Văn bản nhà trường

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI KỲ, MÔN TRẮC NGHIỆM. NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 931
2 ĐỀ VÀ HDC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 755
3 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 643
4 MA TRẬN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 803
5 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 129
6 THƯ CẢM ƠN NHÂN DỊP SINH HOẠT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 VÀ 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (2000-2020) Administrator 85
7 KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1, MÔN TRẮC NGHIỆM KHỐI 12 Administrator 1991
8 KẾ HOẠCH HỘI THI GVDG CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 180
9 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 230
10 KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 10, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 274
11 DANH SÁCH PHÒNG THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 10 NÂM HỌC 2020-2021 (15/10/2020) Trần Văn Chương 241
12 MA TRẬN ĐỀ THI HSG LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021 Trần Văn Chương 349
13 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 10 (2) NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 224
14 KẾ HOẠCH THI HSG LỚP 10 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 194
15 NỘI DUNG KIẾN THỨC VÀ CẤU TRÚC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 10 NĂM HỌC 2020- 2021 Administrator 247
16 DANH SÁCH LỚP NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 470
17 DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 474
18 TÀI LIỆU ÔN TẬP TN THPT 2020 Administrator 189
19 KẾT QUẢ THI THỬ TN THPT NĂM HỌC 2019-2020 Administrator 468
20 DANH SÁCH PHÒNG THI (CÓ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGÀY 23/7/2020) VÀ LỊCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 Administrator 1249
21 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2019-2020 Administrator 821
22 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2019-2020 Administrator 570
23 DANH SÁCH LỚP VÀ THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 Administrator 468
24 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NH19-20 Administrator 429
25 LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH QRT LỚP 12 (27-15/5/2020) Administrator 1051
26 LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH QRT LỚP 12 (13-24/4/2020) Administrator 978
27 LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH VTV7 LỚP 12 (13-18/4/2020) Administrator 850
28 TÀI KHOẢN HỌC SINH VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀO HỌC TRỰC TUYÊN VNPT ELEARNING Administrator 1913
29 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK1, NH19-20 Administrator 725
30 KẾ HOẠCH SINH HOẠT NGOẠI KHÓA NGÀY 15 THÁNG 10 VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TẬP LUYỆN TDTT CHO HỌC SINH. NĂM HỌC 2019 - 2020 Administrator 1131
31 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1043
32 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1128
33 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 18-19 Administrator 1402
34 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KSCL 12 NĂM HỌC 18-19 Administrator 1052
35 LỊCH, THỜI GIAN LÀM BÀI THI KSCL 12 NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1167
36 KẾ HOẠCH ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA 2019 Administrator 1094
37 DANH SÁCH PHÒNG THI OLYMPIC 10, 11 NĂM 2019 Administrator 880
38 DANH SÁCH PHÒNG THI HSG 12 NĂM 2019 (THEO TỪNG TRƯỜNG) Administrator 831
39 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 973
40 KẾ HOẠCH KIẾN TẬP SƯ PHẠM ĐH QUẢNG NAM NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1229
41 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 18-19 Administrator 1302
42 PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LỚP HỌC, NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1968
43 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 17-18 Trần Văn Chương 1471
44 ĐÊ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1148
45 LỊCH KTHK2 (SỞ GD-ĐT), NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1414
46 KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1203
47 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1057
48 LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 1219
49 KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 996
50 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1218
51 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK1, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1689
52 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1816
53 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1385
54 LỊCH THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1204
55 TKB ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1229
56 LỊCH THI, DANH SÁCH SBD THI OLYMPIC CỤM 4 NĂM 2017 Administrator 1263
57 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG) Administrator 1587
58 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 1225
59 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIẾN TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 1448
60 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1797
61 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ - KHIÊU VŨ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017 Administrator 1887
62 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 4791
63 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 5209
64 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 6281
65 LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Administrator 6139
66 KẾ HOẠCH TRẠI 26/3/2016 Administrator 4793
67 Quyết định thành lập ban chỉ đạo TTSP cho SV ĐH TDTT ĐN năm học 2015-2016 Administrator 3467
68 Kế hoạch công tác TTSP QN năm học 2015-2016 Administrator 3820
69 KQ ĐIỂM VÀ XẾP GIẢI CÁ NHÂN HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 3586
70 KẾT QUẢ ĐIỂM THI - KỲ THI HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 2658
71 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP TIỀN ĂN, TIỀN NHÀ Ở CHO HỌC SINH THEO QUYẾT ĐỊNH 12/2013/QĐ-TTg Administrator 1725
72 PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM VÀ XẾP LỚP Administrator 2777
73 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 2676
74 CẬP NHẬT ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1606
75 TKB ÔN TẬP VÀ LỊCH THI LÊN, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1737
76 THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 2218
77 BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI THỬ TÔT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 2054
78 TKB ÔN TẬP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1577
79 DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1553
80 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 1722
81 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 1238
82 KẾ HOẠCH TTSP NH2014-2015 Administrator 1530
83 Cập nhật đề và đáp án kiểm tra HK 1 NH14-15 Administrator 1732
84 Thông báo thay đổi Lịch kiểm tra HK 1 NH 14-15 Administrator 1635
85 Lịch kiểm tra học kỳ 1, NH14-15 Administrator 1849
86 Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1, NH 14-15 Administrator 1577
87 Các biểu mẫu KTSP Administrator 1583
88 Kế hoạch KTSP năm học 2014 - 2015 Administrator 1334
89 Công văn về hướng dẫn tổ chức tư vấn và dạy học theo hướng tiếp cận các yêu cầu của kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015 Administrator 1564
90 Kết quả thi lên lớp năm học 2013-3014 Administrator 1827
91 Đề cương ôn tập thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 1551
92 Lịch thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 1985
93 Phương án và Kế hoạch tổ chức kỳ thi Học sinh giỏi khối THPT huyện Núi Thành năm học 2013 – 2014 và những năm tiếp theo. Administrator 1592
94 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2013 - 2014 Administrator 2238
95 Kế hoạch kiểm tra Học kỳ 2, Năm học 2013 - 2014 Administrator 1793
96 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2013 - 2014 (MỚI) Administrator 1895
97 THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT GỞI CÔ GIÁO, THẦY GIÁO, CBCC NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Administrator 1795
98 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 6000
99 THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG GỬI NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 1358
100 Danh sách học sinh tiên tiến và học sinh giỏi năm học 2012-2013 Administrator 2026
101 MẪU KẾ HOẠCH CÁ NHÂN (KT, TTSP) Administrator 5671
102 Phân công Giáo viên hướng dẫn Kiến tập SP và Thực tập SP, NH12-13 Administrator 2448
103 QĐ_Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm Năm học 2012-2013 Administrator 1982
104 Kế hoạch và nội dung thực tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 4408
105 Kế hoạch và nội dung kiến tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 2594
106 LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ - NĂM 2013 Administrator 3092
107 Hướng dẫn chấm thi đua Administrator 2032
108 Bảng chấm thi đua cá nhân Tổ Công Đoàn Administrator 1879
109 Kế hoạch bồi dường HSG và phụ đạo HS khối 12 Administrator 3664
110 Thông báo dạy thêm, học thêm trong nhà trường Administrator 1923
111 Cập nhật Đề thi chọn HSG khối 10, NH12-13 Administrator 4800
112 Cập nhật Đề và Đáp án Kỳ thi HK1, NH12-13 Administrator 6559
113 Lịch kiểm tra học kỳ 1, năm học 2012-2013 Administrator 2809
114 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh lớp 12 Administrator 2202
115 Thông tư 40 của Bộ GD&ĐT quy định dạy, học, đánh giá môn Giáo dục QP-AN Administrator 3242
116 58/2011/TT-BGDĐT, Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Administrator 2958
117 Quản lý dạy thêm, học thêm Administrator 2523
118 Dự thảo - TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN, Năm học 2012 - 2013 Administrator 14987
119 Dự thảo - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013 Administrator 3128
120 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VỀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, VĂN PHÒNG, KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC, Năm học 2012-2013 Administrator 3142
121 Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra của Bộ GD&ĐT Administrator 4064
122 Nội quy Administrator 2371
123 Quy chế dân chủ Administrator 2693
124 Nội quy phòng tin Administrator 2544
125 Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2011 - 2012 Administrator 2128
126 Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 Administrator 2592

Quỹ khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN-CỰU HS ỦNG HỘ
Hoạt động khuyến học, khuyến tài, gây quỹ ủng hộ nhà trường hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập

1. Công ty Hùng Hoàng Hoa: 10.000.000 VNĐ

2. Công ty Tấn Đức-Đà Nẵng: 20.000.000 VNĐ

3. Công ty sắt thép ThànhViệt: 2.000.000 VNĐ

4. Cựu HS Khóa 2000-2003: 6.500.000 VNĐ

5. Cựu HS Khóa 2006-2008: 3.000.000 VNĐ

6. Công ty TNHH gạch Đồng Tâm Nhất Nguyên: 5.000.000 VNĐ

7. Công ty Trầm Hương Hồng Ngọc: 15.000.000 VNĐ

Tổng cộng: xyz.000.000 VNĐ.

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm mạnh thường quân, các em Cựu HS. Chúc hạnh phúc và thành đạt!

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Phần thi Trang phục tự chọn của các thí sinh thanh lịch


Liên kết web

Gallery ảnh

Lời hay ý đẹp


Người ta còn sống mà làm gì, khi mà sau gót giày, gió quét sạch ngay dấu tích cuối cùng của ta.
S.Xvâygơ

Liên kết Portal mới

 
solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh
PHU XUAN

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 533
Liên kết web : 121
Số lần xem bài viết : 1682966
Hiện có 15 khách Trực tuyến

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS