TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:8/8/2022 đến ngày:14/8/2022
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 8/8
Ba 9/8
Tư 10/8
Năm 11/8
Sáu 12/8
Bảy 13/8
CN 14/8