Văn bản nhà trường

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 DANH SÁCH SBD, PHÒNG THI - KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2021-2022 Administrator 182
2 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2021-2022 Administrator 353
3 DANH SÁCH SBD, PHÒNG THI, LỊCH THI - THI THỬ TNTHPT ĐỢT 2 NGÀY 26-27/5/2022 Administrator 237
4 DANH SÁCH SBD, PHÒNG THI, LỊCH THI KTCK2 NĂM HỌC 2021-2022 Administrator 669
5 DANH SÁCH SBD, PHÒNG THI, LỊCH THI THỬ TNTHPT ĐỢT 1 NGÀY 15-16/4/2022 Administrator 434
6 LỊCH KIỂM TRA, DANH SÁCH PHÒNG THI KTCK1 NĂM HỌC 2021-2022 Administrator 1354
7 LỊCH KIỂM TRA, DANH SÁCH PHÒNG THI KTĐG GK1 NĂM HỌC 2021-2022 Administrator 1282
8 KẾT QUẢ KIỂM TRA LẠI, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1092
9 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 986
10 LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 768
11 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1887
12 KẾT QUẢ THI THỬ TN THPT NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1044
13 LỊCH THI THỬ TN THPT NĂM 2021 Administrator 415
14 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI THỬ TN THPT NĂM 2021 Administrator 531
15 KẾ HOẠCH THI THỬ TN THPT NĂM 2021 Administrator 407
16 KẾ HOẠCH, DANH SÁCH, LỊCH ÔN TẬP TNTHPT NĂM 2021 Administrator 861
17 LỊCH TKĐG CUỐI KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021 (CÁC MÔN CHƯA KIỂM TRA DO NGHỈ DỊCH COVID-19) Administrator 1025
18 ĐIỀU CHỈNH LỊCH KIỂM TRA CUỐI HK2 THEO CV 877/SGDĐT-GDTrH VÀ DẠY HỌC, KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 854
19 ĐÁP ÁN VÀ KẾT QUẢ KTĐG CK2, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 3178
20 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KTĐG CUỐI KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 753
21 LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 689
22 ĐÁP ÁN VÀ KẾT QUẢ KTĐG GK2, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 2449
23 LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GK 2, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 505
24 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KTĐG GIỮA KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 693
25 KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI KỲ, MÔN TRẮC NGHIỆM. NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1501
26 ĐỀ VÀ HDC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1228
27 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1044
28 MA TRẬN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1210
29 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 524
30 THƯ CẢM ƠN NHÂN DỊP SINH HOẠT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 VÀ 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (2000-2020) Administrator 478
31 KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1, MÔN TRẮC NGHIỆM KHỐI 12 Administrator 2390
32 KẾ HOẠCH HỘI THI GVDG CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 601
33 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 614
34 KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 10, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 677
35 DANH SÁCH PHÒNG THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 10 NÂM HỌC 2020-2021 (15/10/2020) Trần Văn Chương 697
36 MA TRẬN ĐỀ THI HSG LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021 Trần Văn Chương 1230
37 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 10 (2) NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 608
38 KẾ HOẠCH THI HSG LỚP 10 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 645
39 NỘI DUNG KIẾN THỨC VÀ CẤU TRÚC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 10 NĂM HỌC 2020- 2021 Administrator 676
40 DANH SÁCH LỚP NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1375
41 DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 951
42 TÀI LIỆU ÔN TẬP TN THPT 2020 Administrator 579
43 KẾT QUẢ THI THỬ TN THPT NĂM HỌC 2019-2020 Administrator 847
44 DANH SÁCH PHÒNG THI (CÓ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGÀY 23/7/2020) VÀ LỊCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 Administrator 1645
45 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2019-2020 Administrator 1218
46 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2019-2020 Administrator 1001
47 DANH SÁCH LỚP VÀ THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 Administrator 851
48 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NH19-20 Administrator 805
49 LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH QRT LỚP 12 (27-15/5/2020) Administrator 1690
50 LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH QRT LỚP 12 (13-24/4/2020) Administrator 1425
51 LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH VTV7 LỚP 12 (13-18/4/2020) Administrator 1291
52 TÀI KHOẢN HỌC SINH VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀO HỌC TRỰC TUYÊN VNPT ELEARNING Administrator 2316
53 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK1, NH19-20 Administrator 1121
54 KẾ HOẠCH SINH HOẠT NGOẠI KHÓA NGÀY 15 THÁNG 10 VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TẬP LUYỆN TDTT CHO HỌC SINH. NĂM HỌC 2019 - 2020 Administrator 1513
55 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1445
56 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1499
57 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 18-19 Administrator 1801
58 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KSCL 12 NĂM HỌC 18-19 Administrator 1467
59 LỊCH, THỜI GIAN LÀM BÀI THI KSCL 12 NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1541
60 KẾ HOẠCH ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA 2019 Administrator 1485
61 DANH SÁCH PHÒNG THI OLYMPIC 10, 11 NĂM 2019 Administrator 1238
62 DANH SÁCH PHÒNG THI HSG 12 NĂM 2019 (THEO TỪNG TRƯỜNG) Administrator 1348
63 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1381
64 KẾ HOẠCH KIẾN TẬP SƯ PHẠM ĐH QUẢNG NAM NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1597
65 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 18-19 Administrator 1659
66 PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LỚP HỌC, NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 2552
67 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 17-18 Trần Văn Chương 2031
68 ĐÊ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1480
69 LỊCH KTHK2 (SỞ GD-ĐT), NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1766
70 KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1626
71 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1400
72 LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 1577
73 KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 1349
74 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1691
75 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK1, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 2044
76 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 2331
77 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1758
78 LỊCH THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1543
79 TKB ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1554
80 LỊCH THI, DANH SÁCH SBD THI OLYMPIC CỤM 4 NĂM 2017 Administrator 1609
81 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG) Administrator 1985
82 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 1566
83 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIẾN TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 1817
84 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 2232
85 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ - KHIÊU VŨ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017 Administrator 2255
86 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 5125
87 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 5554
88 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 6625
89 LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Administrator 6489
90 KẾ HOẠCH TRẠI 26/3/2016 Administrator 5134
91 Quyết định thành lập ban chỉ đạo TTSP cho SV ĐH TDTT ĐN năm học 2015-2016 Administrator 3803
92 Kế hoạch công tác TTSP QN năm học 2015-2016 Administrator 4311
93 KQ ĐIỂM VÀ XẾP GIẢI CÁ NHÂN HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 3913
94 KẾT QUẢ ĐIỂM THI - KỲ THI HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 2985
95 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP TIỀN ĂN, TIỀN NHÀ Ở CHO HỌC SINH THEO QUYẾT ĐỊNH 12/2013/QĐ-TTg Administrator 2059
96 PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM VÀ XẾP LỚP Administrator 3153
97 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 3007
98 CẬP NHẬT ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1953
99 TKB ÔN TẬP VÀ LỊCH THI LÊN, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 2292
100 THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 2557
101 BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI THỬ TÔT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 2401
102 TKB ÔN TẬP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1912
103 DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1895
104 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 2214
105 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 1597
106 KẾ HOẠCH TTSP NH2014-2015 Administrator 1873
107 Cập nhật đề và đáp án kiểm tra HK 1 NH14-15 Administrator 2056
108 Thông báo thay đổi Lịch kiểm tra HK 1 NH 14-15 Administrator 2049
109 Lịch kiểm tra học kỳ 1, NH14-15 Administrator 2191
110 Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1, NH 14-15 Administrator 1913
111 Các biểu mẫu KTSP Administrator 1909
112 Kế hoạch KTSP năm học 2014 - 2015 Administrator 1638
113 Công văn về hướng dẫn tổ chức tư vấn và dạy học theo hướng tiếp cận các yêu cầu của kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015 Administrator 1897
114 Kết quả thi lên lớp năm học 2013-3014 Administrator 2172
115 Đề cương ôn tập thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 1901
116 Lịch thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 2317
117 Phương án và Kế hoạch tổ chức kỳ thi Học sinh giỏi khối THPT huyện Núi Thành năm học 2013 – 2014 và những năm tiếp theo. Administrator 1910
118 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2013 - 2014 Administrator 2547
119 Kế hoạch kiểm tra Học kỳ 2, Năm học 2013 - 2014 Administrator 2124
120 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2013 - 2014 (MỚI) Administrator 2423
121 THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT GỞI CÔ GIÁO, THẦY GIÁO, CBCC NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Administrator 2125
122 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 6352
123 THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG GỬI NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 1726
124 Danh sách học sinh tiên tiến và học sinh giỏi năm học 2012-2013 Administrator 2340
125 MẪU KẾ HOẠCH CÁ NHÂN (KT, TTSP) Administrator 6032
126 Phân công Giáo viên hướng dẫn Kiến tập SP và Thực tập SP, NH12-13 Administrator 2768
127 QĐ_Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm Năm học 2012-2013 Administrator 2286
128 Kế hoạch và nội dung thực tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 4755
129 Kế hoạch và nội dung kiến tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 2920
130 LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ - NĂM 2013 Administrator 3422
131 Hướng dẫn chấm thi đua Administrator 2454
132 Bảng chấm thi đua cá nhân Tổ Công Đoàn Administrator 2221
133 Kế hoạch bồi dường HSG và phụ đạo HS khối 12 Administrator 4145
134 Thông báo dạy thêm, học thêm trong nhà trường Administrator 2282
135 Cập nhật Đề thi chọn HSG khối 10, NH12-13 Administrator 5265
136 Cập nhật Đề và Đáp án Kỳ thi HK1, NH12-13 Administrator 6884
137 Lịch kiểm tra học kỳ 1, năm học 2012-2013 Administrator 3310
138 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh lớp 12 Administrator 2658
139 Thông tư 40 của Bộ GD&ĐT quy định dạy, học, đánh giá môn Giáo dục QP-AN Administrator 3594
140 58/2011/TT-BGDĐT, Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Administrator 3268
141 Quản lý dạy thêm, học thêm Administrator 2844
142 Dự thảo - TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN, Năm học 2012 - 2013 Administrator 15375
143 Dự thảo - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013 Administrator 3452
144 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VỀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, VĂN PHÒNG, KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC, Năm học 2012-2013 Administrator 3472
145 Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra của Bộ GD&ĐT Administrator 4371
146 Nội quy Administrator 2715
147 Quy chế dân chủ Administrator 3005
148 Nội quy phòng tin Administrator 2883
149 Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2011 - 2012 Administrator 2570
150 Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 Administrator 3106

 5K

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN
CỰU GIÁO VIÊN-HỌC SINH ỦNG HỘ

Xem tại đây: Danh sach cơ quan, cá nhân ủng hộ 20/11/2020 và 20 năm thành lập trường.

1. Công ty Hùng Hoàng Hoa: 10.000.000 VNĐ

2. Công ty Tấn Đức-Đà Nẵng: 20.000.000 VNĐ

3. Công ty sắt thép ThànhViệt: 2.000.000 VNĐ

4. Cựu HS Khóa 2000-2003: 6.500.000 VNĐ

5. Cựu HS Khóa 2006-2008: 3.000.000 VNĐ

6. Công ty TNHH gạch Đồng Tâm Nhất Nguyên: 5.000.000 VNĐ

7. Công ty Trầm Hương Hồng Ngọc: 15.000.000 VNĐ

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm mạnh thường quân, các em Cựu HS. Chúc hạnh phúc và thành đạt!

Liên kết web

Hiện có 15 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Liên kết Portal mới

congelearning
tracnghiemonline1
csdlnganh
qoofice
solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 605
Liên kết web : 120
Số lần xem bài viết : 1969634

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS