Thời khoá biểu

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 TKB HK2 ÁP DỤNG NGÀY 21/3/2022 Administrator 690
2 TKB HK2 ÁP DỤNG NGÀY 17/01/2022 Administrator 1053
3 TKB HK1 ÁP DỤNG NGÀY 6/12/2021 Administrator 806
4 TKB HK1 ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021 Administrator 798
5 TKB HK1 ÁP DỤNG NGÀY 27/9/2021 Administrator 1068
6 TKB HK1 TD-QPAN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06/9/2021 Administrator 569
7 TKB HK1 ÁP DỤNG NGÀY 06/9/2021 Administrator 795
8 TKB VÀ DANH SÁCH LỚP ÔN TẬP KHỐI 12 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 12/4/2021 Administrator 1124
9 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 29/3/2021 Administrator 1570
10 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/01/2021 Administrator 1087
11 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 09/11/2020 Administrator 1251
12 TKB HK1 TD-QPAN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/9/2020 Administrator 912
13 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/9/2020 Administrator 1211
14 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/9/2020 Administrator 1020
15 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/5/2020 Administrator 1278
16 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/01/2020 Administrator 1117
17 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 13/9/2019 Administrator 1546
18 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/4/2019 Administrator 1964
19 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/02/2019 Administrator 2510
20 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21/1/2019 Administrator 1775
21 TKB HK2 TD-QP ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21/1/2019 Administrator 1317
22 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/11/2018 Administrator 1998
23 TKB HK1 TD-QP ÁP DỤNG TỪ NGÀY 5/11/2018 Administrator 1532
24 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05.9.2018 Administrator 2030
25 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 26.3.2018 Administrator 2061
26 TKB HK2 TD-QP ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15/01/2018 Administrator 2244
27 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15.01.2018 Administrator 2553
28 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 6.11.2017 Administrator 2509
29 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/9/2017 Administrator 2092
30 TKB HK1 TD-QP ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/9/2017 Administrator 2238
31 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/9/2017 Administrator 2943
32 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17/4/2017 Administrator 2046
33 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 27/3/2017 Administrator 1845
34 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 6/3/2017 Administrator 1657
35 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ 16/01/2017 Administrator 2234
36 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ 28/11/2016 Administrator 2409
37 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ 07/11/2016 Administrator 2015
38 TKB HK1 TD-QP ÁP DỤNG 05/9/2016 Administrator 3532
39 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/9/2016 Administrator 3712
40 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/3/2016 Administrator 6412
41 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/3/2016 (MỚI) Administrator 5507
42 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/02/2016 Administrator 4405
43 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/01/2016 Administrator 4386
44 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19/10/2015 Administrator 4096
45 TKB HK1 TD-QP ÁP DỤNG NGÀY 17/8/2015 Administrator 3793
46 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17/8/2015 Administrator 4445
47 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30/3/2015 Administrator 2367
48 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 16/3/2015 Administrator 1996
49 TKB HK2 áp dụng từ ngày 02/3/2015 Administrator 2026
50 TKB HK2 áp dụng từ ngày 05/01/2015 Administrator 2597
51 TKB HK2 TD-QP áp dụng từ ngày 29/12/2014 Administrator 2208
52 TKB HK1 áp dụng từ ngày 01/12/2014 Administrator 2589
53 THỜI KHOÁ BIỂU HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/10/2014 NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 2548
54 THỜI KHOÁ BIỂU HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/8/2014 NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 4833
55 Thời khoá biểu TD_QP HK1 áp dụng từ ngày 18/8/2014 năm học 2014-2015 Administrator 3276
56 THỜI KHOÁ BIỂU HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 10/3/2014 Administrator 2060
57 THỜI KHOÁ BIỂU HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 10/02/2014 (MỚI) Administrator 1866
58 THỜI KHOÁ BIỂU HK2 TD-QP ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30/12/2013 Administrator 1999
59 THỜI KHOÁ BIỂU HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06/01/2014 Administrator 1938
60 THỜI KHOÁ BIỂU HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30/12/2013 Administrator 2103
61 THỜI KHÓA BIỂU THỂ DỤC-QP ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21/10/2013 Administrator 1952
62 THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21/10/2013 Administrator 1886
63 THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 02/9/2013 Administrator 2614
64 THỜI KHOÁ BIỂU TD-QPAN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19.8.2013 Administrator 2464
65 THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19.8.2013 Administrator 2857
66 THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01.4.2013 Administrator 2485
67 THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11/3/2013 Administrator 2421
68 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ TUẦN 4 (TỪ NGÀY 21/1/2013) Administrator 2601
69 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ TUẦN 1 (TỪ NGÀY 31/12/2012) Administrator 2476
70 TKB TD-QP Học Kỳ 2, Nh12-13 Administrator 2480
71 THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG TƯ TUẦN 17 (TỪ NGÀY 10/12/2012) Trần Văn Chương 2349
72 THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG TỪ TUẦN 16 - HK1 Administrator 2350
73 THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG TỪ TUẦN 15 (TỪ NGÀY 26/11/2012) Administrator 2277
74 TKB ÁP DỤNG TỪ TUẦN 12 - HK1 (5/11/2012) Administrator 2422
75 TKB ÁP DỤNG TỪ TUẦN 10 - HK1 (TỪ NGÀY 22.10.2012) Administrator 2092

 5K

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN
CỰU GIÁO VIÊN-HỌC SINH ỦNG HỘ

Xem tại đây: Danh sach cơ quan, cá nhân ủng hộ 20/11/2020 và 20 năm thành lập trường.

1. Công ty Hùng Hoàng Hoa: 10.000.000 VNĐ

2. Công ty Tấn Đức-Đà Nẵng: 20.000.000 VNĐ

3. Công ty sắt thép ThànhViệt: 2.000.000 VNĐ

4. Cựu HS Khóa 2000-2003: 6.500.000 VNĐ

5. Cựu HS Khóa 2006-2008: 3.000.000 VNĐ

6. Công ty TNHH gạch Đồng Tâm Nhất Nguyên: 5.000.000 VNĐ

7. Công ty Trầm Hương Hồng Ngọc: 15.000.000 VNĐ

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm mạnh thường quân, các em Cựu HS. Chúc hạnh phúc và thành đạt!

Liên kết web

Hiện có 9 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Liên kết Portal mới

congelearning
tracnghiemonline1
csdlnganh
qoofice
solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 604
Liên kết web : 120
Số lần xem bài viết : 1923951

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS