Văn bản nhà trường

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 10, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 94
2 DANH SÁCH PHÒNG THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 10 NÂM HỌC 2020-2021 (15/10/2020) Trần Văn Chương 141
3 MA TRẬN ĐỀ THI HSG LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021 Trần Văn Chương 197
4 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 10 (2) NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 97
5 KẾ HOẠCH THI HSG LỚP 10 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 117
6 NỘI DUNG KIẾN THỨC VÀ CẤU TRÚC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 10 NĂM HỌC 2020- 2021 Administrator 158
7 DANH SÁCH LỚP NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 360
8 DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 394
9 TÀI LIỆU ÔN TẬP TN THPT 2020 Administrator 107
10 KẾT QUẢ THI THỬ TN THPT NĂM HỌC 2019-2020 Administrator 378
11 DANH SÁCH PHÒNG THI (CÓ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGÀY 23/7/2020) VÀ LỊCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 Administrator 1169
12 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2019-2020 Administrator 749
13 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2019-2020 Administrator 491
14 DANH SÁCH LỚP VÀ THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 Administrator 402
15 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NH19-20 Administrator 354
16 LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH QRT LỚP 12 (27-15/5/2020) Administrator 905
17 LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH QRT LỚP 12 (13-24/4/2020) Administrator 855
18 LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH VTV7 LỚP 12 (13-18/4/2020) Administrator 730
19 TÀI KHOẢN HỌC SINH VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀO HỌC TRỰC TUYÊN VNPT ELEARNING Administrator 1833
20 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK1, NH19-20 Administrator 648
21 KẾ HOẠCH SINH HOẠT NGOẠI KHÓA NGÀY 15 THÁNG 10 VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TẬP LUYỆN TDTT CHO HỌC SINH. NĂM HỌC 2019 - 2020 Administrator 1034
22 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 965
23 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1052
24 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 18-19 Administrator 1323
25 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KSCL 12 NĂM HỌC 18-19 Administrator 965
26 LỊCH, THỜI GIAN LÀM BÀI THI KSCL 12 NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1098
27 KẾ HOẠCH ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA 2019 Administrator 1013
28 DANH SÁCH PHÒNG THI OLYMPIC 10, 11 NĂM 2019 Administrator 813
29 DANH SÁCH PHÒNG THI HSG 12 NĂM 2019 (THEO TỪNG TRƯỜNG) Administrator 749
30 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 888
31 KẾ HOẠCH KIẾN TẬP SƯ PHẠM ĐH QUẢNG NAM NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1157
32 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 18-19 Administrator 1209
33 PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LỚP HỌC, NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1860
34 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 17-18 Trần Văn Chương 1395
35 ĐÊ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1081
36 LỊCH KTHK2 (SỞ GD-ĐT), NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1343
37 KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1129
38 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 986
39 LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 1144
40 KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 922
41 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1136
42 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK1, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1624
43 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1688
44 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1310
45 LỊCH THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1144
46 TKB ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1163
47 LỊCH THI, DANH SÁCH SBD THI OLYMPIC CỤM 4 NĂM 2017 Administrator 1180
48 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG) Administrator 1522
49 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 1149
50 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIẾN TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 1371
51 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1733
52 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ - KHIÊU VŨ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017 Administrator 1808
53 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 4725
54 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 5149
55 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 6211
56 LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Administrator 6069
57 KẾ HOẠCH TRẠI 26/3/2016 Administrator 4722
58 Quyết định thành lập ban chỉ đạo TTSP cho SV ĐH TDTT ĐN năm học 2015-2016 Administrator 3396
59 Kế hoạch công tác TTSP QN năm học 2015-2016 Administrator 3753
60 KQ ĐIỂM VÀ XẾP GIẢI CÁ NHÂN HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 3519
61 KẾT QUẢ ĐIỂM THI - KỲ THI HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 2594
62 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP TIỀN ĂN, TIỀN NHÀ Ở CHO HỌC SINH THEO QUYẾT ĐỊNH 12/2013/QĐ-TTg Administrator 1662
63 PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM VÀ XẾP LỚP Administrator 2697
64 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 2618
65 CẬP NHẬT ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1548
66 TKB ÔN TẬP VÀ LỊCH THI LÊN, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1674
67 THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 2161
68 BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI THỬ TÔT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1999
69 TKB ÔN TẬP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1513
70 DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1477
71 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 1661
72 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 1175
73 KẾ HOẠCH TTSP NH2014-2015 Administrator 1467
74 Cập nhật đề và đáp án kiểm tra HK 1 NH14-15 Administrator 1666
75 Thông báo thay đổi Lịch kiểm tra HK 1 NH 14-15 Administrator 1574
76 Lịch kiểm tra học kỳ 1, NH14-15 Administrator 1783
77 Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1, NH 14-15 Administrator 1512
78 Các biểu mẫu KTSP Administrator 1522
79 Kế hoạch KTSP năm học 2014 - 2015 Administrator 1265
80 Công văn về hướng dẫn tổ chức tư vấn và dạy học theo hướng tiếp cận các yêu cầu của kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015 Administrator 1484
81 Kết quả thi lên lớp năm học 2013-3014 Administrator 1759
82 Đề cương ôn tập thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 1489
83 Lịch thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 1928
84 Phương án và Kế hoạch tổ chức kỳ thi Học sinh giỏi khối THPT huyện Núi Thành năm học 2013 – 2014 và những năm tiếp theo. Administrator 1530
85 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2013 - 2014 Administrator 2170
86 Kế hoạch kiểm tra Học kỳ 2, Năm học 2013 - 2014 Administrator 1719
87 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2013 - 2014 (MỚI) Administrator 1827
88 THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT GỞI CÔ GIÁO, THẦY GIÁO, CBCC NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Administrator 1734
89 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 5931
90 THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG GỬI NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 1284
91 Danh sách học sinh tiên tiến và học sinh giỏi năm học 2012-2013 Administrator 1957
92 MẪU KẾ HOẠCH CÁ NHÂN (KT, TTSP) Administrator 5609
93 Phân công Giáo viên hướng dẫn Kiến tập SP và Thực tập SP, NH12-13 Administrator 2391
94 QĐ_Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm Năm học 2012-2013 Administrator 1914
95 Kế hoạch và nội dung thực tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 4336
96 Kế hoạch và nội dung kiến tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 2508
97 LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ - NĂM 2013 Administrator 3014
98 Hướng dẫn chấm thi đua Administrator 1970
99 Bảng chấm thi đua cá nhân Tổ Công Đoàn Administrator 1814
100 Kế hoạch bồi dường HSG và phụ đạo HS khối 12 Administrator 3602
101 Thông báo dạy thêm, học thêm trong nhà trường Administrator 1853
102 Cập nhật Đề thi chọn HSG khối 10, NH12-13 Administrator 4725
103 Cập nhật Đề và Đáp án Kỳ thi HK1, NH12-13 Administrator 6503
104 Lịch kiểm tra học kỳ 1, năm học 2012-2013 Administrator 2726
105 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh lớp 12 Administrator 2142
106 Thông tư 40 của Bộ GD&ĐT quy định dạy, học, đánh giá môn Giáo dục QP-AN Administrator 3183
107 58/2011/TT-BGDĐT, Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Administrator 2903
108 Quản lý dạy thêm, học thêm Administrator 2460
109 Dự thảo - TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN, Năm học 2012 - 2013 Administrator 14883
110 Dự thảo - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013 Administrator 3061
111 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VỀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, VĂN PHÒNG, KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC, Năm học 2012-2013 Administrator 3061
112 Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra của Bộ GD&ĐT Administrator 4008
113 Nội quy Administrator 2292
114 Quy chế dân chủ Administrator 2626
115 Nội quy phòng tin Administrator 2474
116 Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2011 - 2012 Administrator 2057
117 Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 Administrator 2527

Quỹ khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN-CỰU HS ỦNG HỘ
Hoạt động khuyến học, khuyến tài, gây quỹ ủng hộ nhà trường hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập

1. Công ty Hùng Hoàng Hoa: 10.000.000 VNĐ

2. Công ty Tấn Đức-Đà Nẵng: 20.000.000 VNĐ

3. Công ty sắt thép ThànhViệt: 2.000.000 VNĐ

4. Cựu HS Khóa 2000-2003: 6.500.000 VNĐ

5. Cựu HS Khóa 2006-2008: 3.000.000 VNĐ

6. Công ty TNHH gạch Đồng Tâm Nhất Nguyên: 5.000.000 VNĐ

7. Công ty Trầm Hương Hồng Ngọc: 15.000.000 VNĐ

Tổng cộng: xyz.000.000 VNĐ.

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm mạnh thường quân, các em Cựu HS. Chúc hạnh phúc và thành đạt!

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Phần thi Trang phục tự chọn của các thí sinh thanh lịch


Liên kết web

Gallery ảnh

Lời hay ý đẹp


Đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời nói thân thương khi bạn còn nghe được và khi tim bạn còn rung động.
Henry Beecher

Liên kết Portal mới

 
solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh
PHU XUAN

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 511
Liên kết web : 121
Số lần xem bài viết : 1656734
Hiện có 15 khách Trực tuyến

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS