Văn bản nhà trường

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 DANH SÁCH LỚP VÀ THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP THI TN THPT 2020 Administrator 34
2 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NH19-20 Administrator 244
3 LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH QRT LỚP 12 (27-15/5/2020) Administrator 639
4 LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH QRT LỚP 12 (13-24/4/2020) Administrator 586
5 LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH VTV7 LỚP 12 (13-18/4/2020) Administrator 469
6 TÀI KHOẢN HỌC SINH VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀO HỌC TRỰC TUYÊN VNPT ELEARNING Administrator 1705
7 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK1, NH19-20 Administrator 535
8 KẾ HOẠCH SINH HOẠT NGOẠI KHÓA NGÀY 15 THÁNG 10 VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TẬP LUYỆN TDTT CHO HỌC SINH. NĂM HỌC 2019 - 2020 Administrator 903
9 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 867
10 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 951
11 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 18-19 Administrator 1222
12 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KSCL 12 NĂM HỌC 18-19 Administrator 846
13 LỊCH, THỜI GIAN LÀM BÀI THI KSCL 12 NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1017
14 KẾ HOẠCH ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA 2019 Administrator 904
15 DANH SÁCH PHÒNG THI OLYMPIC 10, 11 NĂM 2019 Administrator 737
16 DANH SÁCH PHÒNG THI HSG 12 NĂM 2019 (THEO TỪNG TRƯỜNG) Administrator 659
17 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 782
18 KẾ HOẠCH KIẾN TẬP SƯ PHẠM ĐH QUẢNG NAM NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1059
19 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 18-19 Administrator 1096
20 PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LỚP HỌC, NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1742
21 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 17-18 Trần Văn Chương 1302
22 ĐÊ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 999
23 LỊCH KTHK2 (SỞ GD-ĐT), NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1271
24 KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1027
25 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 919
26 LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 1057
27 KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 845
28 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1057
29 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK1, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1533
30 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1588
31 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1232
32 LỊCH THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1073
33 TKB ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1095
34 LỊCH THI, DANH SÁCH SBD THI OLYMPIC CỤM 4 NĂM 2017 Administrator 1082
35 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG) Administrator 1444
36 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 1062
37 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIẾN TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 1285
38 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1656
39 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ - KHIÊU VŨ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017 Administrator 1715
40 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 4649
41 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 5046
42 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 6133
43 LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Administrator 5988
44 KẾ HOẠCH TRẠI 26/3/2016 Administrator 4654
45 Quyết định thành lập ban chỉ đạo TTSP cho SV ĐH TDTT ĐN năm học 2015-2016 Administrator 3320
46 Kế hoạch công tác TTSP QN năm học 2015-2016 Administrator 3680
47 KQ ĐIỂM VÀ XẾP GIẢI CÁ NHÂN HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 3457
48 KẾT QUẢ ĐIỂM THI - KỲ THI HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 2518
49 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP TIỀN ĂN, TIỀN NHÀ Ở CHO HỌC SINH THEO QUYẾT ĐỊNH 12/2013/QĐ-TTg Administrator 1584
50 PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM VÀ XẾP LỚP Administrator 2609
51 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 2554
52 CẬP NHẬT ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1478
53 TKB ÔN TẬP VÀ LỊCH THI LÊN, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 1601
54 THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 2084
55 BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI THỬ TÔT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1947
56 TKB ÔN TẬP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1449
57 DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 1404
58 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 1604
59 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 1105
60 KẾ HOẠCH TTSP NH2014-2015 Administrator 1399
61 Cập nhật đề và đáp án kiểm tra HK 1 NH14-15 Administrator 1594
62 Thông báo thay đổi Lịch kiểm tra HK 1 NH 14-15 Administrator 1500
63 Lịch kiểm tra học kỳ 1, NH14-15 Administrator 1704
64 Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1, NH 14-15 Administrator 1445
65 Các biểu mẫu KTSP Administrator 1456
66 Kế hoạch KTSP năm học 2014 - 2015 Administrator 1188
67 Công văn về hướng dẫn tổ chức tư vấn và dạy học theo hướng tiếp cận các yêu cầu của kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015 Administrator 1409
68 Kết quả thi lên lớp năm học 2013-3014 Administrator 1653
69 Đề cương ôn tập thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 1413
70 Lịch thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 1847
71 Phương án và Kế hoạch tổ chức kỳ thi Học sinh giỏi khối THPT huyện Núi Thành năm học 2013 – 2014 và những năm tiếp theo. Administrator 1444
72 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2013 - 2014 Administrator 2092
73 Kế hoạch kiểm tra Học kỳ 2, Năm học 2013 - 2014 Administrator 1611
74 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2013 - 2014 (MỚI) Administrator 1729
75 THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT GỞI CÔ GIÁO, THẦY GIÁO, CBCC NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Administrator 1675
76 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 5819
77 THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG GỬI NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 1206
78 Danh sách học sinh tiên tiến và học sinh giỏi năm học 2012-2013 Administrator 1865
79 MẪU KẾ HOẠCH CÁ NHÂN (KT, TTSP) Administrator 5541
80 Phân công Giáo viên hướng dẫn Kiến tập SP và Thực tập SP, NH12-13 Administrator 2328
81 QĐ_Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm Năm học 2012-2013 Administrator 1828
82 Kế hoạch và nội dung thực tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 4252
83 Kế hoạch và nội dung kiến tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 2424
84 LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ - NĂM 2013 Administrator 2934
85 Hướng dẫn chấm thi đua Administrator 1910
86 Bảng chấm thi đua cá nhân Tổ Công Đoàn Administrator 1724
87 Kế hoạch bồi dường HSG và phụ đạo HS khối 12 Administrator 3539
88 Thông báo dạy thêm, học thêm trong nhà trường Administrator 1761
89 Cập nhật Đề thi chọn HSG khối 10, NH12-13 Administrator 4605
90 Cập nhật Đề và Đáp án Kỳ thi HK1, NH12-13 Administrator 6420
91 Lịch kiểm tra học kỳ 1, năm học 2012-2013 Administrator 2628
92 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh lớp 12 Administrator 2072
93 Thông tư 40 của Bộ GD&ĐT quy định dạy, học, đánh giá môn Giáo dục QP-AN Administrator 3102
94 58/2011/TT-BGDĐT, Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Administrator 2828
95 Quản lý dạy thêm, học thêm Administrator 2390
96 Dự thảo - TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN, Năm học 2012 - 2013 Administrator 14719
97 Dự thảo - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013 Administrator 2953
98 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VỀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, VĂN PHÒNG, KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC, Năm học 2012-2013 Administrator 2956
99 Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra của Bộ GD&ĐT Administrator 3934
100 Nội quy Administrator 2213
101 Quy chế dân chủ Administrator 2549
102 Nội quy phòng tin Administrator 2385
103 Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2011 - 2012 Administrator 1994
104 Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 Administrator 2457

Quỹ khuyến học, khuyến tài

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN-CỰU HS ỦNG HỘ
Hoạt động khuyến học, khuyến tài, gây quỹ ủng hộ nhà trường hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập

1. Công ty Hùng Hoàng Hoa: 10.000.000 VNĐ

2. Công ty Tấn Đức-Đà Nẵng: 20.000.000 VNĐ

3. Công ty sắt thép ThànhViệt: 2.000.000 VNĐ

4. Cựu HS Khóa 2000-2003: 6.500.000 VNĐ

5. Cựu HS Khóa 2006-2008: 3.000.000 VNĐ

6. Công ty TNHH gạch Đồng Tâm Nhất Nguyên: 5.000.000 VNĐ

7. Công ty Trầm Hương Hồng Ngọc: 15.000.000 VNĐ

Tổng cộng: xyz.000.000 VNĐ.

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm mạnh thường quân, các em Cựu HS. Chúc hạnh phúc và thành đạt!

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Tiết mục hát múa "Đón xuân" trình bày lớp 12C2


Liên kết web

Gallery ảnh

Lời hay ý đẹp


Thật đau khổ cho kẻ nào vào lúc bắt đầu yêu đã không tin rằng tình yêu đó sẽ là vĩnh cửu.
C.Constan

Liên kết Portal mới

 
solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh
PHU XUAN

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 491
Liên kết web : 121
Số lần xem bài viết : 1608882
Hiện có 12 khách Trực tuyến

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS