Lịch công tác tuần Trường THPT Nguyễn Huệ
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:26/10/2020 đến ngày:1/11/2020 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/8

Lớp trực ban: 10/8

Hai 26/107h00: Chào cờ - Học văn hóa13h00: Học văn hóa - Chào cờ
Ba 27/107h00: Học văn hóa 13h00: Học văn hóa
Tư 28/107h00: Học văn hóa 13h00: Học văn hóa
Năm 29/107h00: Học văn hóa
9h00: Họp Đảng ủy
13h00: Học văn hóa
14h45: Sinh hoạt tổ chuyên môn
Sáu 30/107h00: Học văn hóa 13h00: Học văn hóa
Bảy 31/107h00: Học văn hóa - Sinh hoạt lớp13h00: Học văn hóa - Sinh hoạt lớp
CN 1/11