Sơ lược 10 năm hoạt động của Chi bộ Trường THPT BC Núi Thành - Nguyễn Huệ

  • PDF.InEmail

SƠ LƯỢC 10 NĂM HOẠT ĐỘNG

CỦA CHI BỘ TRƯỜNG

THPT BC NÚI THÀNH - NGUYỄN HUỆ

Nguyễn Đăng Từ - Bí thư Chi bộ

Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng

Trường THPT BC Núi Thành bắt đầu hoạt động từ năm học 2000-2001. Ngày đầu mới thành lập trường chưa có chi bộ, các đảng viên sinh hoạt ghép ở chi bộ THPT Núi Thành. Đến ngày 19/12/2000 Ban Thường vụ huyện ủy Núi Thành có Quyết định số 04-QĐ/HU thành lập chi bộ trường THPT BC Núi Thành. Lúc đầu chi bộ có 4 đảng viên (đồng chí Lê Khắc Tâm, đồng chí Trương Quang Thạnh, đồng chí Phan Thị Hà và đồng chí Lê Thị Nở). Đồng chí Lê Khắc Tâm được cử làm Bí thư lâm thời của chi bộ. Để bổ sung nhân sự vào ban giám hiệu, ngày 01/4/2001, đồng chí Nguyễn Quang Trung được Giám đốc Sở GD&ĐT QN điều động từ trường THPT Núi Thành sang làm phó hiệu trưởng của trường BC Núi Thành.

 Ngày 29/8/2001, được sự đồng ý của Ban Thường vụ huyện ủy Núi Thành, chi bộ trường tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2001-2003, dự đại hội có 5 đảng viên chính thức. Trước những khó khăn về nhiều mặt của một trường mới thành lập, Chi bộ đã đề ra phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể trong những năm học đầu  tiên. Đồng chí Lê Khắc Tâm được bầu làm Bí thư chi bộ. Trong nhiệm kỳ này chi bộ kết nạp được một đảng viên mới là đồng chí Võ Thị Kim Quỳnh. Đồng chí Lê Thị Nở được chuyển về trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Tháng 4 năm 2003, Đại hội Chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2003-2005 được triệu tập, có 5 đảng viên tham dự. Huyện ủy cử đồng chí Phạm Văn Quyện, đồng chí Nguyễn Tấn Hương và đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc tham dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội đã đánh giá những ưu, khuyết điểm về vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong nhịêm kỳ qua, bàn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Quang Trung được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ. Trong nhiệm kỳ 2003-2005, chi bộ kết nạp được 3 đảng viên mới: đồng chí Từ Thị Thu Thủy, đồng chí Hồ Thị Hiền và đồng chí Trương Thị Nghĩa.Ngày 29/7/2005, Đại hội chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2005-2008 được tổ chức, tham dự đại hội có 8 đảng viên. Thường vụ huyện ủy cử đồng chí Phạm Văn Quyện về dự và chỉ đạo đại hội. Chi bộ tổng kết công tác lãnh đạo của chi bộ trong nhiệm kỳ qua và thảo luận phương hướng của chi bộ trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Trương Quang Thạnh được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ kiêm Hiệu trưởng nhà trường. Trong nhiệm kỳ này số lượng đảng viên mới tăng hơn, tình hình chuyển đi, chuyển đến biến động hơn các năm trước. Có 4 đảng viên được kết nạp là: đồng chí Lương Thị Hương, đồng chí Lê Thị Hồng Y, đồng chí Lê Văn Trí và đồng chí Nguyễn Văn Chúng. Các đồng chí từ đơn vị khác chuyển đến trường là: đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thương, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thơ, đồng chí Nguyễn Tấn Hải, đồng chí Mai Văn Định, đồng chí Nguyễn Thị Phường. Đến đầu năm 2006 đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thơ được chuyển đến trường THPT Phan Châu Trinh -Tiên Phước, đồng chí Hồ Thị Hiền chuyển về địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của BCH TW Đảng, kể từ nay nhiệm kỳ của chi bộ cơ sở là 5 năm, nên năm 2008 các chi bộ không tổ chức Đại hội mà chỉ sơ kết giữa nhiệm kỳ qua đó nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và bổ sung nhiệm vụ của chi bộ đến năm 2010. Trong thời gian này có nhiều biến động về công tác tổ chức, thực hiện việc luân chuyển cán bộ trong ngành giáo dục, đồng chí Trương Quang Thạnh được Sở điều sang làm Giám đốc TTGDTX-HN Núi Thành, đồng chí Nguyễn Đăng Từ được Sở điều động từ Trường THPT Núi Thành sang làm Hiệu trưởng, đồng chí Lương Minh Vương từ TTGDTX-HN Núi Thành sang làm Phó Hiệu trưởng của trường. Đồng chí Bùi Thị Minh Nguyệt được chuyển từ Đảng bộ Tam Hòa đến sinh hoạt ở chi bộ trường. Tháng 11/2008, đồng chí Nguyễn Đăng Từ được Ban Thường vụ huyện ủy chỉ định làm Bí thư Chi bộ. Do số lượng đảng viên đông, để thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ, ngày 18/12/2008, Ban Thường vụ huyện ủy chuẩn y tờ trình của chi bộ bổ sung nhân sự để thành lập chi ủy, đồng chí Phan Thị Hà chức danh phó bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thương, chi ủy viên. Từ đó đến nay chi bộ kết nạp thêm 3 đảng viên mới là: đồng chí Lê Thị Ánh Nguyệt, đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương và đồng chí Nguyễn Minh Thảo. Tháng 12/2009 đồng chí Nguyễn Minh Thảo lại chuyển đến trường THPT Trần Phú - Hiệp Đức.

Đầu năm học 2009-2010, UBND tỉnh Quảng Nam có chủ trương chuyển đổi các trường bán công trong tỉnh sang loại hình trường công lập. Trường THPT BC Núi Thành chuyển thành tên mới THPT Nguyễn Huệ. Huyện ủy Núi Thành có quyết định số 405-QĐ/TV ngày 28/10/2009 chuyển đổi tên chi bộ trường THPT BC Núi Thành thành chi bộ Trường THPT Nguyễn Huệ.

Nhằm tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX và Đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XX, ngày 26 và 27/5/2010 chi bộ trường tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2010 - 2015, tham dự đại hội có 16 đảng viên (3 đồng chí vắng do bị ốm). Ban Thường vụ huyện ủy cử đồng chí Phạm Văn Nên, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu và đồng chí Cao Ngọc Hoàng về dự với Đại hội chi bộ trường. Đại hội nghiêm túc đánh giá việc lãnh đạo của chi bộ trong nhiệm kỳ III và đề ra phương hướng nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ IV. Chi ủy nhiệm kỳ 2010-2015 của chi bộ gồm: đồng chí Nguyễn Đăng Từ Bí thư, đồng chí Lương Minh Vương Phó bí thư, đồng chí Phan Thị Hà Chi ủy viên.

 

Từ năm 2000 đến nay, trải qua 4 lần Đại hội. Chi bộ trường đã vững vàng, lớn mạnh về cả chất lượng và số lượng đảng viên. Mười năm qua chi bộ đã kết nạp được 11 đảng viên, hiện tại chi bộ có 19 đảng viên. Tất cả các đảng viên đều phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các đảng viên được Chi bộ phân công đứng đầu các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đã góp phần phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ, đẩy mạnh các hoạt động của nhà trường, của đoàn thể đạt nhiều thành tích đáng quý. Công đoàn cơ sở của trường thật sự là tổ ấm thân thương, là trung tâm đoàn kết của Hội đồng giáo dục, đã phát huy quyền làm chủ tập thể và sức mạnh mọi mặt của đội ngũ thầy cô giáo. Các năm gần đây, Công đoàn giáo dục Ngành công nhận Công đoàn trường đạt vững mạnh hoặc vững mạnh xuất sắc, được tặng giấy khen. Đoàn trường luôn xứng đáng là cánh tay đắc lực, là đội hậu bị tin cậy của Đảng. Nhiều năm nay Đoàn trường luôn được Tỉnh đoàn công nhận là Đơn vị xuất sắc được tặng Giấy khen. Một số năm qua Chi bộ được Huyện uỷ Núi Thành công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh. Năm học 2008-2009 trường được Sở GD&ĐT Quảng Nam công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. Trong 10 năm qua, số CB-GV đạt CSTĐ ngày càng đông hơn, một số thầy cô giáo được cấp trên tặng Kỷ niệm chuơng, Bằng khen hoặc Giấy khen.

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trường, nhìn lại chặng đường phát triển qua 10 năm của Chi bộ, chúng ta tự hào và phấn khởi về những thành tích đã đạt được. Những thành tích đạt được tuy chưa nhiều nhưng đã nói lên sự nỗ lực của toàn trường vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Chặng đường trước mắt còn lắm chông gai, Chi bộ còn phải tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo của mình. Phấn đấu xây dựng Trường THPT Nguyễn Huệ đạt tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động tiên tiến xuất sắc.

 5K

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT Nguyễn Huệ
Số TK: 218 201 000 xyz
Tại ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam
DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN
CỰU GIÁO VIÊN-HỌC SINH ỦNG HỘ

Xem tại đây: Danh sach cơ quan, cá nhân ủng hộ 20/11/2020 và 20 năm thành lập trường.

1. Công ty Hùng Hoàng Hoa: 10.000.000 VNĐ

2. Công ty Tấn Đức-Đà Nẵng: 20.000.000 VNĐ

3. Công ty sắt thép ThànhViệt: 2.000.000 VNĐ

4. Cựu HS Khóa 2000-2003: 6.500.000 VNĐ

5. Cựu HS Khóa 2006-2008: 3.000.000 VNĐ

6. Công ty TNHH gạch Đồng Tâm Nhất Nguyên: 5.000.000 VNĐ

7. Công ty Trầm Hương Hồng Ngọc: 15.000.000 VNĐ

Hội khuyến học nhà trường xin cảm ơn và ghi nhận tình cảm mạnh thường quân, các em Cựu HS. Chúc hạnh phúc và thành đạt!

Liên kết web

Hiện có 38 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Liên kết Portal mới

congelearning
tracnghiemonline1
csdlnganh
qoofice
solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
facebookketnoi
tiengnoihocsinh

Liên hệ

logo_nguyenhue

Thầy Trần Văn Chương - Quản trị mạng
Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam
Tel: 0972.889345
Email: tranchuongnt@gmail.com

Thống kê

Các thành viên : 12
Nội dung : 588
Liên kết web : 120
Số lần xem bài viết : 2056514

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS