; Tổ hợp 2;…)

+ Lưu ý:

- Trường hợp số lượng học sinh đăng nguyện vọng 1 nhiều hơn số lượng d kiến nhưng không đủ số lượng để biên chế thêm lớp thì sẽ được xét đến nguyện vọng 2:

Căn cứ vào điểm xét tuyển để chọn đúng số lượng…

            - Lớp 10/1 đến 10/4 học môn TDTC là bóng chuyền.

           - Lớp 10/5 đến 10/8 học môn TDTC là bóng đá.

- Lớp 10/9 đến 10/12 học môn TDTC là bóng rổ.

C. CAM ĐOAN XÁC NHẬN: Em cam đoan những thông tin đăng trên đúng sự thật phù hợp với nhu cầu của bản thân.

Núi Thành, ngày...... tháng ..... năm 2023

Phụ huynh học sinh                                                                  Học sinh

         (Ký ghi họ tên)                                                        (Ký ghi họ tên)

 


 


 

 5K

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN
CỰU GIÁO VIÊN-HỌC SINH ỦNG HỘ

Xem tại đây: Danh sach cơ quan, cá nhân ủng hộ 20/11/2020 và 20 năm thành lập trường.

1. Công ty Hùng Hoàng Hoa: 10.000.000 VNĐ

2. Công ty Tấn Đức-Đà Nẵng: 20.000.000 VNĐ

3. Công ty sắt thép ThànhViệt: 2.000.000 VNĐ

4. Cựu HS Khóa 2000-2003: 6.500.000 VNĐ

5. Cựu HS Khóa 2006-2008: 3.000.000 VNĐ

6. Công ty TNHH gạch Đồng Tâm Nhất Nguyên: 5.000.000 VNĐ

7. Công ty Trầm Hương Hồng Ngọc: 15.000.000 VNĐ

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm mạnh thường quân, các em Cựu HS. Chúc hạnh phúc và thành đạt!

Liên kết web

Hiện có 47 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Liên kết Portal mới

congelearning
tracnghiemonline1
csdlnganh
qoofice
solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 588
Liên kết web : 120
Số lần xem bài viết : 2056480

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS