Văn bản nhà trường

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 KẾ HOẠCH SINH HOẠT NGOẠI KHÓA NGÀY 15 THÁNG 10 VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TẬP LUYỆN TDTT CHO HỌC SINH. NĂM HỌC 2019 - 2020 Administrator 165
2 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 581
3 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 656
4 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 18-19 Administrator 919
5 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KSCL 12 NĂM HỌC 18-19 Administrator 466
6 LỊCH, THỜI GIAN LÀM BÀI THI KSCL 12 NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 459
7 KẾ HOẠCH ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA 2019 Administrator 607
8 DANH SÁCH PHÒNG THI OLYMPIC 10, 11 NĂM 2019 Administrator 483
9 DANH SÁCH PHÒNG THI HSG 12 NĂM 2019 (THEO TỪNG TRƯỜNG) Administrator 374
10 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 507
11 KẾ HOẠCH KIẾN TẬP SƯ PHẠM ĐH QUẢNG NAM NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 746
12 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 18-19 Administrator 783
13 PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LỚP HỌC, NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1428
14 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 17-18 Trần Văn Chương 1047
15 ĐÊ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 770
16 LỊCH KTHK2 (SỞ GD-ĐT), NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 993
17 KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 746
18 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 712
19 LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 823
20 KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 598
21 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 804
22 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK1, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1296
23 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1354
24 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 980
25 LỊCH THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 858
26 TKB ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 867
27 LỊCH THI, DANH SÁCH SBD THI OLYMPIC CỤM 4 NĂM 2017 Administrator 832
28 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG) Administrator 1191
29 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 863
30 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIẾN TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 1057
31 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1432
32 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ - KHIÊU VŨ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017 Administrator 1432
33 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 4443
34 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 4805
35 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 5896
36 LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Administrator 5795
37 KẾ HOẠCH TRẠI 26/3/2016 Administrator 4447
38 Quyết định thành lập ban chỉ đạo TTSP cho SV ĐH TDTT ĐN năm học 2015-2016 Administrator 3088
39 Kế hoạch công tác TTSP QN năm học 2015-2016 Administrator 3464
40 KQ ĐIỂM VÀ XẾP GIẢI CÁ NHÂN HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 3294
41 KẾT QUẢ ĐIỂM THI - KỲ THI HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 2299
42 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP TIỀN ĂN, TIỀN NHÀ Ở CHO HỌC SINH THEO QUYẾT ĐỊNH 12/2013/QĐ-TTg Administrator 1378
43 PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM VÀ XẾP LỚP Administrator 2464
44 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 2331
45 CẬP NHẬT ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1263
46 TKB ÔN TẬP VÀ LỊCH THI LÊN, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1361
47 THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1848
48 BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI THỬ TÔT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1737
49 TKB ÔN TẬP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1270
50 DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1197
51 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 1419
52 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 953
53 KẾ HOẠCH TTSP NH2014-2015 Administrator 1158
54 Cập nhật đề và đáp án kiểm tra HK 1 NH14-15 Administrator 1365
55 Thông báo thay đổi Lịch kiểm tra HK 1 NH 14-15 Administrator 1297
56 Lịch kiểm tra học kỳ 1, NH14-15 Administrator 1525
57 Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1, NH 14-15 Administrator 1250
58 Các biểu mẫu KTSP Administrator 1211
59 Kế hoạch KTSP năm học 2014 - 2015 Administrator 1008
60 Công văn về hướng dẫn tổ chức tư vấn và dạy học theo hướng tiếp cận các yêu cầu của kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015 Administrator 1141
61 Kết quả thi lên lớp năm học 2013-3014 Administrator 1464
62 Đề cương ôn tập thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 1202
63 Lịch thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 1590
64 Phương án và Kế hoạch tổ chức kỳ thi Học sinh giỏi khối THPT huyện Núi Thành năm học 2013 – 2014 và những năm tiếp theo. Administrator 1212
65 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2013 - 2014 Administrator 1849
66 Kế hoạch kiểm tra Học kỳ 2, Năm học 2013 - 2014 Administrator 1386
67 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2013 - 2014 (MỚI) Administrator 1488
68 THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT GỞI CÔ GIÁO, THẦY GIÁO, CBCC NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Administrator 1476
69 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 5577
70 THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG GỬI NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 1075
71 Danh sách học sinh tiên tiến và học sinh giỏi năm học 2012-2013 Administrator 1663
72 MẪU KẾ HOẠCH CÁ NHÂN (KT, TTSP) Administrator 5354
73 Phân công Giáo viên hướng dẫn Kiến tập SP và Thực tập SP, NH12-13 Administrator 2103
74 QĐ_Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm Năm học 2012-2013 Administrator 1654
75 Kế hoạch và nội dung thực tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 4043
76 Kế hoạch và nội dung kiến tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 2176
77 LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ - NĂM 2013 Administrator 2692
78 Hướng dẫn chấm thi đua Administrator 1721
79 Bảng chấm thi đua cá nhân Tổ Công Đoàn Administrator 1553
80 Kế hoạch bồi dường HSG và phụ đạo HS khối 12 Administrator 3304
81 Thông báo dạy thêm, học thêm trong nhà trường Administrator 1584
82 Cập nhật Đề thi chọn HSG khối 10, NH12-13 Administrator 4290
83 Cập nhật Đề và Đáp án Kỳ thi HK1, NH12-13 Administrator 6238
84 Lịch kiểm tra học kỳ 1, năm học 2012-2013 Administrator 2441
85 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh lớp 12 Administrator 1874
86 Thông tư 40 của Bộ GD&ĐT quy định dạy, học, đánh giá môn Giáo dục QP-AN Administrator 2889
87 58/2011/TT-BGDĐT, Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Administrator 2638
88 Quản lý dạy thêm, học thêm Administrator 2137
89 Dự thảo - TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN, Năm học 2012 - 2013 Administrator 14469
90 Dự thảo - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013 Administrator 2719
91 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VỀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, VĂN PHÒNG, KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC, Năm học 2012-2013 Administrator 2698
92 Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra của Bộ GD&ĐT Administrator 3752
93 Nội quy Administrator 1978
94 Quy chế dân chủ Administrator 2343
95 Nội quy phòng tin Administrator 2239
96 Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2011 - 2012 Administrator 1793
97 Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 Administrator 2210

Quỹ khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN-CỰU HS ỦNG HỘ
Hoạt động khuyến học, khuyến tài, gây quỹ ủng hộ nhà trường hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập

1. Công ty Hùng Hoàng Hoa: 10.000.000 VNĐ

2. Công ty Tấn Đức-Đà Nẵng: 20.000.000 VNĐ

3. Công ty sắt thép ThànhViệt: 2.000.000 VNĐ

4. Cựu HS Khóa 2000-2003: 6.500.000 VNĐ

5. Cựu HS Khóa 2006-2008: 3.000.000 VNĐ

6. Công ty TNHH gạch Đồng Tâm Nhất Nguyên: 5.000.000 VNĐ

7. Công ty Trầm Hương Hồng Ngọc: 15.000.000 VNĐ

Tổng cộng: xyz.000.000 VNĐ.

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm mạnh thường quân, các em Cựu HS. Chúc hạnh phúc và thành đạt!

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Tiết mục múa "Tổ quốc gọi tên mình" trình bày lớp 12c5


Liên kết web

Gallery ảnh

Lời hay ý đẹp


Yêu vì mục đích được yêu là con người, nhưng yêu vì mục đích yêu là thiên thần.
Lamartin

Liên kết Portal mới

solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 475
Liên kết web : 120
Số lần xem bài viết : 1464723
Hiện có 38 khách Trực tuyến

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS