Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011 - 2012

  • PDF.InEmail

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        / THPT NH                                          *********

 

Núi Thành, ngày 03  tháng 9  năm 2011

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2011-2012

---------------------

I/ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG

Núi Thành là huyện ở phía nam tỉnh Quảng Nam; là vùng trọng điểm của Khu kinh tế mở Chu Lai, phía Bắc giáp Thành phố Tam Kỳ, phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp huyện Bắc Trà My, phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi. Diện tích tự nhiên của huyện là 53.000 ha.

+ Về hành chính, huyện Núi Thành chia làm 16 xã và 1 thị trấn, nằm ở 3 vùng miền khác nhau:

- Miền núi có 5 xã: Tam Trà, Tam Sơn, Tam Thạnh, Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây.

- Miền biển có 5 xã: Tam Tiến, Tam Hòa, Tam Giang, Tam Hải, Tam Quang.

- Vùng đồng bằng có 6 xã và 1 thị trấn: Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam, Tam Hiệp, Tam Nghĩa và Thị trấn Núi Thành.

+ Tình hình kinh tế của huyện trong những năm gần đây đã có bước tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch mạnh.

+ Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TRƯỜNG

1/ Tình hình lớp-học sinh

Năm học 2011-2012 trường THPT Nguyễn Huệ có 29 lớp, 1552 học sinh.

Trong đó: - Khối 10: 14 lớp; 758 học sinh.

- Khối 11: 9 lớp; 483 học sinh.

- Khối 12: 6 lớp; 311 học sinh.

2/ Tình hình CB-GV-NV

Tổng số CB-GV-NV ở trường : 60 đ/c.

Trong đó:    + Giám hiệu: 3

+ Giáo viên: 51

+ Nhân viên: 6  (1 biên chế, 3 hợp đồng 68, 2 hợp đồng có BHXH)

3/ Một số đặc điểm tình hình

a) Thuận lợi

- Có sự quan tâm chỉ đạo của ngành và sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo chính quyền địa phương và các đơn vị trong huyện.

- Các đoàn thể trong trường hoạt động tích cực, nhất là Ban đại diện Cha mẹ HS trường.

- Hầu hết CB,GV,CNV có ý thức tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Cơ sở vật chất tạm ổn, cảnh quan của trường ngày càng khang trang hơn.

b) Khó khăn

- Học sinh của trường hầu hết ở nông thôn, nhiều HS ở miền núi và miền biển đi học gặp nhiều khó khăn trở ngại, chất lượng học tập của học sinh hầu hết còn quá yếu.

- Trang thiết bị của trường còn thiếu nên chưa đáp ứng với nhu cầu giảng dạy và học tập.

- Giáo viên của trường còn thiếu; số GV có kinh nghiệm còn ít, do thiếu giáo viên nên sắp đến trường phải hợp đồng GV để giảng dạy do đó trường thiếu sự chủ động trong bố trí GV giảng dạy.

III. NHIỆM VỤ, NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP CHÍNH TRONG NĂM HỌC 2010-2011

A. Mục tiêu năm học

Năm học 2011-2012 là năm học chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XX và Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị năm học 2011-2012 toàn ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá ở giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, phù hợp mục tiêu giáo dục.

Tăng cường công tác giáo dục toàn diện và quản lý học sinh, sinh viên. Chú trọng và tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; giáo dục an toàn giao thông.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy - học và công tác quản lý giáo dục.

2. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục

3. Chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

4. Phát triển mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục.

B. Nội dung và biện pháp chính

1/ Duy trì sĩ số học sinh

Một số việc làm cụ thể ở trường để góp phần duy trì sĩ số HS là:

- Nhà trường và GV chủ nhiệm các lớp làm tốt công tác tư tưởng với học sinh, với cha mẹ HS để động viên con em đến trường đến lớp.

- GV chủ nhiệm nắm vững hoàn cảnh học sinh để kịp thời động viên, giúp đỡ các em con gia đình đói, nghèo vượt qua khó khăn.

- Nhà trường động viên giáo viên dạy nhiệt tình, phát huy cao tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp, gây hứng thú để kích thích học sinh ham học.

- Vận động nhiều tổ chức giúp đỡ và cấp học bổng cho học sinh nghèo.

- Nhà trường xét miễn giảm các loại phí cho các gia đình chính sách và các đối tượng khác đúng và kịp thời.

2/ Về đạo đức

a/ Giáo dục tư tưởng, đạo đức

+ Giáo dục học sinh rèn luyện nhân cách đạo đức và kỹ năng sống. Giáo dục HS thực hiện nghiêm túc nội quy và những quy định về kỷ cương, nền nếp của nhà trường. Có quan hệ tốt với gia đình, thầy trò, bạn bè. Có lối sống lành mạnh và có chí lập nghiệp cho tương lai. Giáo dục HS thực hiện tốt các nếp sống văn minh như: Lễ phép, giao tiếp, cư xử đúng mực với người lớn, với bạn bè, có động cơ và thái độ học tập tốt, có ý thức vượt khó và ý chí tiến thủ.

+ Phát huy hoạt động của Đoàn trường, đẩy mạnh hoạt động tập thể. Kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

+ GVCN và GV bộ môn giáo dục HS làm theo “Nhiệm vụ của người HS phổ thông” quy định trong Điều lệ nhà trường. Phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình và xã hội trong việc giáo dục các em. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, cảnh quan nhà trường đẹp đẻ hơn.

+ Triển khai HS thực hiện tốt các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không”, hưởng ứng phong trào “xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”. Thực hiện tốt việc giảng dạy các chương trình lồng ghép về: Dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV - AIDS, phòng chống ma túy; giáo dục học sinh chấp hành tốt an toàn giao thông, bảo vệ tốt môi trường. . .

b/ Giáo dục học tập

- BGH kết hợp với Đoàn trường tổ chức phong trào thi đua trong học sinh, cải tiến hình thức và đánh giá thi đua trong học sinh so với năm trước.

- BGH, Đoàn trường, GVCN, GV bộ môn có biện pháp tác động thường xuyên, liên tục đến quá trình học tập của HS, tạo chuyển biến về chất lượng học tập của HS. Trường báo cáo cho UBND huyện và PHHS trường hỗ trợ kinh phí cho việc phụ đạo HS yếu kém.

c/ Những quy định tối thiểu đối với GVCN

- Hàng tuần thường xuyên đến lớp để nắm tính hình HS, xử lý những việc trong lớp. Những tuần đầu HKI, GVCN thường xuyên đến lớp trong các buổi sinh hoạt 15 phút để duy trì sinh hoạt này và rút kinh nghiệm cho các sinh hoạt khác.

- Mỗi năm họp cha mẹ HS 3 lần, liên lạc với cha mẹ HS ít nhất 3 lần, đến gia đình một số HS cá biệt để phối hợp giáo dục HS.

- Thực hiện tốt hồ sơ chủ nhiệm và sổ sách của lớp như: Kế hoạch chủ nhiệm, sổ chủ nhiệm, sổ đầu bài, sổ điểm chính, học bạ, sổ liên lạc,…

- Thực hiện tốt chủ trương của nhà trường trong việc khuyến khích HS nghèo vượt khó, giáo dục HS cá biệt (có danh sách, có biện pháp giáo dục các HS này).

- Thực hiện tốt việc đánh giá đạo đức, xếp hạnh kiểm HS cuối học kỳ và cuối năm.

- Tổ chức tốt các buổi lao động được phân công và công việc trực ban của lớp.

- Động viên học sinh học nghề. Tăng cường giáo dục hướng nghiệp cho HS.

3/ Về trí dục

- Quán triệt GV thực hiện nghiêm túc các điều quy định về chuyên môn. (xem phụ lục ở cuối báo cáo)

- Tất cả GV tham gia đầy đủ công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tiếp cận chương trình cải cách, đưa nội dung đổi mới chương trình SGK vào sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.

- Các tổ chuyên môn tổ chức thao giảng, dự giờ theo chuyên đề đổi mới PPGD. Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và soạn giáo án điện tử để giảng dạy.

- GV nhiệt tình tham gia phụ đạo HS yếu do nhà trường phân công.

- CB-GV thực hiện tốt quy định dạy thêm của tỉnh, của Sở.

- Các tổ chuyên môn và GV thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch của trường.

- CB-GV-NV phát huy tốt việc tự học, tự bồi dưỡng.

- Quán triệt giáo viên lên lớp đúng giờ, phát huy tốt lương tâm và trách nhiệm của mình để giúp đỡ học sinh học tập. Thực hiện tốt các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Các tổ chuyên môn tổ chức các ngoại khóa có chất lượng cho HS tham gia, tổ chức các hội nghị chuyên đề để rút kinh nghiệm về chuyên môn.

4/ Các hoạt động khác

a./ Lao động - hướng nghiệp - dạy nghề

- Tổ chức HS lao động công ích và lao động dọn vệ sinh trong trường, trồng cây tạo môi trường trong lành. Thực hiện tốt công tác vệ sinh học đường.

- Dạy nghề

* Ôn tập cho HS Khối 12 để thi cấp chứng chỉ học nghề trong HK1.

* Tong năm học, Trường tổ chức dạy nghề cho HS K11 học các nghề như: Làm vườn và điện dân dụng.

- Hướng nghiệp

* Thực hiện các hoạt động hướng nghiệp do Bộ, Sở hướng dẫn. Trường sẽ tổ chức triển khai các chuyên đề nầy theo khối lớp.

* Hướng dẫn những hiểu biết ban đầu và giúp học sinh chọn nghề thích hợp đối với K12 khi thi vào các trường Đại học, Cao đẳng, THCN.

b/ Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo sự chỉ đạo của Sở, chủ yếu tập trung vào 3 chủ đề: “Thanh niên với vấn đề lập nghiệp”, “Thanh niên với việc học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, “ Thanh niên với xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Năm nay Đoàn trường tổ chức cắm trại cho HS K11 và 12..

c/ Về TDTT, văn nghệ báo chí và giáo dục quốc phòng

+ Về TDTT

- Phát động phong trào chơi bóng bàn, tăng cường giao hữu cầu lông, bóng chuyền với các đơn vị bạn.

- Hình thành đội HS thi bơi và tập luyện đội bóng chuyền để thi đấu ở tỉnh.

- Yêu cầu 100% học sinh tập luyện TD buổi sáng ở nhà, chú ý thường xuyên rèn luyện thân thể.

+ Văn nghệ, báo chí

- Khuyến khích các hình thức sinh hoạt văn nghệ, vui tươi lành mạnh trong các lớp học sinh.

- Trong các ngày sinh hoạt ngoài giờ 20/11, 26/3.... chú ý tổ chức cho HS sinh hoạt văn nghệ và làm báo tường.

+ Về giáo dục quốc phòng - an ninh

- Thực hiện dạy rãi các tiết môn quốc phòng - an ninh ở 2 học kỳ đối với các lớp.

- Lấy tinh thần học tập quân sự để xây dựng nề nếp tác phong cho học sinh.

C. Về công tác quản lý

1/ Về đội ngũ CB-GV-NV

- 100% CB-GV-NV chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, không có người vi phạm đạo đức nhà giáo. Thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, không sinh con ba, phấn đấu để đạt gia đình văn hóa.

- GV hiểu và nắm chuẩn nghề nghiệp GV; cuối năm học GV tự đánh giá theo chuẩn để rút kinh nghiệm và tham gia đánh giá Hiệu trưởng theo các tiêu chuẩn và tiêu chí đề ra.

- Đánh giá xếp loại GV theo hướng dẫn của Bộ và Sở, từng bước xây dựng tập thể SP đồng bộ, không có giáo viên yếu kém.

- Xây dựng đội ngũ lành mạnh, nâng cao thật chất chất lượng đội ngũ. CB-GV-NV thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật nhà nước. Phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận tốt để nâng cao hiệu quả các hoạt động. Phấn đấu xây dựng nhà trường đạt tập thể lao động tiên tiến.

+ Đối với GV-NV cần chú trọng những vấn đề sau:

* Nâng cao chất lượng dạy học: Đối mới PPDH, PPHT nhằm nâng cao chất lượng thực chất. Tranh thủ sự ủng hộ của các ngành, các cấp với nhà trường về mọi mặt tạo ra động lực phát triển nhà trường.

* Xây dựng ý chí thống nhất trong đội ngũ. Thực hiện công việc có nề nếp - kỷ cương.

2/ Về CSVC

- Tăng cường thêm về CSVC, thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Thực hiện tốt phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tạo sân trường có cây cảnh, từng bước tạo môi trường “xanh - sạch - đẹp” trong toàn trường.

3/Công tác quản lý chỉ đạo

+ Hồ sơ sổ sách: thực hiện đầy đủ và sạch sẽ, không tẩy xóa sai quy định.

+ Nề nếp nhà trường: Chấp hành tốt quy chế chuyên môn, công việc hành chính đúng giờ và có chất lượng, dạy và học  có nề nếp quy cũ.

+ Thực hiện hài hòa 3 phương pháp quản lý (pháp chế, thi đua, kế hoạch) mà trọng tâm là kế hoạch.

+ Thực hiện tốt việc giáo dục đại trà, chú trọng phụ đạo HS yếu nhất là K12.

+ Kiểm tra giáo viên:

- Trong năm học, mỗi tổ CM kiểm tra toàn diện ít nhất 1/3 số GV trong tổ; toàn trường kiểm tra 18 GV trong năm học,  HKI: 9GV, HKII: 9 GV. Tổ trưởng và tổ phó CM phải dự giờ đánh giá GV 3 tiết để có cơ sở đánh giá GV cuối năm. - Trường sẽ kiểm tra 3 chuyên đề trong năm. Kiểm tra toàn diện 3 tổ chuyên môn: Tổ Toán-Tin, Tổ Văn và Tổ Lý.

4/ Các hoạt động khác

+ Dân chủ hoá: Trường công khai các hoạt động: Tuyển sinh vào lớp 10, tổ chức thi lên lớp, thi TN THPT, công tác tài chính, phân công công việc, khen thưởng, kỷ luật.

+ Đời sống tinh thần: Tăng cường thêm sách báo phục vụ cho cán bộ công chức, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ TDTT trong trường. Xây dựng cuộc sống lành mạnh, tập thể đoàn kết, mọi người tôn trọng lẫn nhau.

IV. CHỈ TIÊU

1/ Chỉ tiêu về số lượng

Phấn đấu số HS giảm ít hơn năm trước (< 8%)

2/ Chỉ tiêu chất lượng

+ Hạnh kiểm của học sinh: xếp loại tốt và khá trên 85%, xếp loại yếu ít hơn 3%.

+ Học lực của học sinh: Phấn đấu có HS giỏi, tỷ lệ HS tiên tiến trên 10%, xếp loại TB trên 70%. Học sinh thi lên lớp đạt trên 85%.

+ Học sinh khối 12 tốt nghiệp THPT trên 80%. HS 12 thi đỗ vào các trường Đại học, Cao Đẳng và THCN trên 50% HS tốt nghiệp.

+ Thi thuyết trình văn học, thi đấu một số môn thể thao đạt giải ở tỉnh.

+ Có 10 CB, GV, NV đăng ký đạt Chiến sĩ thi đua các cấp.

+ Đối với  đoàn thể xã hội trong trường: tăng cường củng cố công tác tổ chức và triển khai các hoạt động có hiệu quả.

+ Đoàn trường phấn đấu đạt danh hiệu Đơn vị xuất sắc.

+ Công đoàn trường phấn đấu đạt Vững mạnh xuất sắc.

+ Cơ quan phấn đấu đạt cơ quan văn hóa.

+ Chi bộ phấn đấu đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.

+ Trường phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

NGUYỄN ĐĂNG TỪ

 

 

 

PHỤ LỤC

( Cho kế hoạch năm học 2011-2012)

MƯỜI QUI ĐỊNH CÁC NỀ NẾP QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

1. Phải có đầy đủ hồ sơ chuyên môn  nghiệp vụ theo quy định, có kế hoạch dạy học, giáo án phải được soạn mới có chất lượng theo mẫu thống nhất của ngành, giáo án phải thể hiện rõ tiến trình dạy của thầy, học của trò, mô tả đầy đủ các hoạt động của GV, HS.

2. Phải dạy đủ và đúng chương trình theo kế hoạch giáo dục của Bộ, dạy đủ  các chuẩn kiến thức, Kĩ năng được quy định tại QĐ số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, thực hiện bài dạy trên lớp một cách sáng tạo và đem lại hiệu quả cao. Nếu thiếu giờ phải báo cáo với Hiệu trưởng (hoặc Hiệu phó chuyên môn) để bố trí dạy bù.

3. Thực hịên nghiêm túc thời khoá biểu và hiệu lệnh trống, tuyệt đối không được tự ý đổi giờ, vào lớp muộn, bỏ giờ. Trường hợp muốn đổi giờ phải báo cáo với Hiệu trưởng, nếu được sự đồng ý mới thực hiện, đồng thời phải báo trước với HS. Trường hợp có tiết trống, Ban giám hiệu trực điều động các giáo viên không có tiết trên TKB đến dạy thay, nếu giáo viên được điều động không thực hiện thì được xem là bỏ tiết.

4. Nghỉ dạy phải xin phép bằng văn bản gửi Hiệu trưởng, khi được phép mới thực hiện, đồng thời trao đổi với Tổ trưởng (hoặc tổ phó) chuyên môn để bố trí người dạy thay hoặc đổi tiết (có thông báo trước với học sinh)

5. Chấm trả bài đúng thời gian quy định - chấm kỹ bài để có tác dụng giáo dục học sinh, trả bài có nhận xét chu đáo - Yêu cầu học sinh lưu giữ bài kiểm tra. Ghi điểm vào sổ cá nhân cũng như sổ chính đầy đủ, kịp thời, phản ánh trung thực tiến trình kiểm tra, cho điểm đối với bộ môn.

6. Mỗi năm GV đăng ký thao giảng ít nhất 1 tiết, tiết thao giảng phải vận dụng đồ dùng dạy học hoặc sử dụng phần mềm dạy học để dạy. GV dự giờ đồng nghiệp để rút kinh nghiệm và dự đủ số tiết quy định ( mỗi học kỳ: GVdạy trên 10 năm dự 3 tiết, GV dạy từ 5 năm trở lên dự 4 tiết, GV dạy dưới 5 năm dự 5 tiết).

7. Những tiết có đồ dùng dạy học phải sử dụng để giảng dạy. Mượn và trả đồ dùng dạy học đúng hạn, bảo quản chu đáo.

8. Ký sổ đầu bài, đánh giá tiết học nghiêm túc có chất lượng.

9. Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo lịch thống nhất của nhà trường (trong tháng có 1 lần họp nhóm do nhóm trưởng chủ trì và 1 lần họp tổ do Tổ trưởng chủ trì), nội dung các cuộc họp phải ghi đầy đủ vào sổ họp của tổ, nhóm.

10. Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém là nhiệm vụ của mỗi giáo viên khi được nhà trường phân công phụ trách, GV thực hiện việc dạy thêm đúng qui định của cấp trên và nhà trường, dạy thêm đúng đối tượng và nghiêm túc như dạy chính khoá.

----------------------------

 5K

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN
CỰU GIÁO VIÊN-HỌC SINH ỦNG HỘ

Xem tại đây: Danh sach cơ quan, cá nhân ủng hộ 20/11/2020 và 20 năm thành lập trường.

1. Công ty Hùng Hoàng Hoa: 10.000.000 VNĐ

2. Công ty Tấn Đức-Đà Nẵng: 20.000.000 VNĐ

3. Công ty sắt thép ThànhViệt: 2.000.000 VNĐ

4. Cựu HS Khóa 2000-2003: 6.500.000 VNĐ

5. Cựu HS Khóa 2006-2008: 3.000.000 VNĐ

6. Công ty TNHH gạch Đồng Tâm Nhất Nguyên: 5.000.000 VNĐ

7. Công ty Trầm Hương Hồng Ngọc: 15.000.000 VNĐ

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm mạnh thường quân, các em Cựu HS. Chúc hạnh phúc và thành đạt!

Liên kết web

Hiện có 30 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Liên kết Portal mới

congelearning
tracnghiemonline1
csdlnganh
qoofice
solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 584
Liên kết web : 120
Số lần xem bài viết : 2037850

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS