[ + Xem danh sách]
Lịch báo giảng Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước
Từ ngày:16/4/2018 đến ngày:22/4/2018 -- Tuần: Chưa nhập
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

BUỔI TIẾT LỚP PPCT MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
Hai
16/4/2018
 Sáng       
 Chiều       
Ba
17/4/2018
 Sáng       
 Chiều       

18/4/2018
 Sáng       
 Chiều       
Năm
19/4/2018
 Sáng       
 Chiều       
Sáu
20/4/2018
 Sáng       
 Chiều       
Bảy
21/4/2018
 Sáng       
 Chiều       
CN
22/4/2018
 Sáng       
 Chiều