Văn bản nhà trường

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 18-19 Administrator 59
2 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KSCL 12 NĂM HỌC 18-19 Administrator 67
3 LỊCH, THỜI GIAN LÀM BÀI THI KSCL 12 NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 61
4 KẾ HOẠCH ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA 2019 Administrator 231
5 DANH SÁCH PHÒNG THI OLYMPIC 10, 11 NĂM 2019 Administrator 227
6 DANH SÁCH PHÒNG THI HSG 12 NĂM 2019 (THEO TỪNG TRƯỜNG) Administrator 132
7 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 243
8 KẾ HOẠCH KIẾN TẬP SƯ PHẠM ĐH QUẢNG NAM NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 217
9 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 18-19 Administrator 563
10 PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LỚP HỌC, NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1178
11 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 17-18 Trần Văn Chương 808
12 ĐÊ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 594
13 LỊCH KTHK2 (SỞ GD-ĐT), NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 790
14 KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 536
15 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 512
16 LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 624
17 KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 402
18 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 605
19 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK1, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1136
20 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1148
21 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 810
22 LỊCH THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 698
23 TKB ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 683
24 LỊCH THI, DANH SÁCH SBD THI OLYMPIC CỤM 4 NĂM 2017 Administrator 652
25 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG) Administrator 1002
26 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 706
27 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIẾN TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 889
28 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1265
29 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ - KHIÊU VŨ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017 Administrator 1258
30 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 4257
31 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 4630
32 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 5727
33 LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Administrator 5595
34 KẾ HOẠCH TRẠI 26/3/2016 Administrator 4286
35 Quyết định thành lập ban chỉ đạo TTSP cho SV ĐH TDTT ĐN năm học 2015-2016 Administrator 2923
36 Kế hoạch công tác TTSP QN năm học 2015-2016 Administrator 3301
37 KQ ĐIỂM VÀ XẾP GIẢI CÁ NHÂN HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 3152
38 KẾT QUẢ ĐIỂM THI - KỲ THI HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 2127
39 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP TIỀN ĂN, TIỀN NHÀ Ở CHO HỌC SINH THEO QUYẾT ĐỊNH 12/2013/QĐ-TTg Administrator 1221
40 PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM VÀ XẾP LỚP Administrator 2312
41 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 2144
42 CẬP NHẬT ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1123
43 TKB ÔN TẬP VÀ LỊCH THI LÊN, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1207
44 THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1691
45 BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI THỬ TÔT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1581
46 TKB ÔN TẬP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1130
47 DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1055
48 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 1291
49 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 831
50 KẾ HOẠCH TTSP NH2014-2015 Administrator 999
51 Cập nhật đề và đáp án kiểm tra HK 1 NH14-15 Administrator 1190
52 Thông báo thay đổi Lịch kiểm tra HK 1 NH 14-15 Administrator 1146
53 Lịch kiểm tra học kỳ 1, NH14-15 Administrator 1397
54 Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1, NH 14-15 Administrator 1102
55 Các biểu mẫu KTSP Administrator 1050
56 Kế hoạch KTSP năm học 2014 - 2015 Administrator 901
57 Công văn về hướng dẫn tổ chức tư vấn và dạy học theo hướng tiếp cận các yêu cầu của kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015 Administrator 974
58 Kết quả thi lên lớp năm học 2013-3014 Administrator 1348
59 Đề cương ôn tập thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 1063
60 Lịch thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 1425
61 Phương án và Kế hoạch tổ chức kỳ thi Học sinh giỏi khối THPT huyện Núi Thành năm học 2013 – 2014 và những năm tiếp theo. Administrator 1053
62 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2013 - 2014 Administrator 1700
63 Kế hoạch kiểm tra Học kỳ 2, Năm học 2013 - 2014 Administrator 1233
64 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2013 - 2014 (MỚI) Administrator 1317
65 THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT GỞI CÔ GIÁO, THẦY GIÁO, CBCC NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Administrator 1326
66 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 5443
67 THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG GỬI NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 975
68 Danh sách học sinh tiên tiến và học sinh giỏi năm học 2012-2013 Administrator 1538
69 MẪU KẾ HOẠCH CÁ NHÂN (KT, TTSP) Administrator 5195
70 Phân công Giáo viên hướng dẫn Kiến tập SP và Thực tập SP, NH12-13 Administrator 1951
71 QĐ_Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm Năm học 2012-2013 Administrator 1527
72 Kế hoạch và nội dung thực tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 3904
73 Kế hoạch và nội dung kiến tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 2006
74 LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ - NĂM 2013 Administrator 2538
75 Hướng dẫn chấm thi đua Administrator 1579
76 Bảng chấm thi đua cá nhân Tổ Công Đoàn Administrator 1422
77 Kế hoạch bồi dường HSG và phụ đạo HS khối 12 Administrator 3164
78 Thông báo dạy thêm, học thêm trong nhà trường Administrator 1470
79 Cập nhật Đề thi chọn HSG khối 10, NH12-13 Administrator 4135
80 Cập nhật Đề và Đáp án Kỳ thi HK1, NH12-13 Administrator 6108
81 Lịch kiểm tra học kỳ 1, năm học 2012-2013 Administrator 2290
82 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh lớp 12 Administrator 1734
83 Thông tư 40 của Bộ GD&ĐT quy định dạy, học, đánh giá môn Giáo dục QP-AN Administrator 2724
84 58/2011/TT-BGDĐT, Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Administrator 2504
85 Quản lý dạy thêm, học thêm Administrator 1998
86 Dự thảo - TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN, Năm học 2012 - 2013 Administrator 14268
87 Dự thảo - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013 Administrator 2571
88 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VỀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, VĂN PHÒNG, KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC, Năm học 2012-2013 Administrator 2551
89 Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra của Bộ GD&ĐT Administrator 3628
90 Nội quy Administrator 1818
91 Quy chế dân chủ Administrator 2210
92 Nội quy phòng tin Administrator 2140
93 Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2011 - 2012 Administrator 1677
94 Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 Administrator 2055

Quỹ khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN-CỰU HS ỦNG HỘ
Hoạt động khuyến học, khuyến tài, gây quỹ ủng hộ nhà trường hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập

1. Công ty Hùng Hoàng Hoa: 10.000.000 VNĐ

2. Công ty Tấn Đức-Đà Nẵng: 20.000.000 VNĐ

3. Công ty sắt thép ThànhViệt: 2.000.000 VNĐ

4. Cựu HS Khóa 2000-2003: 6.500.000 VNĐ

5. Cựu HS Khóa 2006-2008: 3.000.000 VNĐ

6. Công ty TNHH gạch Đồng Tâm Nhất Nguyên: 5.000.000 VNĐ

7. Công ty Trầm Hương Hồng Ngọc: 15.000.000 VNĐ

Tổng cộng: xyz.000.000 VNĐ.

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm mạnh thường quân, các em Cựu HS. Chúc hạnh phúc và thành đạt!

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Bài hát "Lá cờ" Tác giả: Tạ Quang Thắng


Liên kết web

Gallery ảnh

Lời hay ý đẹp


Nếu phải trừng phạt tất cả những kẻ phản bội bạc ở trên đời này thì chẳng còn có ai để tha thứ được.
La Fontaine

Liên kết Portal mới

solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 469
Liên kết web : 120
Số lần xem bài viết : 1365764
Hiện có 30 khách Trực tuyến

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS