Văn bản nhà trường

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 90
2 KẾ HOẠCH KIẾN TẬP SƯ PHẠM ĐH QUẢNG NAM NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 85
3 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 18-19 Administrator 503
4 PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LỚP HỌC, NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1099
5 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 17-18 Trần Văn Chương 749
6 ĐÊ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 549
7 LỊCH KTHK2 (SỞ GD-ĐT), NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 742
8 KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 481
9 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 454
10 LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 575
11 KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 349
12 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 552
13 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK1, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1071
14 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1097
15 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 772
16 LỊCH THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 665
17 TKB ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 639
18 LỊCH THI, DANH SÁCH SBD THI OLYMPIC CỤM 4 NĂM 2017 Administrator 601
19 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG) Administrator 962
20 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 674
21 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIẾN TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 850
22 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1225
23 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ - KHIÊU VŨ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017 Administrator 1211
24 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 4209
25 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 4582
26 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 5685
27 LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Administrator 5552
28 KẾ HOẠCH TRẠI 26/3/2016 Administrator 4238
29 Quyết định thành lập ban chỉ đạo TTSP cho SV ĐH TDTT ĐN năm học 2015-2016 Administrator 2878
30 Kế hoạch công tác TTSP QN năm học 2015-2016 Administrator 3253
31 KQ ĐIỂM VÀ XẾP GIẢI CÁ NHÂN HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 3121
32 KẾT QUẢ ĐIỂM THI - KỲ THI HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 2078
33 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP TIỀN ĂN, TIỀN NHÀ Ở CHO HỌC SINH THEO QUYẾT ĐỊNH 12/2013/QĐ-TTg Administrator 1175
34 PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM VÀ XẾP LỚP Administrator 2291
35 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 2093
36 CẬP NHẬT ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1086
37 TKB ÔN TẬP VÀ LỊCH THI LÊN, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1169
38 THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1639
39 BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI THỬ TÔT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1539
40 TKB ÔN TẬP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1101
41 DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1023
42 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 1263
43 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 808
44 KẾ HOẠCH TTSP NH2014-2015 Administrator 960
45 Cập nhật đề và đáp án kiểm tra HK 1 NH14-15 Administrator 1138
46 Thông báo thay đổi Lịch kiểm tra HK 1 NH 14-15 Administrator 1101
47 Lịch kiểm tra học kỳ 1, NH14-15 Administrator 1369
48 Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1, NH 14-15 Administrator 1064
49 Các biểu mẫu KTSP Administrator 1008
50 Kế hoạch KTSP năm học 2014 - 2015 Administrator 874
51 Công văn về hướng dẫn tổ chức tư vấn và dạy học theo hướng tiếp cận các yêu cầu của kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015 Administrator 933
52 Kết quả thi lên lớp năm học 2013-3014 Administrator 1319
53 Đề cương ôn tập thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 1023
54 Lịch thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 1384
55 Phương án và Kế hoạch tổ chức kỳ thi Học sinh giỏi khối THPT huyện Núi Thành năm học 2013 – 2014 và những năm tiếp theo. Administrator 1006
56 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2013 - 2014 Administrator 1663
57 Kế hoạch kiểm tra Học kỳ 2, Năm học 2013 - 2014 Administrator 1192
58 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2013 - 2014 (MỚI) Administrator 1272
59 THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT GỞI CÔ GIÁO, THẦY GIÁO, CBCC NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Administrator 1290
60 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 5410
61 THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG GỬI NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 956
62 Danh sách học sinh tiên tiến và học sinh giỏi năm học 2012-2013 Administrator 1506
63 MẪU KẾ HOẠCH CÁ NHÂN (KT, TTSP) Administrator 5147
64 Phân công Giáo viên hướng dẫn Kiến tập SP và Thực tập SP, NH12-13 Administrator 1916
65 QĐ_Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm Năm học 2012-2013 Administrator 1498
66 Kế hoạch và nội dung thực tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 3866
67 Kế hoạch và nội dung kiến tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 1954
68 LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ - NĂM 2013 Administrator 2490
69 Hướng dẫn chấm thi đua Administrator 1547
70 Bảng chấm thi đua cá nhân Tổ Công Đoàn Administrator 1366
71 Kế hoạch bồi dường HSG và phụ đạo HS khối 12 Administrator 3123
72 Thông báo dạy thêm, học thêm trong nhà trường Administrator 1436
73 Cập nhật Đề thi chọn HSG khối 10, NH12-13 Administrator 4098
74 Cập nhật Đề và Đáp án Kỳ thi HK1, NH12-13 Administrator 6066
75 Lịch kiểm tra học kỳ 1, năm học 2012-2013 Administrator 2251
76 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh lớp 12 Administrator 1697
77 Thông tư 40 của Bộ GD&ĐT quy định dạy, học, đánh giá môn Giáo dục QP-AN Administrator 2675
78 58/2011/TT-BGDĐT, Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Administrator 2468
79 Quản lý dạy thêm, học thêm Administrator 1961
80 Dự thảo - TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN, Năm học 2012 - 2013 Administrator 14225
81 Dự thảo - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013 Administrator 2524
82 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VỀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, VĂN PHÒNG, KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC, Năm học 2012-2013 Administrator 2501
83 Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra của Bộ GD&ĐT Administrator 3588
84 Nội quy Administrator 1779
85 Quy chế dân chủ Administrator 2170
86 Nội quy phòng tin Administrator 2106
87 Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2011 - 2012 Administrator 1638
88 Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 Administrator 2005

Quỹ khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN-CỰU HS ỦNG HỘ
Hoạt động khuyến học, khuyến tài, gây quỹ ủng hộ nhà trường hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập

1. Công ty Hùng Hoàng Hoa: 10.000.000 VNĐ

2. Công ty Tấn Đức-Đà Nẵng: 20.000.000 VNĐ

3. Công ty sắt thép ThànhViệt: 2.000.000 VNĐ

4. Cựu HS Khóa 2000-2003: 6.500.000 VNĐ

5. Cựu HS Khóa 2006-2008: 3.000.000 VNĐ

Tổng cộng: xyz.000.000 VNĐ.

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm mạnh thường quân, các em Cựu HS. Chúc hạnh phúc và thành đạt!

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Tiết mục múa "Tổ quốc gọi tên mình" trình bày lớp 12c5


Liên kết web

Gallery ảnh

Lời hay ý đẹp


Những ngày chuẩn bị đám cưới giống như lời giới thiệu hùng hồn cho một cuốn tiểu thuyết tẻ nhạt.
Wilson Mizner

Liên kết Portal mới

solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 461
Liên kết web : 120
Số lần xem bài viết : 1339036
Hiện có 51 khách Trực tuyến

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS