TRA CỨU ĐIỂM THI-CỤM THI ĐẠI HỌC SỐ 41

  • PDF.InEmail

XEM: TRA CỨU ĐIỂM THI-CỤM THI ĐẠI HỌC SỐ 41

Ngoài ra, bng kết qu thi được chia nh thành 14 file theo s báo danh như sau:

S báo danh DDK tến

Link ti file kết qu

000001-001000

https://drive.google.com/file/d/0B4C5uf31-IMzZ1Q2MnpsM1VWMWM/view?usp=sharing

001001-002000

https://drive.google.com/file/d/0B4C5uf31-IMzbE1QQ3VoWHhsM1k/view?usp=sharing

002001-003000

https://drive.google.com/open?id=0B4C5uf31-IMzYS1NdC1JNmFxdEk

003001-004000

https://drive.google.com/open?id=0B4C5uf31-IMzMzF1YkMtaVVKSGs

004001-005000

https://drive.google.com/open?id=0B4C5uf31-IMzaXVrMG9ibEdMS28

005001-006000

https://drive.google.com/file/d/0B4C5uf31-IMzRWM3N2xSQWo3QVk/view?usp=sharing

006001-007000

https://drive.google.com/open?id=0B4C5uf31-IMzcW8wcW5RMmhSdEE

007001-008000

https://drive.google.com/file/d/0B4C5uf31-IMzblF5SkdpYnhGTzQ/view?usp=sharing

008001-009000

https://drive.google.com/file/d/0B4C5uf31-IMzelRXVWRmeEFlZU0/view?usp=sharing

009001-010000

https://drive.google.com/open?id=0B4C5uf31-IMzU2FaTWJ6TU5OWEE

010001-011000

https://drive.google.com/open?id=0B4C5uf31-IMzVVk0N051WXlER0E

011001-012000

https://drive.google.com/file/d/0B4C5uf31-IMzSl83UEpQdElCUjg/view?usp=sharing

012001-013000

https://drive.google.com/file/d/0B4C5uf31-IMzUHNGSHZTQTlieEU/view?usp=sharing

013001-014211

https://drive.google.com/file/d/0B4C5uf31-IMzdkFKSHZoMXFFYnc/view?usp=sharing

 

Trang ch website ca Trường là: http://www.dut.udn.vn

Trang thông tin tuyn sinh ca Trường là: http://daotao.dut.udn.vn/ts

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Tiết mục múa "Bay qua biển đông" trình bày lớp 10a4


Liên kết web

Gallery ảnh

Lời hay ý đẹp


Bạn bè tốt thanh toán tiền của họ một cách nhanh chóng.
Tục ngữ Trung Quốc

Liên kết Portal mới

solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice
oofficesogiaoduc
vted top banner2
facebook1
tiengnoihocsinh

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 3
Nội dung : 436
Liên kết web : 120
Số lần xem bài viết : 1168200
Hiện có 67 khách Trực tuyến
HomeĐiều hànhTư vấn mùa thiTRA CỨU ĐIỂM THI-CỤM THI ĐẠI HỌC SỐ 41

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS