Văn bản nhà trường

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 533
2 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 606
3 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 18-19 Administrator 861
4 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KSCL 12 NĂM HỌC 18-19 Administrator 429
5 LỊCH, THỜI GIAN LÀM BÀI THI KSCL 12 NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 418
6 KẾ HOẠCH ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA 2019 Administrator 567
7 DANH SÁCH PHÒNG THI OLYMPIC 10, 11 NĂM 2019 Administrator 446
8 DANH SÁCH PHÒNG THI HSG 12 NĂM 2019 (THEO TỪNG TRƯỜNG) Administrator 331
9 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 465
10 KẾ HOẠCH KIẾN TẬP SƯ PHẠM ĐH QUẢNG NAM NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 700
11 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 18-19 Administrator 742
12 PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LỚP HỌC, NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1385
13 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 17-18 Trần Văn Chương 1005
14 ĐÊ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 740
15 LỊCH KTHK2 (SỞ GD-ĐT), NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 961
16 KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 710
17 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 672
18 LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 788
19 KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 562
20 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 762
21 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK1, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1268
22 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1313
23 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 945
24 LỊCH THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 829
25 TKB ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 832
26 LỊCH THI, DANH SÁCH SBD THI OLYMPIC CỤM 4 NĂM 2017 Administrator 797
27 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG) Administrator 1159
28 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 838
29 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIẾN TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 1030
30 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1391
31 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ - KHIÊU VŨ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017 Administrator 1401
32 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 4409
33 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 4775
34 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 5867
35 LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Administrator 5755
36 KẾ HOẠCH TRẠI 26/3/2016 Administrator 4421
37 Quyết định thành lập ban chỉ đạo TTSP cho SV ĐH TDTT ĐN năm học 2015-2016 Administrator 3058
38 Kế hoạch công tác TTSP QN năm học 2015-2016 Administrator 3433
39 KQ ĐIỂM VÀ XẾP GIẢI CÁ NHÂN HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 3267
40 KẾT QUẢ ĐIỂM THI - KỲ THI HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 2267
41 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP TIỀN ĂN, TIỀN NHÀ Ở CHO HỌC SINH THEO QUYẾT ĐỊNH 12/2013/QĐ-TTg Administrator 1347
42 PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM VÀ XẾP LỚP Administrator 2432
43 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 2294
44 CẬP NHẬT ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1238
45 TKB ÔN TẬP VÀ LỊCH THI LÊN, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1333
46 THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1818
47 BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI THỬ TÔT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1703
48 TKB ÔN TẬP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1241
49 DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1163
50 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 1391
51 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 932
52 KẾ HOẠCH TTSP NH2014-2015 Administrator 1127
53 Cập nhật đề và đáp án kiểm tra HK 1 NH14-15 Administrator 1327
54 Thông báo thay đổi Lịch kiểm tra HK 1 NH 14-15 Administrator 1268
55 Lịch kiểm tra học kỳ 1, NH14-15 Administrator 1497
56 Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1, NH 14-15 Administrator 1218
57 Các biểu mẫu KTSP Administrator 1178
58 Kế hoạch KTSP năm học 2014 - 2015 Administrator 984
59 Công văn về hướng dẫn tổ chức tư vấn và dạy học theo hướng tiếp cận các yêu cầu của kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015 Administrator 1110
60 Kết quả thi lên lớp năm học 2013-3014 Administrator 1436
61 Đề cương ôn tập thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 1172
62 Lịch thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 1557
63 Phương án và Kế hoạch tổ chức kỳ thi Học sinh giỏi khối THPT huyện Núi Thành năm học 2013 – 2014 và những năm tiếp theo. Administrator 1179
64 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2013 - 2014 Administrator 1823
65 Kế hoạch kiểm tra Học kỳ 2, Năm học 2013 - 2014 Administrator 1355
66 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2013 - 2014 (MỚI) Administrator 1451
67 THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT GỞI CÔ GIÁO, THẦY GIÁO, CBCC NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Administrator 1444
68 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 5548
69 THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG GỬI NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 1055
70 Danh sách học sinh tiên tiến và học sinh giỏi năm học 2012-2013 Administrator 1635
71 MẪU KẾ HOẠCH CÁ NHÂN (KT, TTSP) Administrator 5326
72 Phân công Giáo viên hướng dẫn Kiến tập SP và Thực tập SP, NH12-13 Administrator 2072
73 QĐ_Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm Năm học 2012-2013 Administrator 1629
74 Kế hoạch và nội dung thực tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 4012
75 Kế hoạch và nội dung kiến tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 2140
76 LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ - NĂM 2013 Administrator 2662
77 Hướng dẫn chấm thi đua Administrator 1694
78 Bảng chấm thi đua cá nhân Tổ Công Đoàn Administrator 1528
79 Kế hoạch bồi dường HSG và phụ đạo HS khối 12 Administrator 3270
80 Thông báo dạy thêm, học thêm trong nhà trường Administrator 1557
81 Cập nhật Đề thi chọn HSG khối 10, NH12-13 Administrator 4263
82 Cập nhật Đề và Đáp án Kỳ thi HK1, NH12-13 Administrator 6210
83 Lịch kiểm tra học kỳ 1, năm học 2012-2013 Administrator 2416
84 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh lớp 12 Administrator 1845
85 Thông tư 40 của Bộ GD&ĐT quy định dạy, học, đánh giá môn Giáo dục QP-AN Administrator 2860
86 58/2011/TT-BGDĐT, Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Administrator 2611
87 Quản lý dạy thêm, học thêm Administrator 2113
88 Dự thảo - TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN, Năm học 2012 - 2013 Administrator 14421
89 Dự thảo - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013 Administrator 2699
90 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VỀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, VĂN PHÒNG, KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC, Năm học 2012-2013 Administrator 2669
91 Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra của Bộ GD&ĐT Administrator 3730
92 Nội quy Administrator 1950
93 Quy chế dân chủ Administrator 2316
94 Nội quy phòng tin Administrator 2217
95 Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2011 - 2012 Administrator 1765
96 Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 Administrator 2182

Quỹ khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN-CỰU HS ỦNG HỘ
Hoạt động khuyến học, khuyến tài, gây quỹ ủng hộ nhà trường hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập

1. Công ty Hùng Hoàng Hoa: 10.000.000 VNĐ

2. Công ty Tấn Đức-Đà Nẵng: 20.000.000 VNĐ

3. Công ty sắt thép ThànhViệt: 2.000.000 VNĐ

4. Cựu HS Khóa 2000-2003: 6.500.000 VNĐ

5. Cựu HS Khóa 2006-2008: 3.000.000 VNĐ

6. Công ty TNHH gạch Đồng Tâm Nhất Nguyên: 5.000.000 VNĐ

7. Công ty Trầm Hương Hồng Ngọc: 15.000.000 VNĐ

Tổng cộng: xyz.000.000 VNĐ.

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm mạnh thường quân, các em Cựu HS. Chúc hạnh phúc và thành đạt!

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Bài hát "Về Núi Thành quê anh" Thơ: Trương Văn Quang. Trình bày: Nhạc sĩ Phan Văn Hùng


Liên kết web

Gallery ảnh

Lời hay ý đẹp


Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng và những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu.
Tagore

Liên kết Portal mới

solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 473
Liên kết web : 120
Số lần xem bài viết : 1444526
Hiện có 26 khách Trực tuyến

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS