Văn bản nhà trường

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LỚP HỌC, NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 893
2 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 17-18 Trần Văn Chương 618
3 ĐÊ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 424
4 LỊCH KTHK2 (SỞ GD-ĐT), NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 614
5 KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 377
6 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 326
7 LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 468
8 KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 247
9 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 432
10 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK1, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 935
11 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 933
12 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 655
13 LỊCH THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 563
14 TKB ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 542
15 LỊCH THI, DANH SÁCH SBD THI OLYMPIC CỤM 4 NĂM 2017 Administrator 498
16 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG) Administrator 855
17 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 577
18 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIẾN TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 755
19 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1131
20 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ - KHIÊU VŨ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017 Administrator 1093
21 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 4098
22 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 4479
23 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 5593
24 LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Administrator 5452
25 KẾ HOẠCH TRẠI 26/3/2016 Administrator 4124
26 Quyết định thành lập ban chỉ đạo TTSP cho SV ĐH TDTT ĐN năm học 2015-2016 Administrator 2785
27 Kế hoạch công tác TTSP QN năm học 2015-2016 Administrator 3138
28 KQ ĐIỂM VÀ XẾP GIẢI CÁ NHÂN HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 2818
29 KẾT QUẢ ĐIỂM THI - KỲ THI HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 1971
30 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP TIỀN ĂN, TIỀN NHÀ Ở CHO HỌC SINH THEO QUYẾT ĐỊNH 12/2013/QĐ-TTg Administrator 1072
31 PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM VÀ XẾP LỚP Administrator 2233
32 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1972
33 CẬP NHẬT ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1000
34 TKB ÔN TẬP VÀ LỊCH THI LÊN, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1088
35 THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1511
36 BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI THỬ TÔT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1450
37 TKB ÔN TẬP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1042
38 DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 953
39 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 1205
40 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 741
41 KẾ HOẠCH TTSP NH2014-2015 Administrator 877
42 Cập nhật đề và đáp án kiểm tra HK 1 NH14-15 Administrator 1036
43 Thông báo thay đổi Lịch kiểm tra HK 1 NH 14-15 Administrator 1022
44 Lịch kiểm tra học kỳ 1, NH14-15 Administrator 1304
45 Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1, NH 14-15 Administrator 991
46 Các biểu mẫu KTSP Administrator 924
47 Kế hoạch KTSP năm học 2014 - 2015 Administrator 798
48 Công văn về hướng dẫn tổ chức tư vấn và dạy học theo hướng tiếp cận các yêu cầu của kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015 Administrator 849
49 Kết quả thi lên lớp năm học 2013-3014 Administrator 1266
50 Đề cương ôn tập thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 946
51 Lịch thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 1289
52 Phương án và Kế hoạch tổ chức kỳ thi Học sinh giỏi khối THPT huyện Núi Thành năm học 2013 – 2014 và những năm tiếp theo. Administrator 914
53 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2013 - 2014 Administrator 1563
54 Kế hoạch kiểm tra Học kỳ 2, Năm học 2013 - 2014 Administrator 1101
55 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2013 - 2014 (MỚI) Administrator 1179
56 THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT GỞI CÔ GIÁO, THẦY GIÁO, CBCC NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Administrator 1205
57 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 5330
58 THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG GỬI NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 914
59 Danh sách học sinh tiên tiến và học sinh giỏi năm học 2012-2013 Administrator 1424
60 MẪU KẾ HOẠCH CÁ NHÂN (KT, TTSP) Administrator 5038
61 Phân công Giáo viên hướng dẫn Kiến tập SP và Thực tập SP, NH12-13 Administrator 1821
62 QĐ_Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm Năm học 2012-2013 Administrator 1429
63 Kế hoạch và nội dung thực tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 3763
64 Kế hoạch và nội dung kiến tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 1825
65 LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ - NĂM 2013 Administrator 2374
66 Hướng dẫn chấm thi đua Administrator 1465
67 Bảng chấm thi đua cá nhân Tổ Công Đoàn Administrator 1293
68 Kế hoạch bồi dường HSG và phụ đạo HS khối 12 Administrator 3015
69 Thông báo dạy thêm, học thêm trong nhà trường Administrator 1350
70 Cập nhật Đề thi chọn HSG khối 10, NH12-13 Administrator 4005
71 Cập nhật Đề và Đáp án Kỳ thi HK1, NH12-13 Administrator 5956
72 Lịch kiểm tra học kỳ 1, năm học 2012-2013 Administrator 2165
73 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh lớp 12 Administrator 1605
74 Thông tư 40 của Bộ GD&ĐT quy định dạy, học, đánh giá môn Giáo dục QP-AN Administrator 2560
75 58/2011/TT-BGDĐT, Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Administrator 2381
76 Quản lý dạy thêm, học thêm Administrator 1866
77 Dự thảo - TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN, Năm học 2012 - 2013 Administrator 14081
78 Dự thảo - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013 Administrator 2400
79 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VỀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, VĂN PHÒNG, KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC, Năm học 2012-2013 Administrator 2394
80 Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra của Bộ GD&ĐT Administrator 3486
81 Nội quy Administrator 1693
82 Quy chế dân chủ Administrator 2081
83 Nội quy phòng tin Administrator 2038
84 Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2011 - 2012 Administrator 1564
85 Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 Administrator 1900

Quỹ khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT ...
DANH SÁCH CỰU HS ỦNG HỘ
Hoạt động khuyến học, khuyến tài, gây quỹ ủng hộ nhà trường hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập

1. ....................

 

Tổng cộng: xyz.000.000 đồng.

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm của các em Cựu HS. Chúc các em hạnh phúc và thành đạt!

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Tiết mục múa "Tổ quốc gọi tên mình" trình bày lớp 12c5


Liên kết web

Gallery ảnh

Lời hay ý đẹp


Thật thế, khó tìm ra được một tình yêu hoàn hảo. Để trở thành một người tình, bạn phải có liên tục sự tinh tế của một kẻ rất sáng suốt, sự linh động của một đứa trẻ, tính nhạy cảm của một nghệ sĩ, sự hiểu biết của một triết gia, sự thu nhận của một vị thánh, sự khoan dung của mộ học giả và lòng dũng cảm của một tín đồ.
Leo Buscaglia

Liên kết Portal mới

solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 453
Liên kết web : 120
Số lần xem bài viết : 1282085
Hiện có 30 khách Trực tuyến

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS