Văn bản nhà trường

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 17-18 Trần Văn Chương 341
2 ĐÊ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 279
3 LỊCH KTHK2 (SỞ GD-ĐT), NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 500
4 KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 288
5 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 252
6 LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 331
7 KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 165
8 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 365
9 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK1, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 860
10 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 831
11 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 556
12 LỊCH THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 474
13 TKB ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 477
14 LỊCH THI, DANH SÁCH SBD THI OLYMPIC CỤM 4 NĂM 2017 Administrator 433
15 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG) Administrator 764
16 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 518
17 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIẾN TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 690
18 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1060
19 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ - KHIÊU VŨ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017 Administrator 1000
20 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 4039
21 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 4400
22 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 5527
23 LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Administrator 5374
24 KẾ HOẠCH TRẠI 26/3/2016 Administrator 4052
25 Quyết định thành lập ban chỉ đạo TTSP cho SV ĐH TDTT ĐN năm học 2015-2016 Administrator 2699
26 Kế hoạch công tác TTSP QN năm học 2015-2016 Administrator 3023
27 KQ ĐIỂM VÀ XẾP GIẢI CÁ NHÂN HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 2741
28 KẾT QUẢ ĐIỂM THI - KỲ THI HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 1902
29 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP TIỀN ĂN, TIỀN NHÀ Ở CHO HỌC SINH THEO QUYẾT ĐỊNH 12/2013/QĐ-TTg Administrator 989
30 PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM VÀ XẾP LỚP Administrator 2168
31 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1861
32 CẬP NHẬT ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 939
33 TKB ÔN TẬP VÀ LỊCH THI LÊN, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1039
34 THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1412
35 BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI THỬ TÔT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1372
36 TKB ÔN TẬP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1002
37 DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 905
38 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 1152
39 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 712
40 KẾ HOẠCH TTSP NH2014-2015 Administrator 814
41 Cập nhật đề và đáp án kiểm tra HK 1 NH14-15 Administrator 964
42 Thông báo thay đổi Lịch kiểm tra HK 1 NH 14-15 Administrator 970
43 Lịch kiểm tra học kỳ 1, NH14-15 Administrator 1245
44 Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1, NH 14-15 Administrator 927
45 Các biểu mẫu KTSP Administrator 846
46 Kế hoạch KTSP năm học 2014 - 2015 Administrator 724
47 Công văn về hướng dẫn tổ chức tư vấn và dạy học theo hướng tiếp cận các yêu cầu của kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015 Administrator 774
48 Kết quả thi lên lớp năm học 2013-3014 Administrator 1220
49 Đề cương ôn tập thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 890
50 Lịch thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 1234
51 Phương án và Kế hoạch tổ chức kỳ thi Học sinh giỏi khối THPT huyện Núi Thành năm học 2013 – 2014 và những năm tiếp theo. Administrator 855
52 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2013 - 2014 Administrator 1495
53 Kế hoạch kiểm tra Học kỳ 2, Năm học 2013 - 2014 Administrator 1049
54 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2013 - 2014 (MỚI) Administrator 1137
55 THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT GỞI CÔ GIÁO, THẦY GIÁO, CBCC NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Administrator 1157
56 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 5271
57 THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG GỬI NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 872
58 Danh sách học sinh tiên tiến và học sinh giỏi năm học 2012-2013 Administrator 1364
59 MẪU KẾ HOẠCH CÁ NHÂN (KT, TTSP) Administrator 4984
60 Phân công Giáo viên hướng dẫn Kiến tập SP và Thực tập SP, NH12-13 Administrator 1771
61 QĐ_Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm Năm học 2012-2013 Administrator 1400
62 Kế hoạch và nội dung thực tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 3686
63 Kế hoạch và nội dung kiến tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 1745
64 LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ - NĂM 2013 Administrator 2317
65 Hướng dẫn chấm thi đua Administrator 1411
66 Bảng chấm thi đua cá nhân Tổ Công Đoàn Administrator 1250
67 Kế hoạch bồi dường HSG và phụ đạo HS khối 12 Administrator 2926
68 Thông báo dạy thêm, học thêm trong nhà trường Administrator 1301
69 Cập nhật Đề thi chọn HSG khối 10, NH12-13 Administrator 3952
70 Cập nhật Đề và Đáp án Kỳ thi HK1, NH12-13 Administrator 5882
71 Lịch kiểm tra học kỳ 1, năm học 2012-2013 Administrator 2098
72 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh lớp 12 Administrator 1534
73 Thông tư 40 của Bộ GD&ĐT quy định dạy, học, đánh giá môn Giáo dục QP-AN Administrator 2470
74 58/2011/TT-BGDĐT, Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Administrator 2320
75 Quản lý dạy thêm, học thêm Administrator 1805
76 Dự thảo - TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN, Năm học 2012 - 2013 Administrator 13855
77 Dự thảo - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013 Administrator 2301
78 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VỀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, VĂN PHÒNG, KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC, Năm học 2012-2013 Administrator 2319
79 Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra của Bộ GD&ĐT Administrator 3410
80 Nội quy Administrator 1645
81 Quy chế dân chủ Administrator 2029
82 Nội quy phòng tin Administrator 2005
83 Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2011 - 2012 Administrator 1501
84 Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 Administrator 1822

Quỹ khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT ...
DANH SÁCH CỰU HS ỦNG HỘ
Hoạt động khuyến học, khuyến tài, gây quỹ ủng hộ nhà trường nhân kỷ niệm 40 năm thành lập

1. Huỳnh Đức Nam - Khóa 3: 2.000.000 đ

2. Nguyễn Viết Tâm - Khóa 2: 1.000.000 đ

3. Võ Ngọc Tuấn - Khóa 2: 3.000.000 đ

4. Phan Văn Phờ - Khóa 2: 2.000.000 đ

5. Lý Đào - Khóa 6: 1.000.000 đ

6. Tín - Rin Khóa 6: 1.500.000 đ

7. Quốc Hoa:  Khóa 2: 500.000 đ

8. Nguyễn Thanh Dũng - Dàn nhạc: 500.000 đ

9. Linh - Nhung -  Khóa 3: 1.000.000 đ

10. Út Điểm  Khóa 3: 500.000 đ

11. Tập thể lớp 12/2 - Khóa 1: 1.000.000 đ

Tổng cộng: xyz.000.000 đồng.

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm của các em Cựu HS. Chúc các em hạnh phúc và thành đạt!

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Tiết mục nhảy "Thiên thần áo trắng" trình bày lớp 11c6


Liên kết web

Gallery ảnh

Lời hay ý đẹp


Muốn có hạnh phúc với người đàn ông thì phải hiểu họ rất nhiều và yêu họ in ít cũng được. Muốn có hạnh phúc với người đàn bà thì phải yêu họ thật nhiều và…đừng tìm hiểu họ.
V.Hugo

Liên kết Portal mới

solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice
oofficesogiaoduc
vted top banner2
facebook1
tiengnoihocsinh

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 447
Liên kết web : 120
Số lần xem bài viết : 1241858
Hiện có 50 khách Trực tuyến
HomeThư việnVăn bản nhà trường

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS