LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ 2, NĂM HỌC 2022 – 2023

  • PDF.InEmail

Thứ/ngày

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Phát đề

Bắt đầu làm bài

Kết thúc

Thứ Ba

(28/3/2023)

Sáng

GDKT&PL 10

+GDCD 11

45 phút

07h25

07h30

08h15

Địa lý 10,11

45 phút

08h40

08h45

09h30

Chiều

GDCD 12

45 phút

13h25

13h30

14h15

Địa lý 12

45 phút

14h40

14h45

15h30

Thứ Tư

(29/3/2023)

Sáng

Tin học 10,11

45 phút

07h25

07h30

08h15

Sinh học 10,11

45 phút

08h40

08h45

09h30

Chiều

Tin học 12

45 phút

13h25

13h30

14h15

Sinh học 12

45 phút

14h40

14h45

15h30

Thứ Năm

(30/3/2023)

Sáng

Lịch sử 10,11

45 phút

07h25

07h30

08h15

Hóa học 10,11

45 phút

08h40

08h45

09h30

Chiều

Lịch sử 12

45 phút

13h25

13h30

14h15

Hóa học 12

45 phút

14h40

14h45

15h30

Thứ Sáu

(31/3/2023)

Sáng

Công nghệ 10,11

45 phút

07h25

07h30

08h15

Tiếng anh 10

+ Toán 11

60 phút

08h40

08h45

09h45

Chiều

Công nghệ 12

45 phút

13h25

13h30

14h15

Toán 12

60 phút

14h40

14h45

15h45

Thứ Bảy

(01/4/2023)

Sáng

Vật lý 10,11

45 phút

07h25

07h30

08h15

Ngữ văn 10,11

90 phút

08h40

08h45

10h15

Chiều

Vật lý 12

45 phút

13h25

13h30

14h15

Ngữ văn 12

90 phút

14h40

14h45

16h15

Thứ Hai

(03/4/2023)

Sáng

Toán 10

60 phút

 

07h25

 

 

07h30

 

08h30

Tiếng anh 11

45 phút

08h15

Tiếng anh 12

45 phút

08h55

09h00

09h45

 

+ Lưu ý: môn GDQP, GDTC, HĐTN, GDĐP, lớp GDTX  giáo viên tự tổ chức kiểm tra trong thòi gian từ ngày 20/3/2023 đến ngày 07/4/2023

 

 5K

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN
CỰU GIÁO VIÊN-HỌC SINH ỦNG HỘ

Xem tại đây: Danh sach cơ quan, cá nhân ủng hộ 20/11/2020 và 20 năm thành lập trường.

1. Công ty Hùng Hoàng Hoa: 10.000.000 VNĐ

2. Công ty Tấn Đức-Đà Nẵng: 20.000.000 VNĐ

3. Công ty sắt thép ThànhViệt: 2.000.000 VNĐ

4. Cựu HS Khóa 2000-2003: 6.500.000 VNĐ

5. Cựu HS Khóa 2006-2008: 3.000.000 VNĐ

6. Công ty TNHH gạch Đồng Tâm Nhất Nguyên: 5.000.000 VNĐ

7. Công ty Trầm Hương Hồng Ngọc: 15.000.000 VNĐ

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm mạnh thường quân, các em Cựu HS. Chúc hạnh phúc và thành đạt!

Liên kết web

Hiện có 283 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Liên kết Portal mới

congelearning
tracnghiemonline1
csdlnganh
qoofice
solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 610
Liên kết web : 120
Số lần xem bài viết : 2091095

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS