TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:19/10/2020 đến ngày:25/10/2020
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 12/7

Lớp trực ban: 10/7

Hai 19/107h00: Chào cờ - Học văn hóa13h00: Học văn hóa - Chào cờ
Ba 20/107h00: Học văn hóa (khối sáng); 9h35: Học văn hoá (khối chiều)
9h00: Họp tại Sở GDĐT về thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí cải tạo CSVC (Hiệu trưởng, Kế toán)
14h00: Sinh hoạt chào mừng Kỷ niệm Ngày 20/10Học TKB thứ Năm
Tư 21/107h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóaHọc TKB thứ Sáu
Năm 22/107h00: Học văn hóa
13h00: Học văn hóaHọc TKB thứ Bảy
Sáu 23/107h00: Học văn hóa13h00: Học văn hóa
Bảy 24/107h00: Học văn hóa- Sinh hoạt lớp13h00: Học văn hóa- Sinh hoạt lớp
CN 25/10