TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:1/8/2022 đến ngày:7/8/2022
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 1/88h00:Văn phòng làm việc bình thường14h00:Văn phòng làm việc bình thường
Ba 2/88h00:Văn phòng làm việc bình thường14h00:Văn phòng làm việc bình thường
Tư 3/88h00:Văn phòng làm việc bình thường14h00:Văn phòng làm việc bình thường
Năm 4/88h00: Họp Ban Giám hiệu14h00: Họp Đảng ủy
Sáu 5/88h00: CLB bóng bàn trường giao lưu bóng bàn với Trường THPT Lê Quý Đôn13h30: CLB bóng bàn trường giao lưu bóng bàn với Trường THPT Lê Quý Đôn
Bảy 6/88h00: Văn phòng làm việc bình thường14h00: Văn phòng làm việc bình thường
CN 7/8