TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:1/3/2021 đến ngày:7/3/2021
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/8

Lớp trực ban: 10/8

Hai 1/37h00: Chào cờ (Sinh hoạt taị lớp)- Học văn hóa13h00: Học văn hóa - Chào cờ (Sinh hoạt taị lớp)
Ba 2/37h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Tư 3/37h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Năm 4/37h00: Học văn hóa (Học theo TKB thứ Bảy)13h00: Học văn hóa (Học theo TKB thứ Bảy)
Sáu 5/37h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Bảy 6/37h00: Học văn hóa (Học theo TKB thứ Năm)
Tiết 1+2: Khối buổi sáng, Tiết 4+5: Khối buổi chiều)
13h00: Sinh hoạt 8/3 (Theo Kế hoạch của Công đoàn)
CN 7/3