Thời khoá biểu

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 TKB HK2 ÁP DỤNG NGÀY 17/01/2022 Administrator 313
2 TKB HK1 ÁP DỤNG NGÀY 6/12/2021 Administrator 618
3 TKB HK1 ÁP DỤNG NGÀY 08/11/2021 Administrator 664
4 TKB HK1 ÁP DỤNG NGÀY 27/9/2021 Administrator 918
5 TKB HK1 TD-QPAN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06/9/2021 Administrator 422
6 TKB HK1 ÁP DỤNG NGÀY 06/9/2021 Administrator 675
7 TKB VÀ DANH SÁCH LỚP ÔN TẬP KHỐI 12 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 12/4/2021 Administrator 997
8 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 29/3/2021 Administrator 1455
9 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/01/2021 Administrator 975
10 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 09/11/2020 Administrator 1147
11 TKB HK1 TD-QPAN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/9/2020 Administrator 801
12 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/9/2020 Administrator 1095
13 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/9/2020 Administrator 920
14 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/5/2020 Administrator 1168
15 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/01/2020 Administrator 1023
16 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 13/9/2019 Administrator 1431
17 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/4/2019 Administrator 1857
18 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/02/2019 Administrator 2316
19 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21/1/2019 Administrator 1672
20 TKB HK2 TD-QP ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21/1/2019 Administrator 1205
21 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/11/2018 Administrator 1882
22 TKB HK1 TD-QP ÁP DỤNG TỪ NGÀY 5/11/2018 Administrator 1434
23 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05.9.2018 Administrator 1922
24 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 26.3.2018 Administrator 1948
25 TKB HK2 TD-QP ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15/01/2018 Administrator 2023
26 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15.01.2018 Administrator 2434
27 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 6.11.2017 Administrator 2403
28 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/9/2017 Administrator 1997
29 TKB HK1 TD-QP ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/9/2017 Administrator 2149
30 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/9/2017 Administrator 2745
31 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17/4/2017 Administrator 1949
32 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 27/3/2017 Administrator 1749
33 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 6/3/2017 Administrator 1556
34 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ 16/01/2017 Administrator 2133
35 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ 28/11/2016 Administrator 2309
36 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ 07/11/2016 Administrator 1911
37 TKB HK1 TD-QP ÁP DỤNG 05/9/2016 Administrator 3426
38 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/9/2016 Administrator 3609
39 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/3/2016 Administrator 6312
40 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 07/3/2016 (MỚI) Administrator 5407
41 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/02/2016 Administrator 4307
42 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/01/2016 Administrator 4225
43 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19/10/2015 Administrator 4000
44 TKB HK1 TD-QP ÁP DỤNG NGÀY 17/8/2015 Administrator 3695
45 TKB HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17/8/2015 Administrator 4232
46 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30/3/2015 Administrator 2261
47 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 16/3/2015 Administrator 1893
48 TKB HK2 áp dụng từ ngày 02/3/2015 Administrator 1919
49 TKB HK2 áp dụng từ ngày 05/01/2015 Administrator 2501
50 TKB HK2 TD-QP áp dụng từ ngày 29/12/2014 Administrator 2074
51 TKB HK1 áp dụng từ ngày 01/12/2014 Administrator 2490
52 THỜI KHOÁ BIỂU HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/10/2014 NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 2456
53 THỜI KHOÁ BIỂU HK1 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/8/2014 NĂM HỌC 2014-2015 Administrator 4739
54 Thời khoá biểu TD_QP HK1 áp dụng từ ngày 18/8/2014 năm học 2014-2015 Administrator 3188
55 THỜI KHOÁ BIỂU HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 10/3/2014 Administrator 1959
56 THỜI KHOÁ BIỂU HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 10/02/2014 (MỚI) Administrator 1774
57 THỜI KHOÁ BIỂU HK2 TD-QP ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30/12/2013 Administrator 1907
58 THỜI KHOÁ BIỂU HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06/01/2014 Administrator 1838
59 THỜI KHOÁ BIỂU HK2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30/12/2013 Administrator 2005
60 THỜI KHÓA BIỂU THỂ DỤC-QP ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21/10/2013 Administrator 1820
61 THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21/10/2013 Administrator 1792
62 THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 02/9/2013 Administrator 2516
63 THỜI KHOÁ BIỂU TD-QPAN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19.8.2013 Administrator 2371
64 THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19.8.2013 Administrator 2641
65 THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01.4.2013 Administrator 2389
66 THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11/3/2013 Administrator 2317
67 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ TUẦN 4 (TỪ NGÀY 21/1/2013) Administrator 2510
68 TKB HK2 ÁP DỤNG TỪ TUẦN 1 (TỪ NGÀY 31/12/2012) Administrator 2385
69 TKB TD-QP Học Kỳ 2, Nh12-13 Administrator 2388
70 THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG TƯ TUẦN 17 (TỪ NGÀY 10/12/2012) Trần Văn Chương 2257
71 THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG TỪ TUẦN 16 - HK1 Administrator 2256
72 THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG TỪ TUẦN 15 (TỪ NGÀY 26/11/2012) Administrator 2188
73 TKB ÁP DỤNG TỪ TUẦN 12 - HK1 (5/11/2012) Administrator 2332
74 TKB ÁP DỤNG TỪ TUẦN 10 - HK1 (TỪ NGÀY 22.10.2012) Administrator 2002

 5K

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN
CỰU GIÁO VIÊN-HỌC SINH ỦNG HỘ

Xem tại đây: Danh sach cơ quan, cá nhân ủng hộ 20/11/2020 và 20 năm thành lập trường.

1. Công ty Hùng Hoàng Hoa: 10.000.000 VNĐ

2. Công ty Tấn Đức-Đà Nẵng: 20.000.000 VNĐ

3. Công ty sắt thép ThànhViệt: 2.000.000 VNĐ

4. Cựu HS Khóa 2000-2003: 6.500.000 VNĐ

5. Cựu HS Khóa 2006-2008: 3.000.000 VNĐ

6. Công ty TNHH gạch Đồng Tâm Nhất Nguyên: 5.000.000 VNĐ

7. Công ty Trầm Hương Hồng Ngọc: 15.000.000 VNĐ

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm mạnh thường quân, các em Cựu HS. Chúc hạnh phúc và thành đạt!

Liên kết web

Hiện có 20 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Liên kết Portal mới

congelearning
tracnghiemonline1
csdlnganh
qoofice
solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 582
Liên kết web : 121
Số lần xem bài viết : 1843225

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS