Văn bản nhà trường

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 188
2 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 282
3 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 18-19 Administrator 685
4 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KSCL 12 NĂM HỌC 18-19 Administrator 266
5 LỊCH, THỜI GIAN LÀM BÀI THI KSCL 12 NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 314
6 KẾ HOẠCH ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA 2019 Administrator 452
7 DANH SÁCH PHÒNG THI OLYMPIC 10, 11 NĂM 2019 Administrator 327
8 DANH SÁCH PHÒNG THI HSG 12 NĂM 2019 (THEO TỪNG TRƯỜNG) Administrator 222
9 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 360
10 KẾ HOẠCH KIẾN TẬP SƯ PHẠM ĐH QUẢNG NAM NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 296
11 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 18-19 Administrator 639
12 PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LỚP HỌC, NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1260
13 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 17-18 Trần Văn Chương 887
14 ĐÊ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 662
15 LỊCH KTHK2 (SỞ GD-ĐT), NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 872
16 KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 605
17 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 580
18 LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 697
19 KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 470
20 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 671
21 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK1, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1194
22 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1215
23 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 858
24 LỊCH THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 750
25 TKB ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 743
26 LỊCH THI, DANH SÁCH SBD THI OLYMPIC CỤM 4 NĂM 2017 Administrator 712
27 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG) Administrator 1064
28 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 760
29 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIẾN TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 941
30 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1315
31 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ - KHIÊU VŨ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017 Administrator 1314
32 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 4311
33 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 4689
34 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 5782
35 LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Administrator 5657
36 KẾ HOẠCH TRẠI 26/3/2016 Administrator 4345
37 Quyết định thành lập ban chỉ đạo TTSP cho SV ĐH TDTT ĐN năm học 2015-2016 Administrator 2972
38 Kế hoạch công tác TTSP QN năm học 2015-2016 Administrator 3357
39 KQ ĐIỂM VÀ XẾP GIẢI CÁ NHÂN HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 3202
40 KẾT QUẢ ĐIỂM THI - KỲ THI HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 2180
41 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP TIỀN ĂN, TIỀN NHÀ Ở CHO HỌC SINH THEO QUYẾT ĐỊNH 12/2013/QĐ-TTg Administrator 1271
42 PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM VÀ XẾP LỚP Administrator 2355
43 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 2204
44 CẬP NHẬT ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1167
45 TKB ÔN TẬP VÀ LỊCH THI LÊN, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1254
46 THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1733
47 BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI THỬ TÔT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1631
48 TKB ÔN TẬP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1169
49 DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1096
50 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 1330
51 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 866
52 KẾ HOẠCH TTSP NH2014-2015 Administrator 1045
53 Cập nhật đề và đáp án kiểm tra HK 1 NH14-15 Administrator 1239
54 Thông báo thay đổi Lịch kiểm tra HK 1 NH 14-15 Administrator 1193
55 Lịch kiểm tra học kỳ 1, NH14-15 Administrator 1429
56 Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1, NH 14-15 Administrator 1139
57 Các biểu mẫu KTSP Administrator 1098
58 Kế hoạch KTSP năm học 2014 - 2015 Administrator 935
59 Công văn về hướng dẫn tổ chức tư vấn và dạy học theo hướng tiếp cận các yêu cầu của kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015 Administrator 1017
60 Kết quả thi lên lớp năm học 2013-3014 Administrator 1380
61 Đề cương ôn tập thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 1102
62 Lịch thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 1472
63 Phương án và Kế hoạch tổ chức kỳ thi Học sinh giỏi khối THPT huyện Núi Thành năm học 2013 – 2014 và những năm tiếp theo. Administrator 1100
64 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2013 - 2014 Administrator 1747
65 Kế hoạch kiểm tra Học kỳ 2, Năm học 2013 - 2014 Administrator 1281
66 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2013 - 2014 (MỚI) Administrator 1367
67 THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT GỞI CÔ GIÁO, THẦY GIÁO, CBCC NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Administrator 1375
68 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 5483
69 THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG GỬI NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 1007
70 Danh sách học sinh tiên tiến và học sinh giỏi năm học 2012-2013 Administrator 1578
71 MẪU KẾ HOẠCH CÁ NHÂN (KT, TTSP) Administrator 5246
72 Phân công Giáo viên hướng dẫn Kiến tập SP và Thực tập SP, NH12-13 Administrator 1996
73 QĐ_Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm Năm học 2012-2013 Administrator 1566
74 Kế hoạch và nội dung thực tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 3950
75 Kế hoạch và nội dung kiến tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 2063
76 LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ - NĂM 2013 Administrator 2586
77 Hướng dẫn chấm thi đua Administrator 1618
78 Bảng chấm thi đua cá nhân Tổ Công Đoàn Administrator 1472
79 Kế hoạch bồi dường HSG và phụ đạo HS khối 12 Administrator 3211
80 Thông báo dạy thêm, học thêm trong nhà trường Administrator 1511
81 Cập nhật Đề thi chọn HSG khối 10, NH12-13 Administrator 4180
82 Cập nhật Đề và Đáp án Kỳ thi HK1, NH12-13 Administrator 6151
83 Lịch kiểm tra học kỳ 1, năm học 2012-2013 Administrator 2338
84 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh lớp 12 Administrator 1782
85 Thông tư 40 của Bộ GD&ĐT quy định dạy, học, đánh giá môn Giáo dục QP-AN Administrator 2778
86 58/2011/TT-BGDĐT, Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Administrator 2546
87 Quản lý dạy thêm, học thêm Administrator 2040
88 Dự thảo - TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN, Năm học 2012 - 2013 Administrator 14331
89 Dự thảo - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013 Administrator 2622
90 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VỀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, VĂN PHÒNG, KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC, Năm học 2012-2013 Administrator 2599
91 Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra của Bộ GD&ĐT Administrator 3674
92 Nội quy Administrator 1864
93 Quy chế dân chủ Administrator 2256
94 Nội quy phòng tin Administrator 2174
95 Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2011 - 2012 Administrator 1717
96 Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 Administrator 2106

Quỹ khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN-CỰU HS ỦNG HỘ
Hoạt động khuyến học, khuyến tài, gây quỹ ủng hộ nhà trường hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập

1. Công ty Hùng Hoàng Hoa: 10.000.000 VNĐ

2. Công ty Tấn Đức-Đà Nẵng: 20.000.000 VNĐ

3. Công ty sắt thép ThànhViệt: 2.000.000 VNĐ

4. Cựu HS Khóa 2000-2003: 6.500.000 VNĐ

5. Cựu HS Khóa 2006-2008: 3.000.000 VNĐ

6. Công ty TNHH gạch Đồng Tâm Nhất Nguyên: 5.000.000 VNĐ

7. Công ty Trầm Hương Hồng Ngọc: 15.000.000 VNĐ

Tổng cộng: xyz.000.000 VNĐ.

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm mạnh thường quân, các em Cựu HS. Chúc hạnh phúc và thành đạt!

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Tiết mục múa "Tổ quốc gọi tên mình" trình bày lớp 12c5


Liên kết web

Gallery ảnh

Lời hay ý đẹp


Người ghen luôn tìm thấy nhiều điều hơn ý mình muốn tìm.
Moliere

Liên kết Portal mới

solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 472
Liên kết web : 120
Số lần xem bài viết : 1398901
Hiện có 51 khách Trực tuyến

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS