Văn bản nhà trường

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Minh Chứng CTCTTT HS THPT Nguyễn Huệ Administrator 262
2 DANH SÁCH SBD, PHÒNG THI - KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2021-2022 Administrator 462
3 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2021-2022 Administrator 705
4 DANH SÁCH SBD, PHÒNG THI, LỊCH THI - THI THỬ TNTHPT ĐỢT 2 NGÀY 26-27/5/2022 Administrator 538
5 DANH SÁCH SBD, PHÒNG THI, LỊCH THI KTCK2 NĂM HỌC 2021-2022 Administrator 1057
6 DANH SÁCH SBD, PHÒNG THI, LỊCH THI THỬ TNTHPT ĐỢT 1 NGÀY 15-16/4/2022 Administrator 724
7 LỊCH KIỂM TRA, DANH SÁCH PHÒNG THI KTCK1 NĂM HỌC 2021-2022 Administrator 1713
8 LỊCH KIỂM TRA, DANH SÁCH PHÒNG THI KTĐG GK1 NĂM HỌC 2021-2022 Administrator 1565
9 KẾT QUẢ KIỂM TRA LẠI, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1374
10 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1259
11 LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1030
12 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 2166
13 KẾT QUẢ THI THỬ TN THPT NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1291
14 LỊCH THI THỬ TN THPT NĂM 2021 Administrator 668
15 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI THỬ TN THPT NĂM 2021 Administrator 775
16 KẾ HOẠCH THI THỬ TN THPT NĂM 2021 Administrator 659
17 KẾ HOẠCH, DANH SÁCH, LỊCH ÔN TẬP TNTHPT NĂM 2021 Administrator 1108
18 LỊCH TKĐG CUỐI KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021 (CÁC MÔN CHƯA KIỂM TRA DO NGHỈ DỊCH COVID-19) Administrator 1281
19 ĐIỀU CHỈNH LỊCH KIỂM TRA CUỐI HK2 THEO CV 877/SGDĐT-GDTrH VÀ DẠY HỌC, KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1100
20 ĐÁP ÁN VÀ KẾT QUẢ KTĐG CK2, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 3463
21 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KTĐG CUỐI KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1000
22 LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 919
23 ĐÁP ÁN VÀ KẾT QUẢ KTĐG GK2, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 2688
24 LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GK 2, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 762
25 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KTĐG GIỮA KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 926
26 KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI KỲ, MÔN TRẮC NGHIỆM. NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1762
27 ĐỀ VÀ HDC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1453
28 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1317
29 MA TRẬN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1477
30 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 782
31 THƯ CẢM ƠN NHÂN DỊP SINH HOẠT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 VÀ 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (2000-2020) Administrator 735
32 KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1, MÔN TRẮC NGHIỆM KHỐI 12 Administrator 2659
33 KẾ HOẠCH HỘI THI GVDG CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 870
34 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 888
35 KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 10, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 940
36 DANH SÁCH PHÒNG THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 10 NÂM HỌC 2020-2021 (15/10/2020) Trần Văn Chương 961
37 MA TRẬN ĐỀ THI HSG LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021 Trần Văn Chương 1910
38 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 10 (2) NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 873
39 KẾ HOẠCH THI HSG LỚP 10 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 917
40 NỘI DUNG KIẾN THỨC VÀ CẤU TRÚC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 10 NĂM HỌC 2020- 2021 Administrator 970
41 DANH SÁCH LỚP NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1761
42 DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2020-2021 Administrator 1274
43 TÀI LIỆU ÔN TẬP TN THPT 2020 Administrator 848
44 KẾT QUẢ THI THỬ TN THPT NĂM HỌC 2019-2020 Administrator 1101
45 DANH SÁCH PHÒNG THI (CÓ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGÀY 23/7/2020) VÀ LỊCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 Administrator 1920
46 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2019-2020 Administrator 1479
47 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2019-2020 Administrator 1267
48 DANH SÁCH LỚP VÀ THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT 2020 Administrator 1111
49 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NH19-20 Administrator 1063
50 LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH QRT LỚP 12 (27-15/5/2020) Administrator 1949
51 LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH QRT LỚP 12 (13-24/4/2020) Administrator 1685
52 LỊCH PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH VTV7 LỚP 12 (13-18/4/2020) Administrator 1549
53 TÀI KHOẢN HỌC SINH VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀO HỌC TRỰC TUYÊN VNPT ELEARNING Administrator 2585
54 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK1, NH19-20 Administrator 1384
55 KẾ HOẠCH SINH HOẠT NGOẠI KHÓA NGÀY 15 THÁNG 10 VÀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TẬP LUYỆN TDTT CHO HỌC SINH. NĂM HỌC 2019 - 2020 Administrator 1848
56 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1720
57 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1766
58 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 18-19 Administrator 2074
59 DANH SÁCH, SBD, PHÒNG THI KSCL 12 NĂM HỌC 18-19 Administrator 1762
60 LỊCH, THỜI GIAN LÀM BÀI THI KSCL 12 NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1796
61 KẾ HOẠCH ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA 2019 Administrator 1750
62 DANH SÁCH PHÒNG THI OLYMPIC 10, 11 NĂM 2019 Administrator 1501
63 DANH SÁCH PHÒNG THI HSG 12 NĂM 2019 (THEO TỪNG TRƯỜNG) Administrator 1716
64 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1644
65 KẾ HOẠCH KIẾN TẬP SƯ PHẠM ĐH QUẢNG NAM NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 1857
66 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 18-19 Administrator 1928
67 PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LỚP HỌC, NĂM HỌC 2018-2019 Administrator 2822
68 THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 17-18 Trần Văn Chương 2322
69 ĐÊ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1744
70 LỊCH KTHK2 (SỞ GD-ĐT), NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 2016
71 KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1888
72 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1641
73 LỊCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 1850
74 KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 12 NĂM 2018 Administrator 1593
75 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 1964
76 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK1, NĂM HỌC 2017-2018 Administrator 2311
77 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 2599
78 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 2039
79 LỊCH THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1817
80 TKB ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 1811
81 LỊCH THI, DANH SÁCH SBD THI OLYMPIC CỤM 4 NĂM 2017 Administrator 1876
82 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH TDTT ĐÀ NẴNG) Administrator 2244
83 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 1817
84 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIẾN TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2016-2017 (SV TRƯỜNG ĐH QUẢNG NAM) Administrator 2068
85 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2016-2017 Administrator 2497
86 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ - KHIÊU VŨ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017 Administrator 2527
87 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 5388
88 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 5808
89 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 6869
90 LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Administrator 6756
91 KẾ HOẠCH TRẠI 26/3/2016 Administrator 5427
92 Quyết định thành lập ban chỉ đạo TTSP cho SV ĐH TDTT ĐN năm học 2015-2016 Administrator 4071
93 Kế hoạch công tác TTSP QN năm học 2015-2016 Administrator 4571
94 KQ ĐIỂM VÀ XẾP GIẢI CÁ NHÂN HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 4174
95 KẾT QUẢ ĐIỂM THI - KỲ THI HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 Administrator 3248
96 THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP TIỀN ĂN, TIỀN NHÀ Ở CHO HỌC SINH THEO QUYẾT ĐỊNH 12/2013/QĐ-TTg Administrator 2328
97 PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM VÀ XẾP LỚP Administrator 3413
98 KẾT QUẢ THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 3272
99 CẬP NHẬT ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI LÊN LỚP, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 2219
100 TKB ÔN TẬP VÀ LỊCH THI LÊN, NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 2557
101 THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 2817
102 BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THI THỬ TÔT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 2666
103 TKB ÔN TẬP THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 2178
104 DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 Administrator 2147
105 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 2457
106 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NH 2014 - 2015 Administrator 1852
107 KẾ HOẠCH TTSP NH2014-2015 Administrator 2128
108 Cập nhật đề và đáp án kiểm tra HK 1 NH14-15 Administrator 2319
109 Thông báo thay đổi Lịch kiểm tra HK 1 NH 14-15 Administrator 2314
110 Lịch kiểm tra học kỳ 1, NH14-15 Administrator 2458
111 Kế hoạch kiểm tra học kỳ 1, NH 14-15 Administrator 2158
112 Các biểu mẫu KTSP Administrator 2161
113 Kế hoạch KTSP năm học 2014 - 2015 Administrator 1903
114 Công văn về hướng dẫn tổ chức tư vấn và dạy học theo hướng tiếp cận các yêu cầu của kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015 Administrator 2176
115 Kết quả thi lên lớp năm học 2013-3014 Administrator 2439
116 Đề cương ôn tập thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 2177
117 Lịch thi lên lớp, năm học 2013-2014 Administrator 2617
118 Phương án và Kế hoạch tổ chức kỳ thi Học sinh giỏi khối THPT huyện Núi Thành năm học 2013 – 2014 và những năm tiếp theo. Administrator 2194
119 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2013 - 2014 Administrator 2816
120 Kế hoạch kiểm tra Học kỳ 2, Năm học 2013 - 2014 Administrator 2370
121 KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2013 - 2014 (MỚI) Administrator 2703
122 THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT GỞI CÔ GIÁO, THẦY GIÁO, CBCC NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Administrator 2402
123 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 6618
124 THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG GỬI NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014 Administrator 2003
125 Danh sách học sinh tiên tiến và học sinh giỏi năm học 2012-2013 Administrator 2608
126 MẪU KẾ HOẠCH CÁ NHÂN (KT, TTSP) Administrator 6280
127 Phân công Giáo viên hướng dẫn Kiến tập SP và Thực tập SP, NH12-13 Administrator 3043
128 QĐ_Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm Năm học 2012-2013 Administrator 2538
129 Kế hoạch và nội dung thực tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 4993
130 Kế hoạch và nội dung kiến tập sư phạm, NH12-13 (MỚI) Administrator 3174
131 LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ - NĂM 2013 Administrator 3673
132 Hướng dẫn chấm thi đua Administrator 2715
133 Bảng chấm thi đua cá nhân Tổ Công Đoàn Administrator 2479
134 Kế hoạch bồi dường HSG và phụ đạo HS khối 12 Administrator 4395
135 Thông báo dạy thêm, học thêm trong nhà trường Administrator 2530
136 Cập nhật Đề thi chọn HSG khối 10, NH12-13 Administrator 5510
137 Cập nhật Đề và Đáp án Kỳ thi HK1, NH12-13 Administrator 7162
138 Lịch kiểm tra học kỳ 1, năm học 2012-2013 Administrator 3561
139 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh lớp 12 Administrator 2927
140 Thông tư 40 của Bộ GD&ĐT quy định dạy, học, đánh giá môn Giáo dục QP-AN Administrator 3842
141 58/2011/TT-BGDĐT, Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Administrator 3518
142 Quản lý dạy thêm, học thêm Administrator 3116
143 Dự thảo - TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA CÁN BỘ- GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN, Năm học 2012 - 2013 Administrator 15635
144 Dự thảo - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013 Administrator 3708
145 MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VỀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, VĂN PHÒNG, KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC, Năm học 2012-2013 Administrator 3732
146 Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra của Bộ GD&ĐT Administrator 4613
147 Nội quy Administrator 2980
148 Quy chế dân chủ Administrator 3262
149 Nội quy phòng tin Administrator 3138
150 Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2011 - 2012 Administrator 2795
151 Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 Administrator 3374

 5K

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN
CỰU GIÁO VIÊN-HỌC SINH ỦNG HỘ

Xem tại đây: Danh sach cơ quan, cá nhân ủng hộ 20/11/2020 và 20 năm thành lập trường.

1. Công ty Hùng Hoàng Hoa: 10.000.000 VNĐ

2. Công ty Tấn Đức-Đà Nẵng: 20.000.000 VNĐ

3. Công ty sắt thép ThànhViệt: 2.000.000 VNĐ

4. Cựu HS Khóa 2000-2003: 6.500.000 VNĐ

5. Cựu HS Khóa 2006-2008: 3.000.000 VNĐ

6. Công ty TNHH gạch Đồng Tâm Nhất Nguyên: 5.000.000 VNĐ

7. Công ty Trầm Hương Hồng Ngọc: 15.000.000 VNĐ

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm mạnh thường quân, các em Cựu HS. Chúc hạnh phúc và thành đạt!

Liên kết web

Hiện có 24 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Liên kết Portal mới

congelearning
tracnghiemonline1
csdlnganh
qoofice
solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 578
Liên kết web : 120
Số lần xem bài viết : 1998880

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS