Chi tiết tài liệu:  ĐỀ VÀ HDC CỦA SỞ GD KIỂM TRA HK1 NH 2018-2019

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:ĐỀ VÀ HDC CỦA SỞ GD KIỂM TRA HK1 NH 2018-2019
Mô tả:

Cập nhật các môn đã kiểm tra theo lịch thi học kỳ 1. 

Tên File:Liên kết đến 1jbKRI6FbdFeTzgEfVIgEsznC1Lffj5N6?usp=sharing
Kích thước File: Không rõ
Kiểu File:com/drive/folders/1jbKRI6FbdFeTzgEfVIgEsznC1Lffj5N6?usp=sharing (Kiểu Mime: : link)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 04/01/2019 08:33
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:2171 Tải xuống
Cập nhật: 04/01/2019 08:40
Trang chủ: