TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:4/7/2022 đến ngày:10/7/2022
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 4/7
Ba 5/7
Tư 6/7
Năm 7/7
Sáu 8/7
Bảy 9/7
CN 10/7