Văn bản nhà trường

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK1, NH19-20 Administrator 57
2 KẾ HOẠCH SINH HOẠT NGOẠI KHÓA NGÀY 15 THÁNG 10 VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TẬP LUYỆN TDTT CHO HỌC SINH. NĂM HỌC 2019 - 2020 Administrator 408
3 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 661
4 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 744
5 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 18-19 Administrator 1002
6 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KSCL 12 NĂM HỌC 18-19 Administrator 555
7 LỊCH, THỜI GIAN LÀM BÀI THI KSCL 12 NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 542
8 KẾ HOẠCH ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA 2019 Administrator 681
9 DANH SÁCH PHÒNG THI OLYMPIC 10, 11 NĂM 2019 Administrator 557
10 DANH SÁCH PHÒNG THI HSG 12 NĂM 2019 (THEO TỪNG TRƯỜNG) Administrator 457
11 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 583
12 KẾ HOẠCH KIẾN TẬP SƯ PHẠM ĐH QUẢNG NAM NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 823
13 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 18-19 Administrator 853
14 PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LỚP HỌC, NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1506
15 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 17-18 Trần Văn Chương 1114
16 ĐÊ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 838
17 LỊCH KTHK2 (SỞ GD-ĐT), NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1056
18 KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 827
19 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 769
20 LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 893
21 KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 675
22 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 877
23 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK1, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1360
24 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1426
25 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1047
26 LỊCH THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 923
27 TKB ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 922
28 LỊCH THI, DANH SÁCH SBD THI OLYMPIC CỤM 4 NĂM 2017 Administrator 903
29 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG) Administrator 1262
30 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 911
31 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIẾN TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 1115
32 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1499
33 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ - KHIÊU VŨ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017 Administrator 1503
34 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 4506
35 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 4873
36 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 5958
37 LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Administrator 5852
38 KẾ HOẠCH TRẠI 26/3/2016 Administrator 4495
39 Quyết định thành lập ban chỉ đạo TTSP cho SV ĐH TDTT ĐN năm học 2015-2016 Administrator 3156
40 Kế hoạch công tác TTSP QN năm học 2015-2016 Administrator 3520
41 KQ ĐIỂM VÀ XẾP GIẢI CÁ NHÂN HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 3342
42 KẾT QUẢ ĐIỂM THI - KỲ THI HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 2356
43 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP TIỀN ĂN, TIỀN NHÀ Ở CHO HỌC SINH THEO QUYẾT ĐỊNH 12/2013/QĐ-TTg Administrator 1431
44 PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM VÀ XẾP LỚP Administrator 2506
45 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 2399
46 CẬP NHẬT ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1330
47 TKB ÔN TẬP VÀ LỊCH THI LÊN, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1428
48 THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1931
49 BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI THỬ TÔT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1804
50 TKB ÔN TẬP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1312
51 DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1251
52 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 1460
53 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 1002
54 KẾ HOẠCH TTSP NH2014-2015 Administrator 1222
55 Cập nhật đề và đáp án kiểm tra HK 1 NH14-15 Administrator 1438
56 Thông báo thay đổi Lịch kiểm tra HK 1 NH 14-15 Administrator 1351
57 Lịch kiểm tra học kỳ 1, NH14-15 Administrator 1569
58 Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1, NH 14-15 Administrator 1306
59 Các biểu mẫu KTSP Administrator 1273
60 Kế hoạch KTSP năm học 2014 - 2015 Administrator 1057
61 Công văn về hướng dẫn tổ chức tư vấn và dạy học theo hướng tiếp cận các yêu cầu của kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015 Administrator 1218
62 Kết quả thi lên lớp năm học 2013-3014 Administrator 1515
63 Đề cương ôn tập thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 1265
64 Lịch thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 1656
65 Phương án và Kế hoạch tổ chức kỳ thi Học sinh giỏi khối THPT huyện Núi Thành năm học 2013 – 2014 và những năm tiếp theo. Administrator 1274
66 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2013 - 2014 Administrator 1916
67 Kế hoạch kiểm tra Học kỳ 2, Năm học 2013 - 2014 Administrator 1443
68 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2013 - 2014 (MỚI) Administrator 1559
69 THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT GỞI CÔ GIÁO, THẦY GIÁO, CBCC NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Administrator 1542
70 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 5634
71 THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG GỬI NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 1113
72 Danh sách học sinh tiên tiến và học sinh giỏi năm học 2012-2013 Administrator 1719
73 MẪU KẾ HOẠCH CÁ NHÂN (KT, TTSP) Administrator 5395
74 Phân công Giáo viên hướng dẫn Kiến tập SP và Thực tập SP, NH12-13 Administrator 2165
75 QĐ_Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm Năm học 2012-2013 Administrator 1701
76 Kế hoạch và nội dung thực tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 4088
77 Kế hoạch và nội dung kiến tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 2236
78 LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ - NĂM 2013 Administrator 2757
79 Hướng dẫn chấm thi đua Administrator 1775
80 Bảng chấm thi đua cá nhân Tổ Công Đoàn Administrator 1594
81 Kế hoạch bồi dường HSG và phụ đạo HS khối 12 Administrator 3365
82 Thông báo dạy thêm, học thêm trong nhà trường Administrator 1631
83 Cập nhật Đề thi chọn HSG khối 10, NH12-13 Administrator 4347
84 Cập nhật Đề và Đáp án Kỳ thi HK1, NH12-13 Administrator 6292
85 Lịch kiểm tra học kỳ 1, năm học 2012-2013 Administrator 2494
86 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh lớp 12 Administrator 1921
87 Thông tư 40 của Bộ GD&ĐT quy định dạy, học, đánh giá môn Giáo dục QP-AN Administrator 2943
88 58/2011/TT-BGDĐT, Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Administrator 2693
89 Quản lý dạy thêm, học thêm Administrator 2198
90 Dự thảo - TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN, Năm học 2012 - 2013 Administrator 14538
91 Dự thảo - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013 Administrator 2772
92 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VỀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, VĂN PHÒNG, KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC, Năm học 2012-2013 Administrator 2764
93 Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra của Bộ GD&ĐT Administrator 3799
94 Nội quy Administrator 2039
95 Quy chế dân chủ Administrator 2406
96 Nội quy phòng tin Administrator 2282
97 Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2011 - 2012 Administrator 1839
98 Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 Administrator 2280

Quỹ khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN-CỰU HS ỦNG HỘ
Hoạt động khuyến học, khuyến tài, gây quỹ ủng hộ nhà trường hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập

1. Công ty Hùng Hoàng Hoa: 10.000.000 VNĐ

2. Công ty Tấn Đức-Đà Nẵng: 20.000.000 VNĐ

3. Công ty sắt thép ThànhViệt: 2.000.000 VNĐ

4. Cựu HS Khóa 2000-2003: 6.500.000 VNĐ

5. Cựu HS Khóa 2006-2008: 3.000.000 VNĐ

6. Công ty TNHH gạch Đồng Tâm Nhất Nguyên: 5.000.000 VNĐ

7. Công ty Trầm Hương Hồng Ngọc: 15.000.000 VNĐ

Tổng cộng: xyz.000.000 VNĐ.

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm mạnh thường quân, các em Cựu HS. Chúc hạnh phúc và thành đạt!

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Tiết mục hát múa "Đón xuân" trình bày lớp 12C2


Liên kết web

Gallery ảnh

Lời hay ý đẹp


Sự dối trá sẽ giết chết tình yêu, song chính sự thẳng thắn sẽ giết chết nó trước
Hemingway

Liên kết Portal mới

solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 476
Liên kết web : 120
Số lần xem bài viết : 1497825
Hiện có 34 khách Trực tuyến

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS