TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:29/8/2022 đến ngày:4/9/2022
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 29/88h00: Chuẩn bị các điều kiện tổ chức học sinh tựu trường, khai giảng năm học mới (BGH, VP)14h00: Họp Tổ CM, Tổ Vp (hoàn thành đề xuất thiết bị dạy học);
15h00: Họp Hội nghị chủ chốt bổ nhiệm lại PHTCM (HT, PHT, TTCM, TTVP, CTCĐ, BTĐT, TKHĐ, TTraND).
Ba 30/88h00: Tổ chức HS khối sáng tựu trường tại lớp (BGH, GVCN các lớp khối sáng)14h00: Tổ chức HS khối chiều tựu trường tại lớp (BGH, GVCN các lớp khối chiều)
Tư 31/87h30: HS khối sáng lao động (theo KH lao động)
14h00: HS khối chiều lao động (theo KH lao động)
Năm 1/9NGHỈ LỄ MỪNG 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ QUỐC KHÁNH (2/9/1945 - 2/9/2022)NGHỈ LỄ MỪNG 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ QUỐC KHÁNH (2/9/1945 - 2/9/2022)
Sáu 2/9NGHỈ LỄ MỪNG 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ QUỐC KHÁNH (2/9/1945 - 2/9/2022)NGHỈ LỄ MỪNG 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ QUỐC KHÁNH (2/9/1945 - 2/9/2022)
Bảy 3/98h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức khai giảng và dạy học năm học mới (Ban tổ chức lễ khai giảng) 14h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức khai giảng và dạy học năm học mới (Ban tổ chức lễ khai giảng)
CN 4/98h00: Hoàn thiện các điều kiện tổ chức khai giảng và dạy học năm học mới (Ban tổ chức lễ khai giảng) 16h00: Hoàn thành công tác chuẩn bị khai giảng và dạy học năm học mới.