Văn bản nhà trường

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LỚP HỌC, NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 975
2 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 17-18 Trần Văn Chương 681
3 ĐÊ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 483
4 LỊCH KTHK2 (SỞ GD-ĐT), NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 672
5 KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 423
6 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 371
7 LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 527
8 KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 292
9 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 483
10 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK1, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 990
11 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1023
12 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 709
13 LỊCH THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 610
14 TKB ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 587
15 LỊCH THI, DANH SÁCH SBD THI OLYMPIC CỤM 4 NĂM 2017 Administrator 552
16 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG) Administrator 903
17 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 624
18 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIẾN TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 797
19 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1182
20 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ - KHIÊU VŨ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017 Administrator 1147
21 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 4155
22 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 4524
23 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 5635
24 LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Administrator 5501
25 KẾ HOẠCH TRẠI 26/3/2016 Administrator 4182
26 Quyết định thành lập ban chỉ đạo TTSP cho SV ĐH TDTT ĐN năm học 2015-2016 Administrator 2823
27 Kế hoạch công tác TTSP QN năm học 2015-2016 Administrator 3188
28 KQ ĐIỂM VÀ XẾP GIẢI CÁ NHÂN HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 2857
29 KẾT QUẢ ĐIỂM THI - KỲ THI HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 2014
30 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP TIỀN ĂN, TIỀN NHÀ Ở CHO HỌC SINH THEO QUYẾT ĐỊNH 12/2013/QĐ-TTg Administrator 1116
31 PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM VÀ XẾP LỚP Administrator 2266
32 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 2031
33 CẬP NHẬT ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1041
34 TKB ÔN TẬP VÀ LỊCH THI LÊN, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1128
35 THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1579
36 BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI THỬ TÔT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1489
37 TKB ÔN TẬP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1071
38 DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 984
39 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 1231
40 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 776
41 KẾ HOẠCH TTSP NH2014-2015 Administrator 911
42 Cập nhật đề và đáp án kiểm tra HK 1 NH14-15 Administrator 1079
43 Thông báo thay đổi Lịch kiểm tra HK 1 NH 14-15 Administrator 1058
44 Lịch kiểm tra học kỳ 1, NH14-15 Administrator 1335
45 Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1, NH 14-15 Administrator 1023
46 Các biểu mẫu KTSP Administrator 961
47 Kế hoạch KTSP năm học 2014 - 2015 Administrator 838
48 Công văn về hướng dẫn tổ chức tư vấn và dạy học theo hướng tiếp cận các yêu cầu của kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015 Administrator 885
49 Kết quả thi lên lớp năm học 2013-3014 Administrator 1291
50 Đề cương ôn tập thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 985
51 Lịch thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 1326
52 Phương án và Kế hoạch tổ chức kỳ thi Học sinh giỏi khối THPT huyện Núi Thành năm học 2013 – 2014 và những năm tiếp theo. Administrator 953
53 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2013 - 2014 Administrator 1612
54 Kế hoạch kiểm tra Học kỳ 2, Năm học 2013 - 2014 Administrator 1142
55 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2013 - 2014 (MỚI) Administrator 1221
56 THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT GỞI CÔ GIÁO, THẦY GIÁO, CBCC NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Administrator 1240
57 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 5368
58 THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG GỬI NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 941
59 Danh sách học sinh tiên tiến và học sinh giỏi năm học 2012-2013 Administrator 1467
60 MẪU KẾ HOẠCH CÁ NHÂN (KT, TTSP) Administrator 5085
61 Phân công Giáo viên hướng dẫn Kiến tập SP và Thực tập SP, NH12-13 Administrator 1868
62 QĐ_Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm Năm học 2012-2013 Administrator 1459
63 Kế hoạch và nội dung thực tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 3815
64 Kế hoạch và nội dung kiến tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 1884
65 LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ - NĂM 2013 Administrator 2440
66 Hướng dẫn chấm thi đua Administrator 1503
67 Bảng chấm thi đua cá nhân Tổ Công Đoàn Administrator 1331
68 Kế hoạch bồi dường HSG và phụ đạo HS khối 12 Administrator 3063
69 Thông báo dạy thêm, học thêm trong nhà trường Administrator 1395
70 Cập nhật Đề thi chọn HSG khối 10, NH12-13 Administrator 4049
71 Cập nhật Đề và Đáp án Kỳ thi HK1, NH12-13 Administrator 6008
72 Lịch kiểm tra học kỳ 1, năm học 2012-2013 Administrator 2200
73 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh lớp 12 Administrator 1649
74 Thông tư 40 của Bộ GD&ĐT quy định dạy, học, đánh giá môn Giáo dục QP-AN Administrator 2619
75 58/2011/TT-BGDĐT, Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Administrator 2425
76 Quản lý dạy thêm, học thêm Administrator 1914
77 Dự thảo - TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN, Năm học 2012 - 2013 Administrator 14155
78 Dự thảo - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013 Administrator 2456
79 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VỀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, VĂN PHÒNG, KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC, Năm học 2012-2013 Administrator 2445
80 Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra của Bộ GD&ĐT Administrator 3531
81 Nội quy Administrator 1733
82 Quy chế dân chủ Administrator 2123
83 Nội quy phòng tin Administrator 2069
84 Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2011 - 2012 Administrator 1601
85 Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 Administrator 1952

Quỹ khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT ...
DANH SÁCH CỰU HS ỦNG HỘ
Hoạt động khuyến học, khuyến tài, gây quỹ ủng hộ nhà trường hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập

1. ....................

 

Tổng cộng: xyz.000.000 đồng.

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm của các em Cựu HS. Chúc các em hạnh phúc và thành đạt!

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Tiết mục Kịch "Hai lúa lên đời" trình bày tập thể lớp 11C5


Liên kết web

Gallery ảnh

Lời hay ý đẹp


Không có gì cao thượng hơn tình yêu nằm trong những trái tim trong sáng.
Ngạn ngữ Pháp

Liên kết Portal mới

solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 455
Liên kết web : 120
Số lần xem bài viết : 1308311
Hiện có 22 khách Trực tuyến

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS