[ + Xem danh sách]
Lịch báo giảng Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước
Từ ngày:22/1/2018 đến ngày:28/1/2018 -- Tuần: Chưa nhập
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

BUỔI TIẾT LỚP PPCT MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
Hai
22/1/2018
 Sáng       
 Chiều       
Ba
23/1/2018
 Sáng       
 Chiều       

24/1/2018
 Sáng       
 Chiều       
Năm
25/1/2018
 Sáng       
 Chiều       
Sáu
26/1/2018
 Sáng       
 Chiều       
Bảy
27/1/2018
 Sáng       
 Chiều       
CN
28/1/2018
 Sáng       
 Chiều