TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:11/7/2022 đến ngày:17/7/2022
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 11/7
Ba 12/7
Tư 13/7
Năm 14/7
Sáu 15/7
Bảy 16/7
CN 17/7