Lịch kiểm tra học kỳ 1, NH14-15

  • PDF.InEmail

Thứ, ngày

Buổi

Ca

Môn

Thời gian kiểm tra

Thời gian phát đề

Thời gian tính giờ làm bài

Trực

BGH

Thứ Bảy

20/12/2014

Sáng

1

2

3

GDCD 10

GDCD 11

GDCD 12

45 phút

45 phút

45 phút

07 giờ 00

08 giờ 15

09 giờ 30

07 giờ 05

08 giờ 20

09 giờ 35

Thầy

Ánh

Chiều

1

2

3

Địa lí 10

Địa lí 11

Công nghệ 11

45 phút

45 phút

45 phút

13 giờ 00

14 giờ 15

15 giờ 30

13 giờ 05

14 giờ 20

15 giờ 35

Thầy Thiện

Thứ Hai

22/12/2014

Sáng

1

2

Lịch sử 12

Hóa học 12

60 phút

60 phút

08 giờ 00

09 giờ 30

08 giờ 05

09 giờ 35

Thầy Vương

Chiều

1

2

3

Lịch sử 10

Lịch sử 11

GDQP 11

45 phút

45 phút

45 phút

13 giờ 00

14 giờ 15

15 giờ 30

13 giờ 05

14 giờ 20

15 giờ 35

Thầy

Ánh

Thứ Ba

23/12/2014

Sáng

1

2

Ngữ văn 12

Vật lý 12

120 phút

60 phút

07 giờ 00

09 giờ 30

07 giờ 05

09 giờ 35

Thầy Thiện

Chiều

1

2

Toán 10

Toán 11

90 phút

90 phút

13 giờ 00

15 giờ 00

13 giờ 05

15 giờ 05

Thầy Vương

Thứ Tư

24/12/2014

Sáng

1

2

Ngữ văn 10

Ngữ văn 11

90 phút

90 phút

07 giờ 00

09 giờ 00

07 giờ 05

09 giờ 05

Thầy

Ánh

Chiều

1

2

3

Tin học 10

Tin học 11

Tin học 12

45 phút

45 phút

45 phút

13 giờ 00

14 giờ 15

15 giờ 30

13 giờ 05

14 giờ 20

15 giờ 35

Thầy Thiện

Thứ Năm

25/12/2014

Sáng

1

2

3

Sinh học 10

Công nghệ 10

Sinh học 11

45 phút

45 phút

45 phút

07 giờ 00

08 giờ 15

09 giờ 30

07 giờ 05

08 giờ 20

09 giờ 35

Thầy Vương

Chiều

1

2

3

Tiếng Anh 10

Tiếng Anh 11

GDQP 12

45 phút

45 phút

45 phút

13 giờ 00

14 giờ 15

15 giờ 30

13 giờ 05

14 giờ 20

15 giờ 35

Thầy

Ánh

Thứ Sáu

26/12/2014

Sáng

1

2

Địa lý 12

Sinh học 12

60 phút

60 phút

07 giờ 00

08 giờ 30

07 giờ 05

08 giờ 35

Thầy Thiện

Chiều

1

2

3

Vật lí 10

Vật lí 11

Công nghệ 12

45 phút

45 phút

45 phút

13 giờ 00

14 giờ 15

15 giờ 30

13 giờ 05

14 giờ 20

15 giờ 35

Thầy Vương

Thứ Bảy

27/12/2014

Sáng

1

2

Toán 12

Tiếng Anh 12

120 phút

60 phút

07 giờ 00

09 giờ 30

07 giờ 05

09 giờ 35

Thầy

Ánh

Chiều

1

2

3

Hoá học 10

GDQP 10

Hoá học 11

45 phút

45 phút

45 phút

13 giờ 00

14 giờ 15

15 giờ 30

13 giờ 05

14 giờ 20

15 giờ 35

Thầy Thiện

 5K

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN
CỰU GIÁO VIÊN-HỌC SINH ỦNG HỘ

Xem tại đây: Danh sach cơ quan, cá nhân ủng hộ 20/11/2020 và 20 năm thành lập trường.

1. Công ty Hùng Hoàng Hoa: 10.000.000 VNĐ

2. Công ty Tấn Đức-Đà Nẵng: 20.000.000 VNĐ

3. Công ty sắt thép ThànhViệt: 2.000.000 VNĐ

4. Cựu HS Khóa 2000-2003: 6.500.000 VNĐ

5. Cựu HS Khóa 2006-2008: 3.000.000 VNĐ

6. Công ty TNHH gạch Đồng Tâm Nhất Nguyên: 5.000.000 VNĐ

7. Công ty Trầm Hương Hồng Ngọc: 15.000.000 VNĐ

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm mạnh thường quân, các em Cựu HS. Chúc hạnh phúc và thành đạt!

Liên kết web

Hiện có 315 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Liên kết Portal mới

congelearning
tracnghiemonline1
csdlnganh
qoofice
solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 610
Liên kết web : 120
Số lần xem bài viết : 2090561

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS