[ + Xem danh sách]
Lịch báo giảng Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước
Từ ngày:18/9/2017 đến ngày:24/9/2017 -- Tuần: Chưa nhập
Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

BUỔI TIẾT LỚP PPCT MÔN HỌC TÊN BÀI DẠY GHI CHÚ
Hai
18/9/2017
 Sáng       
 Chiều       
Ba
19/9/2017
 Sáng       
 Chiều       

20/9/2017
 Sáng       
 Chiều       
Năm
21/9/2017
 Sáng       
 Chiều       
Sáu
22/9/2017
 Sáng       
 Chiều       
Bảy
23/9/2017
 Sáng       
 Chiều       
CN
24/9/2017
 Sáng       
 Chiều