Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:22/2/2021 đến ngày:28/2/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/7

Lớp trực ban: 10/7

Hai 22/27h00: Chào cờ (Sinh hoạt taị lớp)- Học văn hóa13h00: Học văn hóa - Chào cờ (Sinh hoạt taị lớp)
Ba 23/27h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Tư 24/27h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Năm 25/27h00: Học văn hóa
9h00: Họp Liên tịch
13h00: Học văn hóa
14h45: Họp TCM (TTCM điều hành việc chấm thi bài giảng e-Learning cấp trường)
Sáu 26/27h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Bảy 27/27h00: Học văn hóa - Sinh hoạt lớp13h00: Học văn hóa - Sinh hoạt lớp
CN 28/2